SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 - Kasseregistrering - Opsætning bankdata

  I forbindelse med overførsel af bankdata til Ø90, skal bankkontoudtoget tilknyttes et importfilter.

  Tilknyt importfilter

  I forbindelse med overførsel af bankdata til Ø90, skal bankkontoudtoget tilknyttes et importfilter.

  Importfiltrets opgave er at sikre, at oplysningerne i det elektroniske bankkontoudtog bliver adskilt korrekt, så de kan læses, og at de rigtige oplysninger kommer ind i de rigtige kolonner i kasseregistreringen.

  I billedet Opsætning bankdata [alt+m+r+o], kan man definere nye importfiltre eller se, om eksisterende importfiltre er egnede til at håndtere formatet på det kontoudtog, der skal overføres. De data fra kontoudtog, der vises her, er kun til oplysning. Selve overførslen af bankdata foregår i dialogen konter bankdata, under kasseregistreringen.

  Det kan være en fordel at hente bankfilen ind, før man begynder at definere eller ændre importfiltret.

  Brug af eksisterende importfiltre

  De importfiltre der er defineret på forhånd, kan ses ved at åbne dialogen Vis Importfilter. Der er dog mulighed for selv at definere flere importfiltre, hvis de eksisterende ikke kan anvendes.

  Nye importfiltre får tilknyttet kreds- eller ejendomsniveau, afhængig af den brugertype, der anvendes. Skal der laves et importfilter på Kredsniveau, skal brugertypen være en kredsbrugertype.  Andre brugertyper vil kun kunne definere importfiltre på ejendomsniveau.

  Importfiltre på landsniveau til bankdata

  På landsniveau er der oprettet importfiltre for de pengeinstitutter eller datacentre, som er landsdækkende. Bruger man en af disse banker, skal man bruge et landsfilter og ikke oprette et filter magen til på kreds- eller ejendomsniveau.

  Importfiltre på landsniveau er markeret med et L efter navnet, Importfiltrene bliver oprettet og vedligeholdt fra landsniveau. 

  Banker

  Følgende banker er oprettet på landsniveau, og bliver vedligeholdt fra landsniveau:

  • Danske Bank
  • Nordea
  • Nykredit Bank
  • Bankdata Center

  Anvendes til følgende banker:

  • Alm. Brand bank
  • Djursland bank
  • Jyske Bank
  • Kreditbanken
  • Nordfyn bank
  • Nordjyske bank 
  • Ringkøbing landbobank
  • Skjern bank
  • Sparekassen Sjælland
  • Sydbank
  • Østjyske bank

  BEC DataCenter

  Anvendes til følgende pengeinstitutter:

  • Arbejdernes Landsbank
  • Danske Andelskassers Bank
  • Den jyske Sparekasse
  • Falster Andelskasse
  • Frørup Andelskasse
  • Frøslev-Mollerup Sparekasse
  • Fynske Bank
  • Andelskassen Fælleskassen
  • GrønlandsBANKEN
  • Handelsbanken Midtbank
  • Hvidbjerg Bank
  • Københavns Andelskasse
  • Lollands Bank

   

  • Lægernes Pensionsbank
  • Merkur Andelskasse
  • Møns Bank
  • Nykredit Bank
  • Pen-Sam Bank
  • Salling Bank
  • Spar Nord
  • Søby-Skader Halling Sparekasse
  • Totalbanken
  • Vestjysk Bank

   

  Udlæsningen hos BEC i deres netbank skal foretages på følgende måde for at kunne anvende importfiltret, der er defineret på Landsniveau - vælg ” Gem posteringer som fil”

  1. Anvender du ”Erhverv Connect” sæt flueben her for at få alle posteringer med.
  2. Tilvælg ”Tekst” i mulige eksportfelter. Tekst skal placeres som nr. to i rækkefølgen efter dato.
  3. Opret evt en standard eksportopsætning for at undgå disse valg ved hver udlæsning.
  4. Vælg trykknappen ”Næste”

  Hvis disse anvisninger ikke følges, er man nødt til selv at oprette sit eget importfilter, der passer til de valg man foretager i opsætningen i netbanken.

  SDC:

  Anvendes til følgende pengeinstitutter:

  (Ikke alle har mulighed for at udlæse elektronisk kontoudtog).

  • Bank Nordik
  • Basisbank A/S
  • Borbjerg Sparekasse
  • Broager Sparekasse
  • Dragsholm Sparekasse
  • Dronninglund Sparekasse
  • Fanø Sparekasse
  • Flemløse Sparekasse
  • Folkesparekassen
  • Forbrugsforeningen
  • Frøs Sparekasse
  • Ikano Bank
  • JAK Andelskasse Østervrå
  • Jutlander Bank
  • Klim Sparekasse
  • Langå Sparekasse
  • Lån & Spar Bank
  • Middelfart Sparekasse
  • Oikos Andelskasse
  • Refsnæs Sparekasse
  • Rise Sparekasse
  • Rønde Sparekasse
  • Saxo Privat bank
  • Slagelse Andelskasse
  • Sparekassen Balling
  • Sparekassen Bredebro
  • Sparekassen Den lille Bikube
  • Sparekassen Djursland
  • Sparekassen for Nr. Nebel og Omegn
  • Sparekassen Sjælland og Fyn
  • Sparekassen Kronjylland 
  • Sparekassen Thy
  • Sparekassen Vendsyssel
  • Stadil Sparekasse
  • Sønderhå-Hørsted Sparekasse

   

  Importfiltre på kredsniveau

  Kredsen kan vælge at oprette og vedligeholde importfiltre for pengeinstitutter, der ikke er oprettet på landsniveau, men som har stor udbredning blandt kredsens kunder. Filtret er markeret med et K efter navnet.

