SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – I/S - Billede I/S mellemregning og fordeling

  Dette billede kommer kun frem, når man arbejder på et I/S, der er defineret i Ø90 i dialogen I/S-sammensætning

  Billedet beregner saldo på I/S-mellemregning konto 2180 01-99 og beregner de beløb fra resultat og balance, der skal fordeles mellem interessenterne. Billedet beregner også fordelingen mellem interessenterne i forhold til deres ideelle andele og konterer hver interessents andel på 88xx xx. Beregningen af Indskud/udlodning og udlodning af resultat sker dog allerede i forbindelse med disponering af resultatet i billede Egenkapital.

  Interessentens nummer fra dialogen I/S sammensætning bruges som specifikationsnummer på alle posteringer vedrørende denne interessent. For eksempel skal du kontere alle mellemregningsposteringer med interessent nr. 3 på 2180 03 og Ø90 konterer nr. 3's skattemæssige renteindtægter på 8810 03. 

  Sortering af konti er ud fra specifikationsnummer, så alt vedr. interessent nr. 1 står samlet osv.

  Beregning og kontrol 

  Kontrol af opgaven og grundlaget

  • Skatteopgaven skal være oprettet som personskat
  • Summen af andele skal stemme i dialogen I/S sammensætning

  Mellemregning

  I/S-mellemregning i efterposteringer virker på samme måde som I/S-mellemregning i kassen, men beregningen sker først, når interessenten beder om det. Arbejdet med mellemregning i I/S består i at få lavet alle posteringer og huske at angive det kontonummer, som interessenten skal bruge som modkonto.

  Eksempel
  Hvis du laver denne efterpostering i I/S...

  Posteringstekst

  Kvantum 2

  Kvantum 1

  Beløb

  Konto

   

  Arne kød

  702100,0

  2000,0

  -5.700,00

  2180 03

   
       

  5.700,00

  7021 03

   

  ...så vil beregning i billede Modtag I/S-posteringer hos interessent nr.3 danne denne efterpostering

  Posteringstekst

  Kvantum 2

  Kvantum 1

  Beløb

  Konto

  Arne kød

   

  2.000,0

  5.700,00

  2180 00

     

  -2.000,0

  -5.700,00

  7021 00

  Der er to kontroller i billedet, som hjælper med mellemregning på I/S-ejendomme:

  1. Der skal være angivet 0 eller et kontonummer på 6 cifre i kvantum 2 på alle efterposteringer på konto 2180 xx
  2. Eventuelle private poster, der er bogført i I/S, skal overføres til interessenterne via mellemregning, og der er kontrol af at ingen konti har en privat saldo.

  Fordeling

  Beregningen, der fordeler resultat, investeringer og balance, styres af kontering af prisgruppe på kontiene 88xx 00.

  Det er ikke muligt at ændre beregningen, det eneste man eventuelt kan gøre, er at fravælge en beregning ved at bruge formel 0. Hvis man gør det er der ingen af interessenterne, der kan få konteret dette beløb automatisk. Omvendt hvis man lader Ø90 beregne alle beløb: Så kan den enkelte interessent senere bestemme om beløbet skal konteres hos interessenten.

  Der opdateres efterpostering eller ultimo afhængigt af, hvad der er brug for i interessentens regnskab.

  Når billedet er beregnet, kan du se resultatet for hver deltager.

  Bagved beregningen ligger denne definition.

  Konto

   

  Formel

  Efter-

  post.

  Ultimo

  Grundlag

   

  Årsrapport

         
  8804 00 Værdiændring 942 D

  x

   

  + Ultimo virksomhed
   - primo virksomhed
   2272 - 2274
   2275 49 - 59
   2276 49 - 59

  8805 00

  Resultat

  942 D

  x

   

  + Ultimo virksomhed
   - primo virksomhed
   2275 0 - 48, 60 - 99
   2276 0 - 48, 60 - 99

  8859 00

  Egenkapital ultimo årsrapp.

