SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Investering – Billede investering inventar

  Forudsætninger i bogføring mv.

  I billedet Inventar er hele intervallet 8170-8178 på landsniveau omfattet af automatiske fordelinger på fordelingskontiene 8179 xx. Beregningen får konto intervallet 8170-8179 til at gå i 0.

  Selvom der er en beregning aktiv, kan I godt fordele manuelt til andre modkonti end dem i beregningen. Beregningen virker sådan, at det kun er det, som I ikke allerede har fordelt manuelt på fordelingskontoen, der flyttes til de modkonti, der er i beregningen.

  Forudsætninger i bogføring

  Investering i inventar er konteret rigtig i kasseregistreringen konto 8170 00 – 8178 99. Det vil sige, at vedligehold og investering er fordelt rigtigt og med den ønskede specifikationsgrad.

  Eksempel på billedet Køb og salg af inventar

  I billedet vises en F-linje på fordelingskontoen 8179 xx, hvis beregningssammenhængen er oprettet som fælles i Kontering og prisgrupper. Hvis I skal fordele manuelt til forskellig modkonto skat og drift, så skal I bruge funktionen Ny og lave den driftsmæssige manuelle fordeling ved at skrive D i regnskabskoden, hvorefter dialogen slutpostering kan anvendes til at angive modkonto. 

  Slutpostering åbner, når du taster i Beløb, og du forsøger at opdatere det indtastede (dvs. ved at forlade linjen eller ved at taste [Enter] i feltet). Der foreslås en efterpostering på det beløb, du har indtastet, og du skal da kun udfylde modkontoen, som I vil efterpostere til.

  Øvrige ting, som du skal være opmærksom på i billedet

  Der er i billedet overspring på Ultimo. Brug pil til venstre fra feltet Beløb for at komme ind i ultimofeltet. Bemærk! I kan ikke både indtaste i Ultimo og beløb samtidigt, da Ultimo indgår i Beløb (saldo).

  Primo kan der ikke indtastes i.

  Beregningen (formel 30) fordeler ikke et evt. kvantum 1. Kvantum 1 kan fordeles manuelt med dialogen Slutpostering.

  Konti

  Billedet behandler mellemregningsafsnittet til inventar + vedligehold inventar:

  • 8170 00 til 8179 99 Investering inventar
  • 4660 00 til 4680 99 Vedligehold inventar

  Tilknyttede konti

  I ruden tilknyttede konti vises bygningsinvesteringer, så man kan se, om der evt. er konteret noget forkert, mellem de 2 intervaller inventar (8170 00 - 8178 99) og driftsbygninger (8155 00 - 8158 99).

  Desuden vises de afskrivningskonti, der er modkonti til fordelingskontiene.

  Supplerende oplysninger

  I ruden supplerende oplysninger er der pt. ingen indhold.

  Anbefalet arbejdsgang

  Når billedet vælges, vil Ø90 vise en linje for hver konto med indhold i intervallet. Der vises beløb (saldo) samt eventuelt primo (beløb), ultimo (beløb), kvantum 1 (saldo), hvis der er posteringer til kontoen.

  Det forudsættes, at bogføringen er på plads. Det vil sige, at vedligehold og investering er fordelt rigtigt og med den ønskede specifikationsgrad. Når forudsætningen er opfyldt anbefales denne arbejdsgang: 

  • Fordel manuelt alle de driftsmæssige investeringer, der skal individualiseres i afskrivningsmodulet).
  • Beregn med [Ctrl + B]. Hvis konteringssammenhæng til fordelingskontiene er aktive, så fordeles nu resten af det, der ikke er fordelt manuelt på fordelingskontiene under punkt 1. Se nærmere forklaring under beregn nedenfor.
  • Kontroller, at hele mellemregningsintervallet stemmer (dvs. samlet sum af intervallet 8170-8179 går i 0). I kontrolruden i billedet fremgår det af kontroludfaldet, hvad der er rest til fordeling, hvis intervallet ikke stemmer.
  • Hvis interval stemmer (ingen kontroludfald om dette) – så tjek billede.

  Manuel kontering drift – helt eller delvist

  Når du tager aktiver op til individuel afskrivning, skal du benytte samme fordelingskonto, som benyttes af beregningen. Det er blot modkonto, der skal være en anden end den beregningen benytter.

  Konto

  fordeling

  Indhold

  Modkto

  drift

  landbrug

  Modkto

  drift anden virksomhed

     
      Grund Sp Grund Sp
  8179 20 Køb inventar generelt * 9818 00    
  9868 20-49 9868 50-99    
  8179 25 Salg inventar generelt 9820 00    
  9870 20-49 9870 50-99    
  8179 30 Køb markinventar * 9818 40-99    
  9868 00-19        
  8179 35 Salg markinventar 9820 40-99    
  9870 00-19        
  8179 40 Køb staldinventar * 9818 01-39    
  8179 45 Salg staldinventar 9820 01-39    

  * Ved forbedring skal grundkontoen være 9819/9869

  I skal gøre følgende:

  • Sæt fokus på fordelingskontoen og brug Ny
  • Udfyld D (drift), kontonr. (brug *) og beløb efterfulgt af [Enter]
  • I slutdialogen udfyldes modkonto (den individuelle afskrivningskonto)

  Dvs. som vist nedenfor.

