SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 - Amortiseret kostpris

  Amortiseret kostpris anvendes ved måling af finansielle forpligteler, som ikke indgår i en handelsbeholdning, f.eks. obligationslån med fast rente.

  Amortiseret kostpris svarer til den skattemæssige metode, der ofte er anvendt for lån i udenlandsk valuta, hvor kurstab og låneomkostninger først fratrækkes i takt med, at lånets hovedstol bliver afviklet. Til håndteringen af dette kan du anvende formel 151, 152, 157 og 158. Se mere i vejledningen Finansielle reguleringer, hvor der også er eksempel på beregning.

  Reguleringer til kontantværdi, der normalt konteres som fællesposteringer på fx. lånekontoen 23xx 90-99, skal kun konteres skattemæssigt. I årsrapporten aktiveres eventuelt lånetab og låneomkostninger på konto 277x, der så udgiftsføres i takt med, at lånet afvikles.

  Er denne vejledning nyttig?