SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Kontoplan - Opbygning

  Beskrivelse af kontoplanens opbygning

  Billedet "Kontoplan" findes på ejendomsniveau og indeholder ejendomskontoplanen for den enkelte ejendom, det vil sige, alle konti som er til rådighed for ejendommen.

  En konto kan findes på forskellig måde:

  • Ved at søge på kontotekst
  • Ved at søge på kontonummer
  • Ved at følge strukturen i vejviseren

  Kontoplanens opbygning

  Kontostrengen i Ø90

  Kontostrengen i Ø90 består af:

  • Grundkonto, fire cifre
  • Specifikationsnummer, to cifre
  • Kontotekst, eventuelt også tekst på op til 9 supplerende linier
  • Åbningskoder, som afgør, om kontoen kan bruges til f.eks. omsætning og status, og om den kan bruges med momskode
  • Forvalg: På det enkelte kontonummer kan man indtaste et forvalg, som Ø90 automatisk tilføjer, når man bruger kontonummeret. Der kan laves forvalg for ind- og udgående moms, steder, virksomheds-/ privatkode, personkode og produktionsgrene.
  • Aflusningskoder. Anvendes ved registreringen, er med til at sørge for at posteringer bliver registreret så korrekt som muligt.
  • Enheder

  Navigering i kontoplanen foretages via Vejviseren (en træstruktur i billedets venstre side)

  Eksempel på kontoplanen:


  Eksempel på Gå til konto 3000 00i kontoplandialogen

  Kontoplanen er ”fødselshjælper”, hvilket vil sige, at når en postering er kartotekskontrolleret, har kontoplanen ingen betydning for posteringen. Ændring af koder på kontoplanen får ingen betydning for posteringer.

  Undtagelse: Kontoteksten: Hvis du ændrer teksten på et kontonummer, ændrer du dermed teksten for alle posteringer på dette kontonummer, medmindre der manuelt er skrevet en posteringstekst.

  Lands-, kreds- og ejendomsniveau

  Kontoplanen i Ø90 består af tre niveauer: Lands-, kreds- og ejendomsniveau. De tre niveauer er afhængige af hinanden på forskellige måder: 

  Ejendomsniveau

  • Generelt er indtastning på ejendomsniveau overordnet kredsniveau, som igen er overordnet landsniveau.

  Landsniveau

  • Grundkonti kan kun oprettes på landsniveau. Specifikationskonti til eksisterende grundkonti kan oprettes på lands-, kreds- og ejendomsniveau. Hvis der ikke er indtastet forvalg på ejendomsniveau, gælder kredsniveauet, og hvis der ikke er indtastet forvalg på kredsniveau, gælder landsniveauet. Se yderligere om gennemlæsning her.
  • Et kontonummer skal være åbent for anvendelse
  • Indhold i udskrifter er hovedsageligt fastlagt ud fra grundkonti.

  Der kan skiftes mellem niveauer med radioknapper.

  Valg mellem to forskellige kontoplaner

  I Ø90 er der mulighed for at vælge mellem to kontoplaner for den enkelte ejendom. Hvilken kontoplan, du skal vælge, afhænger af den konkrete ejendoms behov. (Valget foretages under Ejendom, Stamdata) 

  • Kontoplan 1, landbrug indeholder kontoplanen til almindelig opgørelse af landbrugsregnskaber og opgørelse af driftsregnskaber med produktionsgrene.
  • Kontoplan 5, andre erhverv indeholder grundkontonumre og kontotekster til brug for opgørelse af forretningsregnskaber.

  Hovedopdeling kontoplan

  Kontoplan oversigt

  Kontoplanen er delt i otte 1000-tals-grupper. Hovedopdelingen er vist nedenfor.

  Kontoplan 1 vedrørende landbrug

  Kontoplan 5 vedrørende byerhverv

  Ændringer i forhold til kontoplan 1

  Materielle aktiver  

  1000 00 - 1999 99

   

   

  1000 - 1099

  Fast ejendom

   

   

  1400 - 1599

  Husdyrhold

   

   

  1600 - 1649

  Beholdninger

   

   

  1650 - 1699

  Øvrige aktiver

   

   

  1900 - 1999

  Status andre erhverv

   

   

   

   

   

   

  Finansielle aktiver / passiver  

  2000 00 - 2999 99

   

   

  2000 - 2029

  Kasse og bank/sparekasse

   

   

  2030 - 2150

  Værdipapirer

   

   

  2151 - 2199

  Diverse fordringer

   

   

  2300 - 2399

  Prioritetsgæld

   

   

  2600 - 2699

  Kassekredit + anden "ordnet" gæld

   

   

  2700 - 2749

  Varegæld, gæld i øvrigt

   

   