  Et kredsimportfilter kan kun oprettes af den kredsansvarlige og vedligeholdes fra kredsniveau. Kredsimportfiltre oprettes under Menu > Kreds > Opsætning bankdata

  Opret nyt importfilter eller tilret eksisterende

  Er der ikke mulighed for at anvende et importfilter på et overliggende niveau, er der mulighed for at oprette et nyt filter. Det gøres ved at bruge funktionen ”ny”, hvor, alle definitioner skal angives.

  I importfiltret angives, hvordan data er adskilt. Der skal tages stilling til, hvilket tegn, der skiller de forskellige oplysninger, herunder hvordan datoformatet er, hvordan heltal og decimaler er delt, og om der er tusindtals adskillelse. Samtidig skal der tages stilling til, om der er oplysningslinjer i kontoudtoget, som ikke er relevant for indlæsning af posteringerne. Dette gøres ved at angive, at indlæsningen skal starte og stoppe ved en bestemt linje.

  Afgrænsningerne er følgende, og er udfyldt med de angivne defaultværdier, når der oprettes et nyt importfilter.

  Afgrænsere:

  Datoformat

  Her angives det datoformat, der bruges i kildefilen. Der kan vælges mellem forskellige datoformater i drop down menu.

  Feltseparator

  Her angives det tegn, der adskiller de forskellige oplysninger i kildefilen. Der er default indsat ”;” (semikolon).

  Decimalseparator

  Her angives det tegn, der i kildefilen bruges til at adskille heltal og decimaler. Der er default indsat ”,” (komma).

  Tusindtalsseparator

  Her angives det tegn, der i kildefilen bruges til at adskille tusinder fra hundreder. Hvis der ikke bruges tusindtalsseparator, skal feltet være blankt. Der er default indsat ”blank”.

  Vend fortegn

  Hvis tallene i kildefilen har et fortegn, der bevirker, at de bliver overført til kasseregistreringen med forkert fortegn, skal der markeres for, at der skal vendes fortegn. Dette gøres enten ved at klikke med musen i feltet, eller ved at trykke på mellemrumstasten, når fokus er i feltet. Hvis der ikke er behov for at vende fortegn, skal feltet være blankt. Der er default indsat ”blank”.

  Resultatet af vend fortegn ses først i ruden Resultat af feltvalg, når der er valgt, hvilket felt, der skal over i beløbsfeltet i kasseregistreringen.

  Citationstegn tekst

  Her angives det tegn, der i kildefilen bruges til at angive tekst. Bruges der ikke noget tegn, skal feltet være blankt. Der er default indsat ”blank”.

  Begynd med række

  Her anføres nummeret på den række, hvor posteringerne i kontoudtoget starter. Der er default indsat ”1”.

  Slut med række

  Her anføres nummeret på den række, hvor posteringerne i kontoudtoget slutter. Nummeret er regnet fra bunden. Der er default indsat ”1”.

  Hvis bankfilen ikke allerede er hentet, vil det være en god ide at hente kontoudtoget på ned funktionen ”Hent bankfil”. Det kan hermed kontrolleres, om der er foretaget de rigtige valg. Oplysningerne i filen bliver indlæst, og resultatet af de foretagne valg af afgrænsninger kan ses i ruden ”Kildefil”. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan man ændre i afgrænsningerne indtil det ønskede resultat opnås.

  En mulighed for på forhånd at se, hvilke afgrænsninger, der skal angives, er at indlæse bankfilen i Windowsprogrammet Notesblok eller WordPad. Her kan der opnås et overblik over, hvad der skal angives i de forskellige felter i afgræsningerne.

  Når afgrænsningerne er defineret korrekt, skal der angives, hvilke oplysninger i kontoudtoget, der skal over i hvilke felter i kasseregistreringen. Dette angives i ruden Feltvalg. Nummeret på søjlen i kildefilen / kontoudtoget angives i det felt, oplysningen skal overføres til i kasseregistreringen. Det er et krav, at der skal angives et feltnummer i datofeltet og beløbsfeltet, samtidig må der ikke angives det samme feltnummer flere gange

  I ruden Resultat af feltvalg vises, hvordan dataene vil blive læst ind i kasseregistreringen ud fra de foretagne feltvalg. Er der under afgrænsninger angivet, at fortegn skal vendes, vil man først se resultatet af dette valg, når der er angivet en feltvalg til beløb. Det fortegn beløbet vil blive overført til kasseregistreringen med, ses i ruden resultat af feltvalg.

  Når alle tilpasningerne er foretaget, trykkes på gem for at få gemt importfiltret med det navn, der er angivet i feltet importfilter. Importfiltret bliver gemt på det niveau, der er angivet i valglinjen øverst i billedet. Hvis brugertypen ikke er i overensstemmelse med det angivne niveau, bliver importfiltret gemt på det niveau, der svarer til brugertypen. 

  Slet importfilter

  Ønsker man at slette et importfilter, kan dette gøres i dialogen Vis Importfilter. Det importfilter, der ønskes slettet skal være i fokus, hvorefter det slettes med trykknappen slet.

  Adgangen til at slette importfiltre afhænger af brugertypen. Online brugertyper og kontorbrugertyper har kun adgang til at slette importfiltre på ejendomsniveau. Importfiltre på kredsniveau kan kun slettes af bruger med kredsbrugertype.

  Er denne vejledning nyttig?