SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Afskrivninger årsrapport - Funktioner i billedet "afskrivninger oversigt drift"

  'Afskrivninger oversigt drift' er en samlet oversigt over alle objekterne, der findes i anlægskartoteket

  I billedet er det muligt at se, hvilket kontonummer der er anvendt, og hvilken tekst aktivet har. Derudover er det muligt at se og eventuelt rette i følgende:

  Kolonne navn

  Beskrivelse

  Saldo

  Der vil i denne kolonne altid stå N. 

  Det indikerer, at der foretages lineære afskrivninger.

   

  Pct.

  I denne kolonne vil der altid stå 0,1, idet der anvendes lineære afskrivninger.

  Der kan rettes i feltet

   

  Pristal Pct.

  Iflg. God regnskabspraksis i DLBR skal der ikke anvendes pristalsregulering.

  Der kan rettes i feltet.

   

  Levetid

  Angiver restlevetid primo.

  999 i levetid betyder, at aktivet ikke afskrives.

  Der kan rettes i feltet, men 999 kan kun angives i dialogen "Åben specifikation"

   

  Afskrivningsgrundlag

  Viser afskrivningsgrundlaget for de enkelte objekter inden årets afskrivninger

  Der kan ikke rettes i feltet.

  Er kolonnen tom, er billedet ikke beregnet.

   

  Periodens afskrivninger

  Viser afskrivninger for perioden, pr. objekt.

  Der kan ikke rettes i feltet.

  Er kolonnen tom, er billedet ikke beregnet.

  Selvom det er muligt at rette visse oplysninger direkte i billedet, anbefales det, at rettelser sker via dialogen "Åben specifikation".

  Vis summer

  Du har mulighed for at se summen af alle afskrivninger ved at vælge Vis summer i værktøjslinjen.

  Periodens afskrivninger i alt - her summeres alle posteringer, på de konti som forventes at være modkonti til afskrivningerne Det er efterposteringer til følgende konti 4948-4998 og 9941-9949.

  Afskrivninger fra billedet i alt - her summeres alle de beregnede afskrivninger fra konto 9x23 og 9x73.

  Forskellen på de 2 summer er den private andel fra blandet benyttede driftsmidler og afskrivninger, der er overført til anden virksomhed.

  Er denne vejledning nyttig?