SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 - Indskud i I/S

  Den letteste måde at kontere indskuddet på, er at angive beløbet som indskud i billede "Egenkapital" i I/S. Når billedet bliver beregnet, kan du se at indskuddet overføres til egenkapital og "hentes" fra interessenterne via deres mellemregningskonto.

  Den letteste måde at kontere indskuddet på er at angive beløbet som indskud i billede "Egenkapital" i I/S. Når billedet bliver beregnet, kan du se, at indskuddet overføres til egenkapital og "hentes" fra interessenterne via deres mellemregningskonto.

  Når en interessent senere beregner i sit billede Modtag I/S posteringer, vil der blive beregnet posteringer på mellemregningskonto ud fra mellemregningsposteringerne i I/S.

  Eksempel:
  Interessent 1 har en andel på 10 % og interessent nr. 2 på 90 %. Indskud på 500.000 giver disse posteringer i I/S, når du beregner i billede Egenkapital:

  Efterposteringer:

     

  Kvantum 2

  Beløb

  Konto

   

  Samlet indskud

  D

   

  500.000,00

  2270 00

     

  D

   

  -500.000,00

  7150 00

             

  For interessent 1

  Ideel andel * indskud

  D

   

  50.000,00

  7150 01

     

  D

  1949 90

  -50.000,00

  2180 01

             
   

  Ideel andel * indskud

  S

   

  50.000,00

  7150 01

     

  S

  7509 00

  -50.000,00

  2180 01

             

  For interessent 2

  Ideel andel * indskud

  D

   

  450.000,00  

  7150 02

     

  D

  1949 90

  -450.000,00

  2180 02

             
   

  Ideel andel * indskud

  S

   

  450.000,00  

  7150 02

     

  S

  7509 00

  -450.000,00

  2180 02

             

  Ultimo:

           
   

  Virksomhedskapital

  D

   

  -500.000,00

  2270 00

  Der vil også være en saldo på mellemregning, men den bliver beregnet i billedet I/S-mellemregning og -fordeling.

  Når interessent 1 beregner i Modtag I/S-posteringer, giver det følgende posteringer:

       

  beløb

  konto

  Hos interessent 1

  Ideel andel * indskud

  D

  50.000,00

  2180 00

     

  D

  -50.000,00

  1949 90

           
   

  Ideel andel * indskud

  S

  50.000,00

  2180 00

     

  S

  -50.000,00

  7509 00

  Resultat af posteringerne i I/S-Regnskab

  Indskuddet står som tilgodehavende i balancen på konto 2180 xx. I egenkapitalen står det som "Virksomhedskapital" på konto 2270. Konto 7150 bruges til at vise Indskud i pengestrømsopgørelse og kapitalforklaring. Konto 7150 00 indgår ikke i pengestrømsopgørelsen.

  Resultat af posteringerne i deltagers regnskab

  Indskuddet står som gæld på konto 2180 00.

  I årsrapporten står det tilsvarende aktiv som "Egenkapital I/S" på 1949.

  I skatteregnskabet er det tilsvarende aktiv midlertidigt placeret som "Konjunktur og afstemning I/S" på 7509.

  Posteringen på 7509 vil senere blive udlignet af (automatiske) efterposteringer af forskellen fra primo til ultimo.

  Indskud af aktiver og gæld 

  Man kan bruge I/S-mellemregning til at lave "parallelle" posteringer i I/S og hos interessenten.

  Forudsætninger

  I hele beskrivelsen af indskud forudsættes det, at handler mellem interessenterne er konteret på plads først. Se vejledningen Ind- og udtræden af I/S med stikord til, hvad man skal huske.

  Hvis overførslen ønskes specificeret på mellemregning

  Hvis man konterer overførslen via mellemregning for køb/salg af ejendom i både I/S og hos interessenterne, bliver det mere tydeligt for læseren, hvordan regnskaberne hænger sammen. 

  Konteringen i I/S foretages efter dette princip:

     

  Kvt.2

   

  konto

  For hver interessent xx

  Interessentens 

  8115 70

  Beløb

  2180 xx

   

  Samlede indskud

     

  8100 02

  Mellemregningen 8100 i I/S skal omdøbes i "Tekster og sumlinjer" til for eksempel "Aktiver og gæld overført fra interessenterne".

  Mellemregningen 8115 hos interessenten skal omdøbes i "Tekster og sumlinjer" til for eksempel "Aktiver og gæld indskudt i I/S".

  Mellemregningerne for køb/salg af ejendom afstemmes som sædvanlig for årsrapport.

  På I/S-ejendommen skal du bruge de særlige skattemodkonti for aktiver, der skal afskrives i interessenternes regnskaber. Ellers som sædvanlig.

