SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Billede - Investering i blandede benyttede driftsmidler

  Beskrivelse af billedet Investering i blandede driftsmidler

  Nedenfor beskrives billedet Investering i blandede driftsmidler. 

  Der findes en samlet vejledning til, hvordan man skal kontere køb og salg både i den løbende bogføring og ved opgørelse her.

  Billedets indhold

  Billedet indeholder kolonnerne Primo, Ultimo, Kvantum 1 (=saldo på konto) og Beløb (=saldo på konto).

  Eksempel på billedet investering i Blandede driftsmidler.

  Når man indtaster i Beløb, åbnes dialogen slutpostering ved forsøg på opdatering, dvs. ved forsøg på at forlade linjen eller ved at taste [Enter], når I har tastet/rettet beløbet. Der foreslås da en efterpostering på det beløb I har indtastet, og I skal da kun udfylde modkontoen, som I vil efterpostere til. Hvis et eksisterende beløb rettes i feltet, uden at hele beløbet overskrives, så foreslås der en efterpostering på differencen.

  På linjer, der vises med regnskabstype F, og hvor I skal fordele et beløb, som skal fordeles til 2 forskellige modkonti skat og drift, kan I ikke benytte dialogen slutpostering. I kan da i stedet for:

  • Enten bruge funktionen Ny, og lave skattemæssig / driftsmæssig fordeling hver for sig.
  • Eller I kan åbne dialogen posteringsforslag med [Ctrl + F]. Posteringsforslag åbnes ved at sætte fokus på det beløb I vil fordele, men uden at taste [Enter] før I taster [Ctrl + F].

  Der er i billedet overspring på Ultimo. Brug pil til venstre fra feltet Beløb for at komme ind i ultimofeltet. Bemærk! I kan ikke både indtaste i Ultimo og beløb samtidigt, da Ultimo indgår i Beløb (saldo).

  Primo og Kvantum 1 (saldo) kan der ikke indtastes i, men man kan ændre Kvantum 1, samtidig med, at man retter/fordeler beløbet i dialogen slutpostering, eller hvis beløbet på en konto ikke skal rettes/fordeles, så må det gøres i dialogen Indtast posteringer [Ctrl + I].

  Konti

  Billedet behandler mellemregningsafsnittet Blandede driftsmidler:

  • 8190 00 til 8199 99 Blandede driftsmidler, investering

  Tilknyttede konti

  I ruden tilknyttede konti er der pt. ingen indhold.

  Supplerende oplysninger

  I ruden supplerende oplysninger er der pt. ingen indhold.

  Anbefalet arbejdsgang

  Når billedet vælges vil Ø90 vise en linje for hver konto med indhold i intervallet. Der vises Beløb samt eventuelt Primo, Ultimo, Kvantum 1, hvis der er posteringer til kontoen.

  SEGES anbefaler denne arbejdsgang i billedet:

  1. Kontroller, om der er konteret til de rigtige mellemregningskonti
  2. Fordel manuelt på fordelingskontiene (med Slutpostering eller via Posteringsforslag)
  3. Når alle fordelingskonti, I ønsker at fordele på, er gennemgået beregnes med [Ctrl + B], for at få gennemført kontrol af, om hele mellemregningsintervallet stemmer.
  4. Hvis interval stemmer (ingen kontroludfald om dette) – så tjek billedet.
  5. Vælg Næste

  Hvis der er oprettet beregningssammenhænge til en fordelingskonto – husk da før beregning af billedet at fordele manuelt på denne fordelingskonto, det der evt. ikke må blive fordelt af beregningen.

  Tilføjelse af ny konto

  Med funktionen Ny [Ctrl + Y], kan man skrive den fordelingskonto, der ønskes at fordele på.

  Beregn

  Beregn danner automatiske efterposteringer ud fra den konteringssammenhæng, der er oprettet i billede Kontering og prisgrupper. På landsniveau er der pt. ikke oprettet konteringssammenhænge til dette billede, som medfører en beregning.

  I skal selv oprette konteringssammenhænge på enten kreds- eller ejendomsniveau (formel 30 i Kontering- og prisgrupper), hvis der skal kunne beregnes.

  Følgende fordelingskonto vedr. bl. driftsmidler er på landsniveau tvunget i brug, så den altid vises i billedet med regnskabskode F (formel 0 i Kontering og prisgrupper):

  • 8199 00 Fordeling bl. driftsmidler
  • 8199 80 Fordeling bl. driftsmidler, VS-ordning
  • 8199 90 Overført til deltagere

   

  Kontroller

  I kontrolruden er der en kontrol, som slår ud, hvis intervallet ikke stemmer. Fordeles der på steder, kommer der et kontroludslag pr. sted. Kontrollen kan ikke passiveres på kredsniveau og kontrollen kan heller ikke accepteres.

  Er denne vejledning nyttig?