SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 - Investering – Billede investering i beboelse

  Automatisk overførsel af investeringen


  Skat

  Ø90 overfører automatisk investeringen til konto 7502 Investering stuehus mv.
  Alle investeringer skal overføres på denne måde - også selv om de ikke er færdige.

  Årsrapport

  Du skal selv vælge, hvilket anlægsaktiv investeringen vedrører, eller om den eventuelt skal tages op som Projekter under udførelse i ultimo.

  Investering: Skriv investeringen på konto 8154 xx i kolonnen Beløb og tilføj modkonto i slutpostering.
  Projekt under udførelse: Skriv investeringen på konto 8150 xx i kolonnen Ultimo. 


  Investering overføres til anlægskartotek i årsrapport: Brug * i D-linjen i kolonnen Beløb efter at billedet er beregnet. Enter. Tilføj modkonto.

  Billedet indhold

  Billedet indeholder kolonnerne Primo, Ultimo, Kvantum 1 (=saldo på konto) og Beløb (=saldo på konto).


  Eksempel på billedet investering i beboelse

  Når du taster i kolonne Ultimo, skal du skrive det beløb, som skal ende med at stå der. Ø90 laver en ultimopostering, så det kommer til at passe. Du er nødt til at bruge mus eller pil tilbage for at ramme feltet.

  Når du taster i kolonnen Beløb, skal du skrive det beløb, som du vil efterpostere - for eksempel den del af investeringen, der skal efterposteres til ét anlægsaktiv.

  Konti

  Billedet behandler mellemregningsafsnittet til beboelse + vedligehold beboelse:

  • 8150 00 til 8154 99 Investering beboelse
  • 4610 00 til 4611 99 Vedligehold/erstatning beboelse

  Tilknyttede konti

  Ingen.

  Supplerende oplysninger

  Ingen.

  Anbefalet arbejdsgang

  Når billedet vælges, vil Ø90 vise en linje for hver konto med indhold i intervallet. Der vises beløb (saldo) samt eventuelt primo (beløb), ultimo (beløb), kvantum 1 (saldo), hvis der er posteringer til kontoen.

  Anbefalet arbejdsgang i billedet:

  1. Kontroller, om der er konteret til de rigtige mellemregningskonti, og om der f.eks. skal flyttes noget mellem kontiene til vedligehold og mellemregningskontiene eller mellem mellemregningskontiene indbyrdes.
  2. Beregn med [Ctrl + B]. Ø90 beregner de nødvendige skattemæssige posteringer.
  3. Du skal selv overføre investeringerne til anlægskartotek til årsrapporten.
  4. Kontroller, at hele mellemregningsintervallet stemmer (dvs. samlet sum af intervallet 8150-8154 går i 0). I kontrolruden i billedet fremgår det af kontroludfaldet, hvad der er rest til fordeling, hvis intervallet ikke stemmer.
  5. Hvis interval stemmer (ingen kontroludfald om dette) – så tjek billede.
  6. Vælg Næste


  Beregn

  Beregn danner automatiske efterposteringer udfra de konteringssammenhænge, der er oprettet til et interval af mellemregningskonti i billede Kontering og prisgrupper ([Alt] + [F] + [D] +[ K]). 

  På landsniveau er der lavet beregningssammenhænge til følgende fordelingskonti:

  Vis 

  A/P

  Konto

  fordeling

  Formel

  Indhold

  R

  Modkto

  skat

  Modkto

  drift

  Grundl.

  ktofra

  Grundl.

  ktotil

  N

  A

  8154 00

  0

  Overførsel beboelsesinvestering

  D

         

  N

  A

  8154 00

  30

  Overførsel beboelsesinvestering

  S

  7502 00

  9619 60

  8150 00

  8153 99

  Hvis der er posteringer til det angivne interval, kommer der automatisk Ja i Vis-kolonnen. 

  Kontroller

  I kontrolruden er der en kontrol, som slår ud, hvis intervallet ikke stemmer. Fordeles der på steder, kommer der et kontroludslag pr. sted. Kontrollen kan ikke passiveres på kredsniveau, og kontrollen kan heller ikke accepteres.

  Er denne vejledning nyttig?