SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Dataoverførsel fra Realkredit - Særlige forhold vedr. DLR

  Ved overførsel til Ø90 opdateres posteringerne som efterposteringer, der svarer til den periode, som ejendommen har status på.

  Oplysninger fra årsopgørelser leveret sammen med ydelsesopkrævninger

  Nogle af oplysningerne fra årsopgørelserne leveres sammen med data fra ydelsesopkrævningerne. Det drejer sig om følgende oplysninger:

  • Amortisation (kurstabsfradrag)
  • Indeksering

  Ved overførsel til Ø90 opdateres posteringerne som efterposteringer, der svarer til den periode, som ejendommen har status på. For lån med f.eks. to terminer, vil der således blive dannet to posteringer med indeksering, som tilsammen udgør årets samlede indeksering.

  YJ-lån

  Fra DLR overføres oplysningerne fra Yngre Jordbrugslån, dels som den del der vedrører landmanden, dels den del som betales af Hypotekbanken.

  Eksempel
  Kreditforeningen får ydelsen på YJ-lånet dækket via statstilskud, og der vil derfor ikke være tale om en pengestrøm mellem kreditinstitut og landmand. I landmandens regnskab anvendes oplysninger om Hypotekbankens andel til at kontere tilskudsdelen.

  Kontering af YJ-lån

   

  I alt ydelse

  Hypotekbankens

  andel

  Kunde

  andel

   

  Beløb

  Konto

  Beløb

  Konto

  Beløb

   

  Afdrag

  -500

  2316 xx

  +200

  3861 50

  -300

  Rente

  -300

  5455 00

  +100

  3861 50

  -200

  Bidrag

  -100

  5455 00

  +50

  3861 50

  -50

  I alt ydelse

  -900

   

  +350

   

  -550

  Kasseregistrering - leveret via Dataoverførsel

  Afdrag i alt

  -500

  konto

  2316 00

  Rente og bidrag

  -400

  konto

  5455 00

  Tilskud

  350

  konto

  3861 50

  Mellemregning

  550

  konto

  2329 00

  Kasseregistrering - landmandens betaling

  Mellemregning

  -550

  konto

  2329 00

  Afstemning

  0

     

  Fejlkonto

  I ekstreme situationer er der beløb, som DLR ikke har mulighed for at "kontere" korrekt. Beløb af denne type sættes på fejlkonto 7999 06 "Fejl Dataoverførsel realkredit".

  Fejlkontoen benyttes i følgende situationer

  • Hvis der i forbindelse med indfrielse af det sidste lån i en lånesag er restance vedrørende andre lån, bliver denne restance også opkrævet men konteret på fejlkonto. I dette tilfælde er der tale om en restance, som tidligere er opkrævet

  • Ved indfrielse kan "gamle" og "nye" gebyrer ikke adskilles. Det vil sige, at et gebyr som er opkrævet ved en ydelsesopkrævning pr. 30.04 f.eks. 300 kr., også fremgår af låneindfrielse pr. 01.04. Hvis der ved indfrielse pr. 01.04 er gebyrer på f.eks. 200 kr., bliver der et samlet gebyr på 500 kr. på låneindfrielsen.

  Hvis der er tale om en landmand, som betaler via giro, vil gebyret på de 300 kr. blive overført dobbelt.

  Eksempel på rettelse af beløb overført til fejlkonto i ovenstående tilfælde

  Kasseregistrering – Dataoverførsel

   

  Beløb overført til fejlkonto

  -500

  konto

  7999 06

         

  Kasseregistrering - Manuelle omposteringer

   

  Tilbageførsel fra fejlkonto

  500

  konto

  7999 06

  Gebyr genoverført,

       

  til mellemregning

  -300

  konto

  2329 00

  Nyt gebyr ved indfrielse

  -200

  konto

  7380 00

  Ejerskifte

  På det tidspunkt hvor DLR registrerer, at et lån skal opkræves hos en anden person, overføres en oplysning til IBM, hvorefter der ikke længere bliver overført data.

  Når IBM modtager oplysningen om ejerskifte, bliver der udskrevet en bemærkning på meddelelseslisten, og der bliver IKKE overført data til det pågældende lån i Ø90. Ved følgende overførsler bliver der også udskrevet en meddelelse, indtil overførslen stoppes på en af følgende måder:

  • Samtykket stoppes på sagsnummeret/kundenummeret, eller
  • Det pågældende lån slettes fra ejendommen i skærmbilledet "Dataoverførsel realkredit”.

  Obligationsindfrielse

  Ved indfrielse med obligationer indleverer debitor obligationerne og indløser lånet hermed. Ved indfrielse af et lån med obligationer, leveres følgende oplysninger via Dataoverførsel:

  • Afdrag og kontant indfrielsesbeløb som afdrag
  • Renter (terminsrenter)
  • Gebyr

  Eksempel, indfrielse med obligationer:

  Indfrielsesnota

  Hovedstol   Nom.rt.   Konvertibel serie   Kontantlån

  245.000,00 10,0%       L 2009 S                 Serielån

  Fondskode

   

   

  Kontantrestgæld

   

  Kr.

  127.978,97

  Obligationsrestgæld

   

  Kr.

  142.028,97

         

  Lånet har 25 restterminer

       
         

  Ovennævnte lån er den 31.10.1996 indfriet således:

     
         

  Obligationer

   

  Kr.

  142.000,00

         

  Kontant indfrielsesbeløb

   

  Kr.

  28,97

  Indfrielsesgebyr

   

  Kr.

  300,0

  I alt trækkes via mellemregning fra reg.nr. xxx

  Kr.

