SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Egne produkter, private andele og moms - Specielle forhold

  Hvordan oprettes eller rettes beregning? Eksempler på udlejning, kornfyr og nedsat elafgift. Hvordan virker landsniveau?

  Forbrug af el, når der både produceres og indkøbes

  Prisgruppe 388.812 Sats el egen produktion ajourføres på landsniveau med SKAT's satser

  Der er oprettet konto 3885 80 Egne produkter el med tilhørende kontering i billedet Egne produkter, privat andel af udgifter, som kan bruges når indtægten skal medregnes i andre driftsindtægter. 

  Arbejdsgang ved brug af konto 3885 80

  I supplerende oplysninger er angivet årets samlede private forbrug af el, som kommer via statusseddel. Når man har beregnet hvor meget, der stammer fra egen produktion, indtastes antal kwh på konto 3885 80 og antallet på konto 4895 70 og 8431 18 nedsættes tilsvarende.

  Udlejning - energi og vand

   

  Du kan selv lave kontering til at overføre de dele af udgiften til andre virksomheder, der ikke er momsregistreret.

  Du skal:

  1. Sæt fokus på den beregning, der laver den overførslen til privat af den udgift, du skal bruge
  2. Kopier beregningen (med *) bortset fra
   1. Vis skal være ja
   2. Kontonumre skal vælges - både beregningskonto og modkonto.
   3. Ref.nr. findes, men er ikke knyttet til nogen beregning, fordi det viser det samlede forbrug for udlejning og ikke for en bestemt udlejning.
  3. Luk dialogen og tast kvantum i linjen i opgørelsesbilledet, hvis ref.nr. ikke er angivet.

   

  Man kan eventuelt bruge referencenumrene, som vises nederst i billedet, og hvor indholdet kan stamme fra statusseddel. Det er:

  652140
  Medarbejderbolig: El (kwh) 
  652141
  Medarbejderbolig: Vand (m3)                  
  652145
  Udlejning: El (kwh) 
  652146
  Udlejning: Vand (m3)                         

  På landsniveau er der kun lavet kontering for elafgift. Du kan bruge dén til at se, hvordan det skal gøres. På alle energiafgifterne er specifikation 15 oprettet på landsniveau og kan bruges til anden virksomhed, der ikke har fradrag for energiafgifter.

   

  Hvis der ikke er et ref.nr. der kan henvises til, så husk at skrive J til vis. Det tvinger kontoen frem i billedet, så du let kan skrive kvantum i linjen i billedet:

  Beregningen for overførsel til udlejning er mage til den til privat - bortset fra at der ikke er knyttet en supplerende oplysning til.

   

  Der bliver ikke beregnet noget, før du selv skriver kvantum på linjen.

   

  Opvarmning med kornfyr - Eget korn

  3883 10 Egne produkter korn, er oprettet med beregning nr. 1 (antal * pris fra prisgruppe).

  Beregningen bruger prisgruppe 388.010. hvor du selv skal tage stilling til prisen, hvis det ikke er gjort på kredsniveau.

   

  Opvarmning med kornfyr - Korn indkøbt af virksomheden

  4895 80 Andel korn til opvarmning er oprettet med beregning nr. 1 (antal * pris fra prisgruppe).

  Beregningen bruger prisgruppe 388.110. hvor du selv skal tage stilling til prisen.

   

  Hvis kornet til opvarmning er bogført isoleret og med kvantum, kan du rette til formel 4 (antal * pris fra bogføring). Så slipper du for at taste prisen hvert år. Du skal:

  1. Passivere beregningen med formel 1
  2. Lave en ny aktiv med formel 2:
   1. prisgruppe = 388.912
   2. konto fra og konto til = det kontonummer, hvor udgiften er bogført.

  Nedsat elafgift

  Der er lavet en beregning af privat andel af nedsat elafgift. Den forudsætter at den nedsatte afgift er konteret på 8431 13 med kvantum. 

   

  Hvis alt privat el er med nedsat afgift:

  • Slet ref.nr. 6521 12 på konto 8431 18 i dialogen Kontering af prisgrupper, og skriv det på 8431 17 i stedet for

   

  Hvis privat el er med forskellig afgift:

  • Slet ref.nr. 6521 12 på konto 8431 18 i dialogen Kontering af prisgrupper.
  • Sørg for at der står ja til vis på begge konti, så de bliver tvundet frem i billedet.
  • Fordel selv det samlede kvantum for el mellem de to forskellige afgiftssatser og skriv det i billedet

   

  6521 12 peger på det kvantum der står i supplerende oplysninger. Pas på at du ikke får dobbelt beregning.

   

  Kontroller og fejlmeddelelser

   

  Der kommer fejlmeddelelser på konto, der ikke skal bruges

  Ø90 beregner alle konti der bliver vist i billedet. Det kan give anledning til fejlmeddelelser, som du ikke har brug for. 

  Hvis du vil undgå teksterne skal du angive i "kontering af prisgrupper" at kontoen ikke er i brug.

  • Sæt markør på linjen, der giver fejl
  • Vælg kontering af prisgrupper [Ctrl + U]
  • Skriv N (nej) i kolonnen "Vis"
  • Luk dialogen

   

  Der kommer fejlmeddelelse om manglende prisgruppe

  Nogle beregninger har tilknyttet en prisgruppe, som er passiv på landsniveau, fordi der skal tages stilling til satserne på kreds- eller ejendomsniveau, før den kan tages i brug.

