SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Investering – Billede investering driftsbygninger

  Brug af billedet investering driftsbygning

  Billedet indeholder kolonnerne Primo, Ultimo, Kvantum 1 (=saldo på konto) og Beløb (=saldo på konto).

  Eksempel på billedet investering i driftsbygninger

  Når du skal efterpostere et beløb til en F-linje, skal du lave en ny linje (Cltr+Y), skriv S eller D. Derefter har du to linjer, som du kan rette i. Indtast beløb, og dialogen Slutpostering åbnes ved forsøg på opdatering, dvs. ved forsøg på at forlade linjen eller ved at taste [Enter]. Der foreslås en efterpostering på det beløb, du har indtastet, og du skal kun udfylde modkontoen, som du vil efterpostere til. 

  Der er i billedet Overspring på Ultimo. Brug pil til venstre fra feltet Beløb for at komme ind i ultimofeltet. Bemærk! Du kan ikke både indtaste i Ultimo og Beløb samtidigt, da Ultimo indgår i Beløb (saldo).

  Ultimo anvendes i billedet investering driftsbygninger, hvis der skattemæssigt er påbegyndte investeringer. Driftsmæssigt skal påbegyndte investeringer aktiveres som køb/forbedring i anlægskartoteket. Bemærk - der kan derfor ikke indtastes i ultimo på en linje i primærruden, hvor regnskabskoden er F, men du skal lave en ny linje (Cltr+Y) og indtaste beløbet under Ultimo. Se mere om påbegyndt investeringer under afsnit 5.

  Primo og Kvantum 1 (saldo) kan der ikke indtastes i, men du kan ændre Kvantum 1 samtidig med, at du retter/fordeler beløbet i dialogen slutpostering. Hvis beløbet på en konto ikke skal rettes/fordeles, så kan du gøre det i dialogen Indtast posteringer [Ctrl + I].

  Konti

  Billedet behandler mellemregningsafsnittet driftsbygninger + vedligehold driftsbygninger:

  • 8155 00 til 8159 99 Investering driftsbygninger
  • 4600 00 til 4606 99 Vedligehold driftsbygninger
  • 4683 00 til 4683 99 Tilslutningsafgift

  Tilknyttede konti
  I ruden tilknyttede konti vises inventarinvesteringer, så du kan se, om der evt. er konteret noget forkert mellem de 2 intervaller driftsbygninger og inventar.

  Anbefalet arbejdsgang

  Når billedet vælges, vil Ø90 vise en linje for hver konto med indhold i intervallet. Der vises beløb (saldo) samt eventuelt primo (beløb), ultimo (beløb), kvantum 1 (saldo), hvis der er posteringer til kontoen.

  Anbefalet arbejdsgang i billedet:

  1. Kontroller, om der er konteret til de rigtige mellemregningskonti, og om der f.eks. skal flyttes noget mellem kontiene til vedligehold og mellemregningskontiene eller mellem mellemregningskontiene indbyrdes.

  2. Kontroller under tilknyttede konti, om der evt. er noget, der er konteret forkert under inventar, som skulle have været konteret på en driftsbygning mellemregningskonto.

  3. Fordel manuelt på fordelingskontoen (8159 00) til individuelle konti i afskrivningsmodulet såvel skatte-som driftsmæssigt, da alle bygningsinvesteringer skal individualiseres. (med Slutpostering eller via Posteringsforslag) 

  4. Når alle fordelingskonti, du ønsker at fordele på, er gennemgået beregnes med [Ctrl + B], for at få gennemført kontrol af, om hele mellemregningsintervallet stemmer. Hvis interval stemmer (ingen kontroludfald om dette) – så tjek billedet.

  5. Hvis interval stemmer (ingen kontroludfald om dette) – så tjek billedet.

  6. Vælg Næste.

  Beregn

  Beregn danner automatiske efterposteringer ud fra den konteringssammenhæng, der er oprettet i billede Kontering og prisgrupper. På landsniveau er der pt. ikke oprettet konteringssammenhænge til dette billede, som medfører en beregning, da objekter skal afskrives individuelt både i årsrapporten og skattemæssigt.

  Det er muligt, at oprette konteringssammenhænge på enten kreds- eller ejendomsniveau (formel 30 i Kontering- og prisgrupper)..

  Følgende fordelingskonti vedr. investering i driftsbygninger er på landsniveau tvunget i brug, så de altid vises i billedet (formel 0 i Kontering og prisgrupper):

  • 8159 00 Fordeling driftsbygninger investering (vises i billede med regnskabskode F)
  • 8159 30 Opsat vedligehold overført (vises i billede med regnskabskode S)

  Kontroller

  I kontrolruden er der en kontrol, som slår ud, hvis intervallet ikke stemmer. Fordeles der på steder, kommer der et kontroludslag pr. sted. Kontrollen kan ikke passiveres på kredsniveau og kontrollen kan heller ikke accepteres.

  Påbegyndt investering

  Påbegyndt investeringer, behandles forskelligt i skatteregnskabet og i årsrapporten.

  Årsrapport

  I årsrapporten skal påbegyndte investeringer, tages op til afskrivning med det samme. Når investeringen i det efterfølgende år bliver færdigt, bogføres det som køb på samme objekt som året inden.

  Skat

  I skat skal den påbegyndte investering med i status på konto 8155 zz. Når så investeringen det efterfølgende år færdiggøres, flyttes hele beløbet til afskrivningsobjekter. Det kan være en fordel, at statusposteringen stå på samme konto, som investeringen oprindelig er bogført. Da det gør fordelingen i år 2 lettere.

  Eksempel – Påbegyndt investering

  ÅR 1
  Investering 80.000

  S U                Påbegyndt investering           80.000            Konto             8155 zz

  D E                Investering til afskrivning       80.000            Konto             8159 00

                                                                                       Modkonto             9718 zz

  ÅR 2 
  Yderlig investering 150.000
  Skattemæssig investering = 150.000 + 80.000 (påbegyndt investering fra år 1)

  S E                Investering sidste år              230.000          Konto             8159 00

                                                                                       Modkonto             9114 zz

  D E                Investering dette år               150.000          Konto             8159 00

                                                                                       Modkonto             9718 zz 

  Er denne vejledning nyttig?