SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Investering – Billede investering grundforbedring

  Beskrivelse af billede Investering i grundforbedring.

  Nedenfor beskrives billedet Investering i grundforbedring. 

  Billedet indeholder kolonnerne Primo, Ultimo, Kvantum 1 (=saldo på konto) og Beløb (=saldo på konto).


  Eksempel på billedet Investering i grundforbedring

  Når man indtaster i Beløb, åbnes dialogen slutpostering ved forsøg på opdatering, dvs. ved forsøg på at forlade linjen eller ved at taste [Enter], når I har tastet/rettet beløbet. Der foreslås da en efterpostering på det beløb, I har indtastet, og I skal da kun udfylde modkontoen, som I vil efterpostere til. Hvis et eksisterende beløb rettes i feltet uden at hele beløbet overskrives, så foreslås der en efterpostering på differencen.

  På linjer, der vises med regnskabstype F, og hvor I skal fordele et beløb, som skal fordeles til 2 forskellige modkonti skat og drift, kan I ikke benytte dialogen slutpostering. I kan da i stedet for:

  • enten bruge funktionen Ny, og lave skattemæssig/driftsmæssig fordeling hver for sig
  • eller I kan åbne dialogen posteringsforslag med [Ctrl + F]. Posteringsforslag åbnes ved at sætte fokus på
        det beløb I vil fordele, men uden at taste [Enter] før I taster [Ctrl + F].

  Der er i billedet overspring på Ultimo. Brug pil til venstre fra feltet Beløb for at komme ind i ultimofeltet. Bemærk! I kan ikke både indtaste i Ultimo og Beløb samtidigt, da Ultimo indgår i Beløb (saldo). 

  Primo og Kvantum 1 (saldo) kan der ikke indtastes i, men man kan ændre Kvantum 1 samtidig med, at man retter/fordeler beløbet i dialogen slutpostering, eller hvis beløbet på en konto ikke skal rettes/fordeles, så må det gøres i dialogen Indtast posteringer [Ctrl + I].

  Konti

  Billedet behandler mellemregningsafsnittet grundforbedring + vedligehold grundforbedring:

  • 8140 00 til 8149 99 Investering grundforbedring
  • 4620 00 til 4630 99 Vedligehold grundforbedring
  • 4681 00 til 4681 99 Plantninger

  Tilknyttede konti

  I ruden tilknyttede konti er der pt. ingen indhold. 

  Supplerende oplysninger

  I ruden supplerende oplysninger er der pt. ingen indhold.

  Anbefalet arbejdsgang

  Når billedet vælges, vil Ø90 vise en linje for hver konto med indhold i intervallet. Der vises beløb (saldo) samt eventuelt primo (beløb), ultimo (beløb), kvantum 1 (saldo), hvis der er posteringer til kontoen.

  SEGES anbefaler denne arbejdsgang i billedet:

  1. Kontroller, om der er konteret til de rigtige mellemregningskonti, og om der f.eks. skal flyttes noget mellem kontiene til vedligehold og mellemregningskontiene eller mellem mellemregningskontiene indbyrdes.
  2. Fordel manuelt på fordelingskonti (8149 xx) det der ikke må beregnes (på grund af, at aktiver skal individualiseres i afskrivningsmodulet).
  3. Beregn med [Ctrl + B]. Hvis konteringssammenhæng til fordelingskonto, så fordeles nu resten af det, der ikke er fordelt manuelt på fordelingskontoen under punkt 2. Se nærmere forklaring under beregn nedenfor.
  4. Kontroller, at hele mellemregningsintervallet stemmer (dvs. samlet sum af intervallet 8140-8149 går i 0). I kontrolruden i billedet fremgår det af kontroludfaldet, hvad der er rest til fordeling, hvis intervallet ikke stemmer.
  5. Hvis interval stemmer (ingen kontroludfald om dette) – så tjek billede.
  6. Vælg Næste.

  Beregn

  Beregn danner automatiske efterposteringer ud fra de konteringssammenhænge, der er oprettet til et interval af mellemregningskonti i billede Kontering og prisgrupper ([Alt] + [F] + [D] +[ K])

  På landsniveau er der lavet beregningssammenhænge til følgende fordelingskonti:

  Konto

  fordeling

  I brug Formel Indhold R

  Modkto

  skat

  Modkto

  drift

  Grundl.

  ktofra

  Grundl.

  ktotil

  8149 00 n 30 Grundforbedring F 4981 00 9618 00 8140 00 8140 09
  8149 50 n 30 Læhegn F 4681 10 9618 00 8140 50 8140 50
  8149 51 n 30 Tilskud læhegn F 4681 11 4681 11 8140 51 8140 51

  Ovenstående fordelingskonti skal benyttes for at beregningen virker. 

  Hvis der er posteringer til det angivne interval, bliver beregningssammenhængen automatisk sat i brug på ejendomsniveau.

  Ønsker du ikke beregningen gennemført på en eller flere af fordelingskontiene, skal du selv oprette en sammenhæng til fordelingskontoen, hvor I tilknytter formel 0, med ”j” til i brug.

  Kontroller

  I kontrolruden er der en kontrol, som slår ud, hvis intervallet ikke stemmer. Fordeles der på steder, kommer der et kontroludslag pr. sted. Kontrollen kan ikke passiveres på kredsniveau, og kontrollen kan heller ikke accepteres.

  Er denne vejledning nyttig?