  328,97

  Terminsopkrævning for perioden: 01.05.96-01.11.96

  Hovedstol

   

  Kr.

  245.000,00

  Restgæld pr. 01.10.96:

   

  Kr.

  127.978,97

  Rente (12,4674 P.A.)

   

  Kr.

  8.276,43

  Afdrag:

   

  Kr.

  4.790,24

  Adm. bidrag:

   

  Kr.

  516,99

  Ydelse i alt:

   

  Kr.

  13.583 ,66

  Overførsel via Dataoverførsel for oktober måned 1996:

  Afdrag: (4.790,24 + 28,97)

   

  Kr.

  -4.819,21

  Rente:

   

  Kr.

  -8.276,43

  Bidrag:

   

  Kr.

  -516,99

  Gebyrer:

   

  Kr.

  -300,00

  Saldo mellemregning:

   

  Kr.

  13.912,63

  Ved straksindfrielse overføres

  • Afdrag og restgæld
  • Terminsrente og rentegodtgørelse
  • Gebyr

  Eksempel - straksindfrielse, Indfrielsesnota

  Hovedstol   Nom.rt.   Konvertibel serie    Obligationslån
  160.000,00 10,0%        43.s.A 2018         Annuitetslån

  Fondskode

   
         

  Obligationsrestgæld

   

  Kr.

  150.181,57

         

  Ovennævnte lån er den 31.10.1996 indfriet således:

     
         

  Nominel obligationsrestgæld a kurs 100,00

   

  Kr.

  150.181,57

  10,00%p.a. rente fra 01.11.1996 til 01.02.1997

  Kr.

  3.754.54

  Indfrielsesgebyr

   

  Kr.

  300,00

  I alt

   

  Kr.

  154.236,11

         

  Godtgørelse

       

  2,5% Rente fra 04.11.96 til 01.02.97 af kr. 150.181,57

  Kr.

  -907,35

         

  I alt trækkes via mellemregning fra reg.nr.

   

  Kr.

  153.328,76

  Terminsopkrævning for perioden: 01.08.96-01.11.96

  Hovedstol

   

  Kr.

  160.000,00

  Restgæld pr. 01.10.96:

   

  Kr.

  150.181,57

  Rente (10,0000 P.A.)

   

  Kr.

  3.765,98

  Afdrag:

   

  Kr.

  457,66

  Adm. bidrag:

   

  Kr.

  263,62

  Ydelse i alt:

   

  Kr.

  4.487,26

  Overførsel via Dataoverførsel for oktober måned 1996:

  Afdrag: (457,66 + 150.181,57)

   

  Kr.

  -150.639,23

  Rente: (3.765,98 + 3.754.54 - 907,35)

   

  Kr.

  -6.613,17

  Bidrag:

   

  Kr.

  -263,62

  Gebyrer:

   

  Kr.

  -300,00

  Saldo mellemregning

   

  Kr.

  157.816,02

  Indbetaling via giro eller PBS?

  Den kontante del af indfrielse bliver overført fra DLR. Landmænd, som betaler via PBS, skal ikke afmelde lånet. Sidste ydelsesopkrævning og afregning bliver overført.

  Betales derimod via Giroindbetalingskort, kan ydelse fra den seneste terminsopkrævning være indeholdt i låneafregningen, dvs. afregningen er restgæld før fradrag af seneste afdrag. Hvis både ordinære terminsydelse og indfrielse bliver overført, er det nødvendigt at ompostere det dobbelt overførte afdrag.

  Indeksering ved delvis indfrielse
  Ved delvis indfrielse af et indekslån, bliver der ikke overført nogen indeksering fra sidste termin og frem til indfrielsen. En eventuel indeksering skal beregnes manuelt. I den seneste ydelsesopkrævning er der beregnet en indeksering for hele perioden. Hvis indfrielsen foretages inden for den periode der er overført data for, skal periodens indeksering modregnes. Ny indeksfaktor fremgår af indfrielsesnotaen. Korrektionen er: Kontant delvis indfrielse * gammelt indeks/ny indeks.

  Låneoptagelse

  Ved en ny lånesag/omlægning overføres hovedstol, gebyrer, indskud samt refunderet indskud fra DLR.

  Bemærk: For obligationslån skal kurstab (kursgevinst) efterposteres manuelt.

  Særlige lånenumre Type "H"
  Lånenumre type "H" (H foran sagsnummer) er lån, som kan være samlet på et sagsnummer, selv om der reelt er tale om lån, der bliver opkrævet på forskellige adresser. H-sagsnumre benyttes ofte i forbindelse med I/S-regnskaber, og her vil alle ydelsesopkrævninger blive overført til samme ejendom i Ø90.

  Hvis der er H -sagsnumre, der ikke er I/S-regnskaber, anbefales det at undlade tilkobling til Dataoverførsel, idet der vil blive overført data fra lån som opkræves på forskellige adresser.

  Lånenumre DLR
  Lånenumre fra DLR består dels af et sagsnummer og et lånenummer. Ved oprettelse i skærmbilledet "Dataoverførsel realkredit” oprettes lånet med sagsnummer + lånenummer ("sagsnr." "bindestreg" "låne-nummer").

  Bemærk: I sags-/lånenummer er det kun det aktuelle antal cifre, der skal indtastes (ingen foranstillede nuller) og ingen bogstav.

  Eksempel 1
  Sagsnummer er "C56858", lånenumre er "22"," 23", og" 24".

  Lånenummer "22" oprettes som "56858-22" 

  Eksempel 2
  Sagsnummer er "J756", lånenummer er "1".

  Lånenummer "1" oprettes som "756-1"

  Er denne vejledning nyttig?