SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Dataoverførsel - Beskrivelse af samtykke til dataoverførsel til og fra Ø90

  Administration af samtykke

  Fra billedet Samtykke administreres samtykke til ind- og udlæsning af data til og fra Ø90.

  Billedet er delt i to dele, et der vedrører Ø90 som datamodtager, og et der vedrører Ø90 som dataafgiver.

  Samtykke generelt

  Formål

  Formålet med Samtykke (tilladelsessystemet) er, at alle former for ind- og udlæsning af data til og fra Ø90 systemet skal styres via tilladelser/samtykke. Via dette Samtykkesystem har kunden altid oversigt over alle samtykker. 

  Der findes særlige ind- og udlæsning af oplysninger, som ikke er omfattet af Samtykke systemet. Det drejer sig om følgende undtagelser:

  • Indlæsning af data fra andre systemer som foretages af bruger direkte til Ø90
  • Udlæsning af data fra Ø90 som foretages af bruger direkte fra Ø90
  • Udlæsning til Kontorløsning

  Skærmbilledet "Samtykke" er det første man skal bruge, når man skal starte på Dataoverførsel. Der skal oprettes et samtykke, før det er muligt at udveksle data mellem virksomheder og Ø90.

  Der findes særlige ind- og udlæsning af oplysninger, som ikke er omfattet af Samtykke systemet. Det drejer sig om følgende undtagelser:

  • Indlæsning af data fra andre systemer som foretages af bruger direkte til Ø90
  • Udlæsning af data fra Ø90 som foretages af bruger direkte fra Ø90
  • Udlæsning til Kontorløsning (fagoplysninger)
  • Indlæsning af faktura data fra Kontorløsning
  • Indlæsning af løndata fra Lessor

  Sikkerhed

  Samtykke sikrer, at der kun udveksles data til og fra virksomheder, når der foreligger et samtykke fra kunden, som opbevares af DLBR virksomheden, og dette er registreret i Ø90 i skærmbilledet "Samtykke".

  Før DLBR virksomheden kan indtaste samtykke på en virksomhed, skal SEGES have oprettet virksomheden til Dataoverførsel.

  Anvendelsesområde

  Samtykke registreres for Dataoverførsel vedrørende:

  • Slagteri
  • Mejeri
  • Grovvare
  • Realkreditinstitutter terminsafregninger
  • SKAT
  • Regnskabstal til realkredit
  • Økonomidatabasen
  • Summax
  • Lønsystemer
  • Danmarks Statistik

  Ø90 som modtager

  Billedet indeholder en oversigt over virksomheder, som har indgået en aftale med DLBR om at levere data til Ø90. 

  Sorteringen i billedet kan ændres ved at klikke på overskriften i kolonnen.

  Opret nyt Samtykke

  Et nyt samtykke oprettes ved hjælp af funktionen [Ctrl + Y]
  Virksomhed vælges fra listen over tilsluttede virksomheder ved hjælp af Drop Down listen [Alt + Pil ned]

  Som Kunde / leverandørnummer anvendes kundens kundenummer ved virksomheden. CVR nummer benyttes som samlenummer. Anden identifikation, fx kundenummer kan også anvendes. Valget afhænger af, hvad virksomheden ønsker som identifikation.

  InterCount-brugere får vist en dialog ”Accepter samtykke” inden et nyt samtykke kan oprettes til Ø90 som modtager. Dialogen indeholder en tekst som skal accepteres før samtykke kan oprettes. 

  Samtykke til Ø90 som afgiver, skal altid oprettes af regnskabskontoret. Årsagen er, at der ofte er tale om både ejers og ægtefælles økonomiske oplysninger, hvilket kræver at samtykket er underskrevet/accepteret af begge parter.

  Se beskrivelse af Arbejdsgang ved oprettelse af samtykke og særlige forhold.

  Stop samtykke

  Et samtykke stoppes ved at indtaste stopdato (Dato til)

  Når stopdato er 3 måneder gammel, fjernes Samtykket automatisk.

  Slet samtykke

  Et samtykke kan slettes ved at sætte en markering i Slet kolonnen.
  Hvis et Samtykke skal stoppes, så anbefales det at benytte til-dato i stedet for sletning, af hensyn til dokumentation på samtykkeoversigten. 

