SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Egne produkter, private andele og moms - Billede

  I billedet " Egne produkter, private andele og moms heraf" viser Ø90 alle konti til private andele og egne produkter

  Udgiftskonti, der kan indeholde en privat andel, kan du se i ruden Tilknyttede konti.

  Automatisk beregning af egne produkter og udtag af varer

  Alle de priser, der er fastsat af SKAT, bliver ajourført på landsniveau, så du kun skal angive kvantum. Normalt vil kvantum være overført fra en tidligere periode eller fra statusseddel, så du kun skal beregne.

  • Hvis kvantum mangler: Skriv det i ruden med Supplerende oplysninger
  • Hvis det er første år produktet bliver brugt privat, skal du bruge "vis alle" for at få den frem.
  • Du skal altid skrive det årlige forbrug - beregningen tager højde for periodens længde i de beregninger, hvor det er relevant.

  Privat andel af udgifter

  Også her er kvantum for det meste udfyldt i forvejen, så du kun skal beregne. 
  De fleste beregninger tager udgangspunkt i bogføringen: Ø90 finder den saldo, der skal overføres en del af, eller den enhedspris der skal bruges i de bogførte udgifter. Hvis du får et forkert resultat, så tjek om du har udgifterne stående i det rigtige kontointerval, og om du har kvantum rigtigt.

  • Kontointervallet kan du se i kontering af prisgruppe som Konto fra og Konto til
  • Kvantum i bogføringen er vigtigt, når du bruger formel 4 med pris jf. bogføring

  Beregning, der ikke skal gentages næste år /periode

  Hvis du ønsker at rette kvantum for en given beregning, uden at påvirke senere beregninger og statusseddel, skal du skrive kvantum oveni linjen i stedet for at rette supplerende oplysning.

  Billedets indhold

  Konti

  I billederne behandles kontointervallerne:

  3880  - 3886   Egne produkter, udtagne varer og ydelser til aftægt 
  4895   Privat andel af udgifter (med moms)
  4896 sp. 30-99   Privat andel af udgifter (med moms)
  4899 sp. 0-13, 16-28  
  4759  Afrunding moms
  8401 00 – 8439 99  Moms, Energi- og grønne afgifter

  Der kan indtastes i kolonnerne bevægelser - kvantum 1 og beløb.

  Tilknyttede konti

  I ruden med tilknyttede konti vises konti, som kan indeholde oplysninger om årets registrerede forbrug:

  3397 80   Kreaturer, husholdning
  3464 80   Svin, husholdning
  3577 80   Får, husholdning

  og udgiftskonti, som det kan være relevant at beregne en privat andel af:

  4580 - 4599   Energiudgifter
  4605   Vedligeholdelse installation
  4629 - 4630   Vedligeholdelse vej/gårdsplads
  4677   Vedligeholdelse varebil
  4830   Telefon
  4837 - 4838   Vand og Renovation
  4980 sp. 40-41   
  8170 sp. 15-19   Køb af computer mv.

  Endelig vises også diverse konti, som det kan være relevante at kontrollere i forbindelse med momsopgørelsen.

  Supplerende oplysninger

  I ruden med supplerende oplysninger kan du se det årlige kvantum for de forskellige fordelinger. Det fremgår af teksten, om feltet kvantum indeholder et kvantum eller en procentangivelse. Det er dette kvantum, der overføres fra statusseddel, og hvis du retter i det, vil det få indflydelse på næste års statusseddel. Hvis ruden er tom, og du ønsker at se mulighederne, skal radioknappen flyttes til "vis alle" [Alt + A.]. Der kan ikke anvendes andre referencenumre end dem, der kan ses, når radioknappen er i "vis alle".

  Tilknyttede supplerende oplysninger

  Her kan du se de afgiftssatser, der bliver brugt i kontrollerne. Det er de kontroller, der sammenligner købt kvantum på en 4xxx konto med den tilsvarende bogførte afgift på 84xx.

  Er denne vejledning nyttig?