SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Energi – Nedsat elafgift

  Du kan få nedsat elafgiften, hvis elvarme er den primære opvarmningsform i din bolig

  • Du kan få nedsat elafgiften, hvis elvarme er den primære opvarmningsform i din bolig
  • Du kan kun få nedsættelsen, hvis elvarme er den primære opvarmningsform i din helårsbolig
  • Elvarme defineres som alle former for elvarme - også varme fra varmepumper
  • Det gælder også for sommerhuse, hvis du har fået en ikke-tidsbegrænset dispensation til helårsbrug

  Reduktionen og elafgiften reguleres løbende

  Din reduktion for den del af dit forbrug, der er højere end 4.000 kWh pr. år.

  På SKAT's hjemmeside kan du læse mere om regler for elektricitet til opvarmning af helårsboliger (elvarmeafgift)

  Kontokobling

  For nemt at kunne bogføre med den samme afgiftssats som på fakturaen, er der oprettet en kontokobling til el med nedsat afgift med sidste års afgiftssats. Den nye kontokobling til el med nedsat afgift bliver knyttet til konto 4588 24 El nedsat afgift sidste års afgiftssats. Kontoen er oprettet på landsniveau.


  Kontonummer 4588 24 kan således bruges til de el-afregninger, der faktureres i fx 2017, men reelt set er for 2016, og som dermed anvender afgiftssatsen for 2016.

  Kontokoblingen er meget lig den kontokobling, der er på 4588 30, men indeholder afgiftssatsen for sidste år. Det betyder, at for 2017 vil koblingen indeholde afgiftssatsen for 2016. 

  Samtidig er det lavet således, at bruttobeløbet overføres til 4588 30, hvorefter 4588 24 nulstilles, således at elforbruget kommer til at stå på 4588 30, mens saldoen på 4588 24 bliver nul. Konto 4588 24 bliver dermed kun brugt som mellemregningskonto.

  Almindelig og nedsat afgift på samme regning

  Hvis du i den løbende bogføring konterer på el med nedsat afgift på 4588 30 og der på afregningen også er el med fuld afgift, så kan du få den manglende afgift med, ved at bruge kontokoblingen på konto 8431 13.

  Det gøres ved at indtaste det kvantum, som har høj afgift på konto 8431 13, hvorefter koblingen hjælper dig med at:

  • Fjerne den konterede afgift fra 8431 13, for det kvantum du har skrevet.
  • Føre den almindelige afgift på 8431 01, for det kvantum du har skrevet.
  • Indregne forskellen på konto 4588 80

  Indtastningen vil give advarsler om fejl i fortegn, som skal accepteres:

  Eksempel på kontering af rate/Faktura fra 2018 med satser fra 2017

  Faktura lyder på 1000 kWh uden nedsat elafgift – konteres inkl. fuldt fakturabeløb – brug kontokobling på 4588 23 (el med sidste års afgiftssats).

  Andel med nedsat elafgift 3059 kWh – konteres uden beløb – brug kontokobling på 4588 24

  Eksempel på kontering af rate/faktura fra 2018 med satser fra 2018

  Faktura lyder på 1000 kWh som der ikke er nedsat el afgift på – konteres inkl. Fuldt fakturabeløb – brug kontokobling på 4588

  Andel med nedsat el afgift 3059 kWh – konteres uden beløb – brug kontokobling på 4588 30


  Privat andel El med nedsat afgift

  Se vejledning

  Er denne vejledning nyttig?