SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Årsrapport - Udskudt skat fra primo til ultimo

  Beskrivelse af, hvordan udskudt skat behandles i Årsrapporten

  Denne vejledning beskriver, hvordan udskudt skat behandles fra primo til ultimo i Årsrapporten. Vejledningen indeholder også information om, hvordan årsrapporten behandles, hvis udskudt skat ikke ønskes medtaget.

  Der indregnes udskudt skat i alle årsrapporter. Den udskudte skat skal beregnes af alle de forskelle, der er mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Hvis ikke den beregnes af alle forskellene, skal den udskudte skat ikke indregnes, og der skal i stedet tages et forbehold i revisors erklæring. Hvis den udskudte skat slet ikke beregnes, skal der ligeledes tages forbehold i revisors erklæring.

  Regnskabsmæssige værdier

  De regnskabsmæssige værdier er de værdier, der er anvendt i årsrapporten. De skattemæssige værdier er den skattemæssige saldoværdi.

  For ejendomme vil den skattemæssige værdi dog være den skattemæssige værdi opgjort efter reglerne i EBL.

  Skatteprocent

  Der anvendes den højeste marginalskat, hvilket vil sige 55,8 % for personer og 22 % for selskaber. Dog skal der ved personer, ved de poster der bliver betragtet som kapitalindkomst, anvendes en skattesats på 42,0 %.

  Anvendt regnskabspraksis

  Metoden, der anvendes til opgørelsen af udskudt skat, skal beskrives behørigt under anvendt regnskabspraksis.

  Beregning af udskudt skat

  Den udskudte skat skal beregnes af alle de forskelle, der er mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

  For ejendomsavance skal forskellen beregnes mellem den skattemæssige værdi opgjort efter EBL og den aktuelle salgspris på statustidspunkt.

  Aktuelle salgspris er værdien af grunde og bygninger optaget i anlægskartoteket. (2011 tal eksempel)

  Ejendomsavance

   

  10.000 kr. tillæg

               -200.000 

  I alt anskaffelser

            -8.500.000 

  Salgspris fast ejendom evt. minus bolig

           18.000.000 

  Handelsomk. anslået 1,5%

               -270.000 

  Mælkekvote før 1/1 2005

                        -   

  Ikke genvundne afskrivninger bygninger og tab

             2.000.000 

  Ejendomsavance

           11.030.000 

     

  Skattesats 

  51,5%

  Det er forudsat at ejendommen ikke er i VS ordning

   

  Udskudt skat

             5.680.450 

   Udskudt skat beregnes af forskellene mellem regnskabsmæssig værdi og skattemæssig værdi

   

  Regnskabs-
   mæssig 
   værdi

  Skattemæssig værdi

  Forskel

  Skatte
   sats

  Udskudt
   skat

  Kontonr.

  Bemærkning

  Gl. skattepligtige 
   underskud

   

  200.000

  -200.000

  33,50%

  67.000

  2295 72

   

  Negative personlige 
   indkomster

   

  100.000

  -100.000

  18,00%

  18.000

  2295 73

   

  Bil driftens 

  andel = 25%

  125.000

  100.000

  25.000

  55,50%

  -13.875

  2295 2X

   

  Aktier (skattemæssig 
   værdi = anskaffelsessum)

  600.000

  400.000

  200.000

  42,00%

  -84.000

  2295 7X

   

  Goodwill, miljøansøgning 
   og andre immaterielle anlægsaktiver

  600.000

  200.000

  400.000

  55,50%

  -222.000

  2295 1X

   

  Betalings-

  rettigheder

  200.000

  100.000

  100.000

  55,50%

  -55.500

   

   

   

   

  beregnes 
   automatisk 
   af Ø90

  Inventar

  1.000.000

  500.000

  500.000

  55,50%

  -277.500

   

  Besætning

  300.000

  150.000

  150.000

  55,50%

  -83.250

   

  Beholdninger

  100.000

  50.000

  50.000

  55,50%

  -27.750

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Opsparing

  Betalt skat

  Skatte-
   sats

  Skat

  Udskudt
   skat

  Kontonr.

  Bemærkning

  Opsparing i 
   VS-ordning 50%

  500000

  250000

  55,50%

  277500

  -27500

  2295 90

  Konto nr.

  Afh. af 
   opsparings %

  Indtastning i Ø90

  Der henvises til vejledningen (F1) til Billedet Udskudt skat.

  Vejledning > opgørelse > Opgørelsesbillede > Løn, privat, skat m.v. > Udskudt skat  Leasede aktiver

  Når leasede aktiver aktiveres i årsrapporten, skal der ikke beregnes udskudt skat af disse. Det undgås ved at sige ja til leaset aktiv i anlægskartoteket:


  Ingen indregning af udskudt skat

  Hvis den udskudte skat ikke beregnes, skal Ø90 nulstilles for de formler, som automatisk beregner, og der skal tages et forbehold i revisors erklæring.

  Hvis du vil undgå beregning, skal du skifte til formel 0 i ”Kontering af prisgrupper”. Skriv P for passiv på landskonteringen og opret en ny med formel 0.

  Forbehold

  Som forbehold for ikke at medtage udskudt skat kan der evt. skrives: 

  Forbehold
  Vi tager forbehold for manglende beregning af udskudt skat. Der påhviler virksomheden en udskudt skat af ukendt omfang, idet den faste ejendom forventes at kunne sælges til en væsentlig højere værdi, end den er anskaffet til. Den udskudte skat vil påvirke egenkapitalen i negativ retning, men da den udskudte skat ikke er kendt, kan vi ikke udtale os om, i hvor høj grad det påvirker egenkapitalen. 

  Konklusion
  Det er vores opfattelse, at årsrapporten, bortset fra virkningerne af det i forbeholdet anførte, giver et retvisende billede af selskabets …… etc.


  Er denne vejledning nyttig?