  Beregn

  Beregn danner automatiske efterposteringer ud fra de konteringssammenhænge, der er oprettet til et interval af mellemregningskonti i billede Kontering og prisgrupper ([Alt] + [F] + [D] +[ K]).

  På landsniveau er der lavet beregningssammenhænge til følgende fordelingskonti:

  Vis A/P

  Beregn

  Konto

  Indhold

  Formel

  Nr.

  Prisgrup-pe Nr. R

  Modkto

  skat

  Modkto

  drift

  Grundl.

  ktofra

  Grundl.

  ktotil

  N A 8179 10 Småinventar køb* 30 0 F 4980 00 9818 00 8170 00 8170 19
  N A 8179 11 Småinventar køb, mark* 30 0 F 4980 00 9818 40 8170 20 8170 49
  N A 8179 12 Småinventar køb, husdyr* 30 0 F 4980 00 9818 01 8170 50 8170 79
  N A 8179 15 Småinventar salg* 30 0 F 4980 50     9820 00  8170 80 8170 83
  N A 8179 16 Småinventar salg, mark* 30 0 F 4980 50 9820 40 8170 84 8170 91
  N A 8179 17 Småinventar salg, husdyr* 30 0 F 4980 50 9820 01 8170 92 8170 99
  N A 8179 20 Inventar køb 30 0 F 9420 00 9818 00 8171 00 8171 99
  N A 8179 25 Inventar salg 30 0 F 9416 00 9820 00 8172 00 8175 99
  N A 8179 30 Inventar køb, mark 30 0 F 9420 00 9818 40 8176 00 8176 79
  N A 8179 35 Inventar salg, mark 30 0 F 9416 00 9820 40 8176 80 8176 99
  N A 8179 40 Inventar køb, husdyr 30 0 F 9420 00 9818 01 8177 00 8177 79
  N A 8179 45 Inventar salg, husdyr 30 0 F 9416 00 9820 01 8177 80 8177 99

  Det er vigtigt, at du benytter ovenstående fordelingskonti – ellers kan du ikke få fordelingen til at virke. Hvis du fordeler manuelt helt eller delvist indenfor et interval, er det også vigtigt, at du er opmærksom på den sammenhæng, der er mellem fordelingskontoen og kontiene i grundlaget. Forudsætningen for at beregningen automatisk kan fordele resten (i en pulje), dvs. det du ikke har konteret manuelt (individualiseret), er, at der ikke krydses på tværs i sammenhængene.

  Hvis der er posteringer til det angivne interval, bliver den tilhørende fordelingskonto vist i billedet, såfremt beregningen er aktiv.

  Ønsker du ikke beregningen gennemført på en eller flere af fordelingskontiene, skal du selv oprette/vælge en sammenhæng til fordelingskontoen, hvor der er tilknyttet formel 0. Se vejledning.

  Nedenfor beskrives konsekvenserne ved at beregne i billedet investeringer, afhængig af i hvilken grad aktiverne individualiseres driftsmæssigt under den enkelte fordelingskonto.

  Der puljes til en afskrivningskonto drift på inventar

  På sammenhænge rettes modkonto drift til at være den samme for henholdsvis køb og salg (dvs. svarende til hvad der gælder for skat, men med driftsmæssig modkonto).

  Krav: Ingen aktiver er individualiserede.

  I regnskabet vil alle de oprettede fordelingskonti blive vist/specificeret.

  Der puljes til afskrivningskonti, drift = Sammenhænge på landsniveau

  Der er krav om, at der er konteret til de rigtige mellemregningsintervaller, for at beregningen bliver OK.

  Krav: Ingen aktiver er individualiserede inden for de intervaller, der indgår i beregning.

  I regnskabet vil alle de oprettede fordelingskonti blive vist/specificeret.

  Der puljes i nogle intervaller, mens der individualiseres i andre intervaller

  I bør rette i Kontering og prisgrupper, hvis alt altid individualiseres i et interval, så beregningen sættes ud af kraft (opret sammenhæng til formel 0 og gør den aktiv i stedet for). Hvis der kun individualiseres på enkelte af aktiverne inden for intervallet – se da anbefaling fra SEGES ovenfor.

  Intervallerne med individualiserede aktiver fordeles manuelt før der beregnes.

  Der individualiseres i alle intervaller

  I skal fordele alt manuelt – kun småinventar flyttes automatisk ved beregn.

  I skal rette konteringssammenhænge (opret sammenhæng til formel 0 og gør den aktiv i stedet for).

  Kontroller

  I kontrolruden er der en kontrol, som slår ud, hvis intervallet ikke stemmer. Fordeles der på steder, kommer der et kontroludslag pr. sted. Kontrollen kan ikke passiveres på kredsniveau, og kontrollen kan heller ikke accepteres.

  Fejlsituationer

  Hvis der findes posteringer på stedkode i et interval, skal I sætte beregningen helt ud af kraft, og fordele det hele manuelt. Ellers kan I ikke få intervallet til at gå i 0 pr. stedkode.

  Er denne vejledning nyttig?