  Suspenderet

  Feltet ”suspenderet” benyttes når en virksomhed ikke kan genkende det Samtykke, som leveres fra Ø90. Det betyder, at det oprettede samtykke ikke kan anvendes, og den kan derfor stoppes. Den typiske årsag er, at der er indtastet et forkert kunde/leverandørnummer til virksomheden, men det kan også være, der er valgt en forkert virksomhed. 

  Når et samtykke bliver markeret som suspenderet, bliver der vist en meddelelse i opgavevalg, for at gøre opmærksom på problemet så hurtigt som muligt.

  Oversigt over virksomheder tilsluttet Dataoverførsel

  I listen her finder du en oversigt over tilsluttede virksomheder.

  Særlige forhold til ved opret nyt samtykke, se Samtykke særlige forhold

  Ø90 som afgiver

  Billedet indeholder en oversigt over virksomheder, som har indgået en aftale med DLBR om at modtage data fra Ø90. 

  Sorteringen i billedet kan ændres ved at klikke på overskriften i kolonnen.

  Opret nyt samtykke

  Et nyt samtykke oprettes ved hjælp af funktionen [Ctrl + Y]
  Virksomhed vælges fra listen over tilsluttede virksomheder ved hjælp af Drop Down listen [Alt + Pil ned]

  Samtykke oprettes med personnummer for personlige regnskaber, CVR nummer for selskaber.
  Når der oprettes et samtykke, bliver det kontrolleret, at der er samme personnummer på Stamdata. (CVR nummer for selskaber). 

  Stop samtykke

  Et Samtykke stoppes ved at indtaste stopdato (Dato til)

  Når stopdato er 3 måneder gammel, fjernes Samtykket automatisk fra billedet.

  Særlige forhold ved opret nyt samtykke, se Samtykke særlige forhold

  Udskriften samtykkeoversigt

  Der findes en udskrift med bestillingsnummer 420 Samtykkeoversigt 

  Der er to forskellige måder at bestille Samtykkeoversigten på:

  • Via menu i Samtykke billedet
  • Via Udskriftsbestilling 

  Uanset hvilken bestillingsform du anvender, så bliver udskriften vist i Udskriftsoversigten.

  Udskrift fra samtykkebilledet

  Samtykkeoversigt kan bestilles direkte fra skærmbilledet Samtykker.
  Vælg menu> Vis udskrift, eller Menu> Udskriv [ctrl+P]

  Eksempel på samtykkeoversigt:


  Udskrift fra Bestilling af udskrift

  Samtykkeoversigten kan bestilles som alle andre udskrifter via Bestilling af udskrift.
  Vælg ”Vis alle” for at få vist bestillingsnummer 420 Samtykkeoversigt. 

  Eksempel på Bestilling af udskrift:

  Samtykkeoversigten kan bestilles, når radioknappen ”Alle” er valgt.

  Indholdet i udskriften

  Udskriften indeholder en oversigt over alle oprettede samtykker i Ø90

  Der er 3 afsnit i listen:

  • Overførsel FRA
  • Overførsel TIL
  • Overførsel FRA og TIL 

  Markeringen i udskriften ”ændret” viser hvilke ændringer der er foretaget siden udskriften blev dannet sidste gang.

  Kunden flytter til et andet center i DLBR

  Flyt af ejendom fra en kreds til en anden kreds

  Når en kunde flytter til en ny kreds, bliver oprettede samtykker automatisk flyttet med ejendommen.

  Kopi af ejendom til et nyt ejendomsnummer

  Når en ejendom kopieres til et nyt ejendomsnummer, bliver samtykket ikke stoppet på ”fra” ejendommen.
  Du må derfor selv tage stilling til, og aftale med modtagerkredsen, hvornår samtykket skal stoppes, og først når samtykket er stoppet, er det muligt at oprette samtykke på det nye ejendomsnummer.

  Flyt til nyt ejendomsnummer på kredsen

  Når der bliver lavet en omnummerering på kredsniveau via skærmbillede "Flyt og nedlæg ejendomme", bliver samtykke flyttet med til det nye ejendomsnummer.

  Er denne vejledning nyttig?