SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Indkomstdisponering og skatteberegning - Medarbejdende ægtefælle

  Ægtefæller, der driver en virksomhed i fællesskab, kan dele overskuddet på flere måder

  1. De kan dele overskuddet
  2. Overførsel til medarbejdende ægtefælle (behandles her)
  3. Lønaftale

  Overførslen kan højst være 50 procent af erhvervsoverskuddet, dog maksimalt ca. 235.800 kr. (2018). Denne beløbsgrænse reguleres årligt og kan ses i billedet.


  Den ønskede overførsel til medarbejdende ægtefælle rettes med skyderen eller i underfanen ”Supplerende oplysninger”.


  Det overførte beløb går fra i virksomhedens driftsresultat og indgår til gengæld hos ægtefællen som personlig indkomst. Der beregnes AM-bidrag af beløbet hos den medarbejdende ægtefælle.

  Den medarbejdende ægtefælle skal ikke skrive noget beløb i sin selvangivelse. Skattevæsenet kan kun se beløbet som et fradrag i hovedpersonens selvangivelse.

  Overførsel fra andre erhverv

  Hvis der overføres til medarbejdende ægtefælle, og der er ”resultat af anden virksomhed” i regnskabet, skal du være opmærksom på konteringen af resultatet fra den anden virksomhed.

  • Hvis den anden virksomhed er en del af hovederhverv, så skal både overskud og underskud indgå. Så skal du flytte resultat fra anden virksomhed til konto 5001 00 – 5006 99.
  • Hvis anden virksomhed ikke skal regnes med i grundlaget til medarbejdende ægtefælle, så skal du bruge konto 5000 xx.

  Hvis resultatet IKKE indgår, vises det i billedet som modregning i resultatet.

  Konjunkturudligning i kapitalafkastregnskaber

  Hvis I har valgt at henlægge eller hæve konjunkturudligning, så vil det indgå i grundlaget for overførsel til medarbejdende ægtefælle, men hvis beløbet reguleres i beregning i forhold til min/max, så vil grundlaget være forkert, fordi Ø90 beregner overførslen før henlæggelse og tvangshævning.

  Der kommer en kontrol i billedet, hvis det er tilfældet.

  Er denne vejledning nyttig?