   

  Advarsler pr. konto

  1. Energi- og grønne afgifter afviger mere end forventet fra det, der kan beregnes ud fra kvantum på udgiftskontoen og afgiftssatsen. (afgiftssatsen kan ses i tilknyttede supplerende oplysninger)
  2. De beregnede private andele afviger mere end forventet fra sidste år (forventningen fastlægges på kredsniveau).

  Ingen af advarslerne gennemføres i kortperiodiske opgørelser.

   

  Advarsler vedrørende billedet som helhed

  1. På en række konti (fastlagt på kredsniveau) er der udfald med teksten "konto xxxx skal kontrolleres manuelt".
  2. På en række konti (fastlagt på kredsniveau) forventes et bestemt antal betalinger hvert år. Kontrollen sammenligner med antallet sidste år, så det ikke er nødvendigt at vedligeholde antallet.

  Ingen af advarslerne gennemføres i kortperiodiske opgørelser, bortset fra påmindelse om at kontrollere forpagtningsafgift – hvis den i øvrigt er valgt på kredsniveau.

   

   

  Sådan virker landsniveau

  Der foretages beregning af antal og beløb ud fra kontering og prisgrupper, og resultatet opdateres som efterposteringer. 

   

  Hele beregningen kan undertrykkes ved at skrive det rigtige beløb oveni det beregnede.

   

  Beregningen af kvantum kan undertrykkes ved at skrive det rigtige oveni det beregnede. Derefter fortsætter beregningen med det kvantum, du har skrevet.

   

   

  Landsniveau: Egne produkter og udtagne varer

  Alle beregningerne af egne produkter og udtagne varer virker ens:

  • De bruger formel 1: Antal * pris inklusiv moms, hvor prisen kommer fra prisgruppen
  • Antal hentes fra en supplerende oplysning.
  • Modkonto er 7021 00

   

  Eksempel: Eget forbrug af mælk

  Referencenumret peger på den supplerende oplysning, der hedder "Mælk (antal personer pr. år)".


   

  Her er valgt at kvantum også skal vises på konto 7021, og ikke kun på 3884 80.

  Landsniveau: Privat andel af renovation, vej og gårdsplads

  Begge beregninger virker ens:

  • De bruger formel 2: Pct. * saldo inklusiv moms, hvor saldo er fra kontointerval i prisgruppen
  • Pct. hentes fra en supplerende oplysning.
  • Modkonto er 7031 00

   

  Eksempel: Privat andel af renovation

  Der beregnes en procentdel af saldoen på 4838

   


  Udgift som procentdel af saldo skal altid bruge prisgruppe 388.922

  Landsniveau: Privat andel af olie, kul, gas og el og vand

  Alle beregningerne af privat andel af energi og vand virker ens:

  • Energiprisen og energiafgiften beregnes hver for sig, men ud fra samme supplerende oplysning
  • De bruger formel 4: antal * pris inkl. moms, hvor prisen beregnes ud fra bogført udgift
  • Antal hentes fra en supplerende oplysning
  • Modkonto er 7031 00

   

  Beregningerne hænger sammen på denne måde:

  Supplerende oplysning

  Bruges på beregningskonto

  Bruger enhedspris fra intervallet

  Vand (m3)

  4896 30

  Andel vand ekskl. afgift

  4837 00   -

  4837 99

  8406 18

  Privat andel vandafgift

  8406 00   -

  8406 13

  Brændsel (enheder)

  4895 40

  Andel fyringsolie ekskl. afgift

  4581 00   -

  4581 99

  8430 18

  Privat andel afgift fyringsolie

  8430 03   -

  8430 12 1)

  Fast brændsel (kg)

  4895 50

  Andel fast brændsel ekskl. afgift

  4582 00   -

  4582 99

  8433 18

  Privat andel kulafgift

  8433 00   -

  8433 14

  Gas (enh)

   

  4895 60

  Andel gas ekskl. afgift

  4583 00   -

  4583 99

  8432 18

  Privat andel gasafgift

  8432 00   -

  8432 14

  El (kwh)

  4895 70

  Andel el

  4588 00   -

  4588 99

  8431 18

  Andel elafgift

  8431 00   -

  8431 12

  1) Det vil sige den olieafgift, der stammer fra kontokoblingen på 4581 00 fyringsolie, mens olieafgift af diesel på 8430 01 (fra 4580 10 Dieselolie) ikke medregnes.

   

  Eksempel: Privat andel af elforbrug


  Du kan se på ref.nr. at kvantum bliver det samme i de to beregninger

   

  Ingen pris her, den tages fra bogføringen af el og elafgift (fra og tilkonto ovenfor).

   

  Kvantum i posteringerne

  På landsniveau er der ja til kvantum på modposten på prisgruppe 388.912. Derfor er der er altid kvantum på alle efterposteringer af energi og vand. Det er det kvantum, der er brugt som grundlag for beregningen, der vises. For privat andel af energi kan det for eksempel betyde, at kvantum for privat el optræder på flere efterposteringer på konto 7031 00 Private andele. 

  Det eneste sted kvantum optræder, er på selve posteringerne og på revisionslisterne. Revisionsliste og kontokort skal læses sådan: Der er overført elpris for et kvantum på 4.000 kwh og elafgift for 4.000 kwh. Det giver ikke mening at lægge de to kvantumsangivelser sammen, lige så lidt som kwh el og m3 vand kan lægges sammen.

   

  I skatteregnskab og årsrapport bliver kvantum ikke udskrevet på 7021 og 7031. 


   

   

  Er denne vejledning nyttig?