  Eksempel fortsat:
  Indskuddet består af inventar med en værdi på 500.000 kr. I I/S skal du efterpostere:

       

  Kvt.2

  Beløb

  Konto

  For interessent 01

  Handelsværdi inventar

  F

  8115 70

  50.000,00

  2180 01

     

  F

   

  -50.000,00

  8100 02

             

  For interessent 02

  Handelsværdi inventar

  F

  8115 70

  450.000,00

  2180 02

     

  F

   

  -450.000,00

  8100 02

             

  Afstemning i 

   

  D

   

  500.000,00

  8104 50

  Køb af ejendom

  Til anlægskartotek

  D

   

  -500.000,00

  9818 xx

             
     

  S

   

  500.000,00

  8104 50

   

  Til kapitalkonto

  S

   

  -500.000,00

  7524 00

  Når interessent 1 beregner i Modtag I/S-posteringer, giver det følgende postering:

         

  konto

  Hos interessent 01

  Handelsværdi inventar

  F

  50.000,00

  8115 70

     

  F

  -50.000,00

  2180 00

  Du skal afstemme indskuddet:

         

  konto

  Hos interessent 01

  Handelsværdi inventar

  D

  50.000,00

  9820 xx

     

  D

  -50.000,00

  8119 50

           
   

  Handelsværdi inventar

  S

  50.000,00

  7509 00

     

  S

  -50.000,00

  8119 50

  Det samlede resultat i eksemplet vil være:

   

  I/S

  Interessent nr. 1 (10 %)

  Årsrapport

  Indskud = 500.000

  Inventar ultimo = 500.000

  Egenkapital ultimo = -500.000 

   

  Inventar nedsat med 50.000

  Andel af I/S = 50.000

  Skat

  Indskud = 500.000

  Inventar overført til 

  interessenternes regnskaber -500.000

  Egenkapital ultimo = 0

   

   

  Værdi af inventar uændret

  Andel af I/S = 0

  Hvis overførslen IKKE ønskes specificeret på mellemregning for køb/salg

  Man kan godt kontere uden at bruge mellemregning for køb/salg. For konteringen betyder det, at der skal laves flere posteringer i I/S, men ingen hos interessenterne. 

  Hver interessent i I/S skal indskyde deres andel af de aktiver og gældsposter, der vedrører I/S. Det kan gøres med efterposteringer i I/S efter følgende princip:

     

  Kvt.2

  Beløb

     

  For hver interessent xx

  og hvert aktiv/passiv

   

  Konto for "salg"

  hos interessent

  Værdi af 

  indskudt aktiv

  konto

  2180 xx

         

  modkonto

  Konto for

  "køb" i I/S

  Se en oversigt over, hvordan posteringerne ser ud i I/S og hos interessent i dette dokument: IS - Indskud i IS - oversigt posteringer.pdf

  Eksempel: 

  Interessent 1 har en andel af inventar på 50.000 kr. I primo var værdien 500.000, men 90 % er solgt til medinteressenter. 
  I I/S’et laves følgende efterposteringer: 

       

  Kvt.2

  Beløb

  konto

  For interessent 01

  Handelsværdi inventar

  D

  9820 xx

  50.000,00

  2180 01

     

  D

   

  -50.000,00

  9818 xx

             
   

  Handelsværdi inventar

  S

  7509 00

  50.000,00

  2180 01

     

  S

   

  -50.000,00

  7524 00

             

  Når interessent 01 beregner i billede Modtag I/S posteringer:

             
   

  Handelsværdi inventar

  D

   

  50.000,00

  9820 xx

     

  D

   

  -50.000,00

  2180 00

             
   

  Handelsværdi inventar

  S

   

  50.000,00

  7509 00

     

  S

   

  -50.000,00

  2180 00

  Kontonumre til overførsel fra interessent til I/S

  Afhængig af hvilket aktiv eller passiv der er tale om, bruges forskellige kontonumre som ved øvrige køb og salg. Der er forskel på konteringen af årsrapport (D) og skat (S). 

   

  Konto for "salg" 

  hos interessent

  Konto for "køb" i I/S

  Immaterielle aktiver

  D 9620 xx

  S 7509 00

  D 9618 xx

  S 7549 10

  Fast ejendom

  D 9x20 xx

  S 1000 xx

  D 9x18 xx

  S 1000 xx

  Inventar

  D 9820 xx

  S 7509 00

  D 9818 xx

  S 7524 00

  Bil mv.

  D 9920 xx

  S 7509 00

  D 9918 xx

  S 7540 00

  Besætning

  F 3xxx xx *)

  F 4xxx xx *)

  Beholdning

  F 3xxx xx *)

  F 4xxx xx *)

  Kassekredit

  F 2711 xx efterpostering

  + kasseregistrering til 2711 xx

  F 2711 xx efterpostering

  + kasseregistrering til 2711 xx

  Anden gæld og 

  finansielle aktiver

  F 2xxx

  F 2xxx

  *) Opret en konto med sigende tekst - fx "Besætning overført til I/S"

  Er denne vejledning nyttig?