SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Control – Billede e-faktura og nemfaktura plus

  Vejledning til brug af Control billedet E-faktura og nemfaktura plus

  Billede til håndtering af E-Faktura og NemFaktura Plus ligger først i Control.

  Billedet vises hvis følgende kriterier er opfyldt:

  1. Der står ”DA” i Ref.Id
  2. Der står ”9280” i Ref.Nr
  3. Posteringen er ajourført efter den dato, der står i Control overblik ud for e-faktura
  4. Der er bilag, hvor de enkelte varelinjer er fordelt på flere forskellige konti.

  Billedet er delt op i en hovedrude, med de enkelte fakturalinjer og en sekundær rude, som viser posteringerne til bilaget.

  Første gang du møder dette billede vil der være behov for at logge ind med AgroID, for at se bilag. Hvis der er en PDF tilknyttet, så vises denne som udgangspunkt og ellers vises e-fakturaen. Det betyder at du ikke behøver gå i Summax for at tjekke bilaget til posteringerne.

  Det er muligt at trække den sekundære rude over på skærm nummer to, så du kan arbejde med dette i fuld skærm. Det betyder, at du kan se alle dokumentoplysninger fx kommentar til bilaget. Du kan skifte frem og tilbage mellem billedet og bilaget med Alt+F6 og når fokus er på bilaget, kan du bruge Shift+Win+piletast til at flytte bilaget over på en anden skærm og maksimere det med Win+pil op.

  I den øverste del af billedet vises mellemregningskonti (2725 xx) for hvert bilag, mens der i den nederste del vises de enkelte varelinjer til det aktuelle bilag. Under oversigten af varelinjer vises en sum, så de viste varelinjer kan holdes op imod totalen på bilag og mellemregningskonto.

  • Når fokus skiftes til en ny konto i den øverste del, vises det nye bilag og de nye varelinjer

  Funktioner

  • Det er muligt at ændre kontonummer, tekst, kvantum, beløb, momskode, VP-kode, sted- og prod.koder på varelinjer i nederste del af billedet
  • Kolonner som ikke vises opdateres ud fra forvalg på kontoplanen, ligesom i kasseregistreringen.
  • Du kan anvende F4 til at fremsøge konti fra kontoplan
  • Du kan anvende F12 til at se kontokort på alle linjer
  • Du kan lave ens kontering ved at kopiere et kontonummer til alle linjer på samme bilag (Alt+R+E)
   • Momskonti vil ikke blive overskrevet.
  • Du kan slette og tilføje linjer i den nederste del. Når du tilføjer en linje, udfyldes moms, sted, produktionsgren og V/P koder ud fra forvalg på kontoplanen, mens andre kolonner som ikke er åbne for indtastning arver informationen fra resten af bilaget.
   • Vær opmærksom på sum i nederste del skal være lig med sum på 2725 xx, ellers stemmer omposteringer ikke.
  • Du kan få vist kommentar/hjælpetekster via den røde/grønne trekant [alt+V+O]
   • Vær dog opmærksom på ikke at åbne bemærkningen før du har skiftet linje i øverste del, da den ellers bliver skjult bag resten af Ø90, når PDF’en åbner.
  • Du kan anvende lommeregneren [ctrl+enter]
  • Du kan sortere i kolonnerne ved at trykke i kolonneoverskriften gælder både i øverste og nederste rude, så man fx kan behandle alle bilag fra Stark i forlængelse af hinanden.
  • Du kan anvende kontokoblinger i dialogen, så taster du fx 4588 åbner kontokoblingsdialogen op som andre steder i Ø90.
  • Parker bilag eller tryk næste
  • Du skifter mellem de forskellige dele af billedet med F6 (Shift+F6 for modsat rækkefølge)
  • Du møder de kendte kontroller fra kasseregistreringen og kan acceptere advarsler med F3
  • Du kan åbne søgning med F5. Søgeresultatet åbner i et separat vindue, hvorfra du kan overføre et kontonummer til den nederste del af E-faktura billedet. Der kan ikke rettes i søgeresultatet.

  Anbefalet arbejdsgang:

  • Gå til e-faktura og Nemfaktura Plus billedet
  • Gennemgå dine bilag, ret oven i eller vælg kopier kontonummer
  • Når du er færdig med gennemgang trykker du næste
  • Nu gemmes dags dato ude i overbliksbilledet
  • Hvis du ikke er færdig med din gennemgang, men gerne vil videre til de øvrige Control billeder trykker du på ’Parker’, så vil datoen i Overblik blive bevaret. 
   • Ex: ajourført efter = 20.03.21, du trykker start
    • Der er 10 bilag, du retter et kontonr. på et bilag, og på 4 bilag laver du kopier kontonummer, men de sidste 5 kan du ikke gennemgå nu. Du vælger derfor ’Parker’ og går videre i Control.
    • Næste gang du kommer i Control vil datoen stadig være den 20.03.21, og du vil nu se 6 bilag – de 5 som du ikke har kigget på + den, hvor du blot rettede et kontonr. De 4 som nu er ens konteret ’forsvinder’.
  • Du kan altid overskrive datoen i overblik, men den vil ikke blive gemt.

  Er denne vejledning nyttig?