SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – I/S - Mellemregning i efterposteringer

  Mellemregning konteret som efterposteringer, skal tastes i I/S efter samme principper som i kasseregistrering. Hos interessenten bliver der konteret ved beregning i billedet "Modtag I/S-posteringer"

  Indhold

  Mellemregning konteret som efterposteringer, skal tastes i I/S efter samme principper som i kasseregistrering. Hos interessenten bliver der konteret ved beregning i billedet ”Modtag I/S-posteringer”

  Når du bruger efterpostering til I/S-mellemregning skal du være opmærksom på behandlingen af moms og på hvordan VS-mellemregning bliver påvirket hos interessenten.

  Efterpostering af rettelse når momsforvalg er fravalgt

  Fordi momsforvalg ikke bliver overført til efterposteringer, og fordi det er uhensigtsmæssigt at rette momskoden i den beregnede postering hos deltager, anbefales det at lave to efterposteringer. Den ene skal indeholde nettobeløbet, og den anden momsen.

  Eksempel:
  Et køb af udsæd er fejlagtigt bogført i I/S med 5.700 kr. inklusiv moms. Det skulle være ført og betalt hos deltager nr. 1. Du skal lave disse efterposteringer i I/S:

   

  Kvantum 2

  Beløb

       

  Kornkøb (nettobeløb)

  400000

  -4560

  konto

  2180 01

   
       

  modkonto

  4000 00

   

  Moms af kornkøb

  840200

  -1.140

  konto

  2180 01

   
       

  modkonto

  8402 00

   

  Efterpostering af rettelse hvis momsforvalg er tilvalgt

  Hvis I har valgt, at der overføres momsforvalg til efterposteringer, skal der kun laves én efterpostering, hvor hele beløbet inklusiv moms konteres.

  Mellemregning mellem virksomhed og privat

  Hvis man bruger en efterpostering til en rettelse, som vil påvirke mellemregningen mellem virksomhed og privat hos interessenten, kan man sætte den på det rigtige tidspunkt ved at rette direkte i virksomhedsordningen hos interessenten. 

  Lav rettelsespostering hos interessent på det rigtige tidspunkt, som påvirker mellemregning. Brug konto 8629 specifikation 51 og 52, som Ø90 automatisk udligner ved opgørelsen. Kontonumrene bliver vist i billedet Prioritetsgæld i opgørelsen.

  Eksempel:
  Der er i et I/S fejlagtig posteret et honorar fra slagteriet til interessent 1 på konto 2190 02 i juni måned. Kasseregistrering inkl. rettelser er låst pr. 30/6.

  I I/S’et konteres rettelsen som efterpostering pr. 31/12

   

  Kvt.2

  Beløb

     

  Honorar tilbageført

   

  -25.000

  konto

  2190 02

   

  5130 00

  25.000

  modkonto

  2180 01

  Det giver denne postering hos interessenten, som påvirker mellemregning virksomhed/privat den 31/12

     

  Beløb

       

  Honorar tilbageført

   

  25.000

  konto

  5130 00

  V=2

     

  -25.000

  modkonto

  2180 00

  V=1

   Hos interessenten indtastes rettelse i kasseregistrering den 30/06 

  Dato

     

  Beløb

     

  30.06

  Honorar udbetalt i juni

   

  25.000

  8629 52

  v=2

  30.06

  Honorar udbetalt i juni

   

  -25.000

  8629 51

  v=1

   Ø90 laver automatisk efterpostering mellem 8629 51 og 52, så nettovirkningen 31.12 bliver 0. 

  Er denne vejledning nyttig?