  945 D

   

  x

  Ultimo virksomhed

  2270 - 2279

   

  Fælles

         

  8830 00

  Privat resultat

  942 F

  x

   

  Skat: Saldo privat
   5000 - 5098
   5100 - 7999

  Årsrapport:
   + Ultimo privat
   - primo privat
   2279 - 2279

  8835 00

  Private balanceposter

  945 F

   

  x

  Skat:
   1000 - 8999
   9438, 9442
   9538, 9540

  Årsrapport:
   Ultimo privat
   2279 - 2279

   

  Skat

         

  8808 00

  Resultat før renter

  943 S

  x

   

  Saldo virksomhed:
   5000 - 5064 
   5072 - 5089

  8810 00

  Renteindtægter

  942 S

  x

   

  Saldo virksomhed:
   5300 - 5449

  8818 00

  Udlodning i virksomhed

  942 S

  x

    Saldo virksomhed:
   5278 34 - 35

  8819 00

  Anden kapitalindkomst

  942 S

  x

   

  Saldo virksomhed:
   5200 - 5277
   5278 0 - 33, 36 - 99
   5279 - 5299
   5790 - 5809
   5811 - 5849

  8820 00

  Renteudgifter

  942 S

  x

   

  Saldo virksomhed:

  5450 - 5789 

  5810

  8840 00

  Fast ejendom

  944 S

  x

  x

  Ultimo virksomhed:

  1000

  1005 * (-1)

  1010-1020

  1025 * (-1)   

  1030-1039

  1900

  Ultimo privat:

  1007 * (-1)

  8849 00

  Jord- og foderbeholdninger

  944 S

  x

  x

  Ultimo virksomhed:

  1615 - 1647 

  1649

  1916-1917

  1919

  8850 00

  Finansielle aktiver u.varedeb.

  944 S

  x

  x

  Positiv Ultimo virksomhed:

  1920 - 1931

  1936 - 1939 

  1960

  2000 - 2024 

  2026 - 2197 

  2200

  2600-2609

  8855 00

  Øvrige aktiver

  944 S

  x

  x

  Egenkapital virksomhed

  eksklusiv ejendom:

  Ultimo virksomhed

  1100 - 1899

  1901 - 2269

  2280-8499

  8900-8999 

  9438

  9442 

  9538 

  9548

   

  minus summen på konto

  8849 - 8850

  8856 - 8869

  8856 00

  Øvrige passiver

  944 S

  x

  x

  Ultimo virksomhed:

  2300 - 2599 

  2610 - 2699 

  2750 - 2759

  Negativ Ultimo virksomhed:

  2000 - 2024 

  2026 - 2059 

  2180 - 2269 

  2600 - 2609

  2700 - 2749

  5000 - 8499 

  8700 - 8799

  8900 - 8999

  8869 00

  Henlæggelser mv.

  944 S

  x

  x

  Ultimo virksomhed:

  1995 

  2025

  2760-2799

  8880 00

  Køb ejendom

  942

  x

   

  Saldo virksomhed:

  8100 

  8105

  8881 00

  Salg ejendom

  942

  x

   

  Saldo virksomhed:

  8110

  8115

  8884 00

  Investering grundforbedring

  942

  x

   

  Saldo virksomhed:

  8140 – 8148

  8885 00

  Investering beboelse

  942

  x

   

  Saldo virksomhed:

  8150 - 8153

  8886 00

  Investering bygninger

  942

  x

   

  Saldo virksomhed:

  8155 - 8158

  8887 00

  Investering rettigheder

  942

  x

   

  Saldo virksomhed:

  8160 – 8163

  8165

  8888 00

  Investering småinventar

  942

  x

   

  Saldo virksomhed:

  8170

  8889 00

  Investering inventar, køb

  942

  x

   

  Saldo virksomhed:

  8171 00 - 8171 99

  8176 00 - 8176 79  

  8177 00 - 8177 79

  8890 00

  Investering inventar, salg

  942

  x

   

  Saldo virksomhed:

  8172 00 - 8172 99  

  8175 00 - 8175 99  

  8176 80 - 8176 99

  8177 80 - 8177 99

  8891 00

  Investering inventar, diverse

  942

  x

   

  Saldo virksomhed:

  8173 - 8174

  8892 00

  Investering anden virksomhed

  942

  x

   

  Saldo virksomhed:

  8185 - 8188

  8894 00

  Investering blandede driftsmidler

  942

  x

   

  Saldo virksomhed:

  8190 – 8198

   

  Kapitalafkastordning

         

  8870 00

  Varelager (kap.afkastordning)

  944 S

   

  x

  Ultimo

  1591

  1600 - 1614

  1648 

  1910 - 1915 

  1918 

  1932 - 1934

  1984 

  2198 - 2199 

  2201 - 2259 

  2708 - 2709 

  2717 - 2719 

  3000 – 4999

  8874 00

  Grundlag uden varelager

  944 S

   

  x

  Ultimo

  1400 - 1590 

  2150

  8140 – 8199


  Er denne vejledning nyttig?