  2790 - 2799

  Henlæggelser

   

   

   

   

   

   

  Indtægter landbrug  

  3000 00 - 3999 99

  Indtægter erhverv  

  3000 00 - 3999 99

  3000 - 3019

  Korn

  3000 - 3049

  Varesalg

  3020 - 3049

  Frø

   

   

  3080 - 3099

  Andre salgsafgrøder

  3080 - 3099

  Engros salg

  3140 - 3149

  Gartneriafgrøder

   

   

  3170 - 3179

  Grovfoder

   

   

  3180 - 3185

  Udtagne arealer

   

   

  3186 - 3199

  Tilskud

   

   

  3300 - 3399

  Kvæg

  3300 - 3366

  Tjenesteydelser

  3400 - 3499

  Svin

  3400 - 3409

  Arbejde i øvrigt

  3500 - 3599

  Andre husdyr

  3500 - 3519

  Andre indtægter

  3800 - 3899

  Andre kilder

  3800 - 3899

  Andre kilder

   

   

   

   

  Udgifter landbrug  

  4000 00 - 4999 99

  Udgifter erhverv  

  4000 00 - 4999 99

  4000 - 4099

  Planteavl

  4000 - 4072

  Indkøb

  4100 - 4399

  Indkøb husdyr

  4111 - 4174

  Fradrag varesalg

   

   

  4300 - 4317

  Fradrag kørsel

  4400 - 4499

  Husdyromkostninger

  4400 - 4489

  Underleverandører

   

   

  4550 - 4550

  Tab debitorer

  4550 - 4599

  Energi m.v.

  4580 - 4592

  Energi m.v.

  4600 - 4649

  Fast ejendom

  4600 - 4630

  Fast ejendom vedligehold

  4650 - 4599

  Inventar

  4660 - 4679

  Inventar vedligehold

   

   

  4680 - 4684

  Småinventar straksfradrag

  4700 - 4749

  Folkehold

  4700 - 4745

  Løn

  4750 - 4899

  Omkostninger i øvrigt

  4755 - 4899

  Omkostninger i øvrigt

  4950 - 4999

  Afskrivninger

  4948 - 4979

  Afskrivninger

   

   

  4980 - 4999

  Andre afskrivninger

   

   

   

   

  Tab og vinding  

  5000 00 - 5999 99

   

   

  5000 - 5099

  Andre erhverv m.v.

   

   

  5100 - 5199

  Personlig indkomst

   

   

  5250 - 5299

  Kapitalindkomst ekskl. renter

   

   

  5300 - 5449

  Renteindtægter

   

   

  5450 - 5799

  Renteudgifter m.v.

   

   

  5800 - 5849

  Fradrag i kapitalindkomst

   

   

  5850 - 5899

  Fradrag i personlig indkomst

   

   

  5900 - 5999

  Ligningsmæssige fradrag

   

   

   

   

   

   

  Kapitalkonto  

  7000 00 - 7999 99

   

   

  7000 - 7099

  Privatforbrug

   

   

  7100 - 7199

  Udtræk og indskud I/S

   

   

  7200 - 7299

  Skatter

   

   

  7300 - 7399

  Formueindtægter og –udgifter

   

   

  7500 - 7699

  Konjunktur og kursændringer

   

   

  7700 - 7799

  Formuereguleringer

   

   

  7900 - 7929

  Indkomstreguleringer

   

   

  7990 - 7999

  Kortperiodisk opgørelse / fejl

   

   

   

   

   

   

  Mellemregning  

  8000 00 - 8999 99

   

   

  8100 - 8199

  Investeringer

   

   

  8200 - 8249

  Andre erhverv

   

   

  8300 - 8349

  Blandede driftsmidler

   

   

  8400 - 8409

  Moms (halvårs)

   

   

  8410 - 8415

  Moms (kvartal)

   

   

  8416 - 8419

  Omsætning til CO2

   

   

  8420 - 8427

  Energi- og CO2-afgifter

   

   

  8428 - 8428

  Refusion CO2-afgifter

   

   

  8429 - 8429

  Særlig energirefusion

   

   

  8450 - 8479

  Skatter og feriepenge

   

   

  8500 - 8519

  Indskudskonto

   

   

  8530 - 8539

  Rentekorrektion

   

   

  8550 - 8579

  Kapitalafkast inkl. grundlag

   

   

  8580 - 8589

  Hensættelser

   

   

  8590 - 8599

  Opsparingskonto

   

   

  8600 - 8629

  Mellemregningskonto

   

   

  8630 - 8649

  Hævninger

   

   

  8800 - 8899

  Mellemregning i I/S

   

   

  8950 - 8999

  Frie mellemregninger

   

   

   

   

   

   

  Afskrivningsgrundlag  

  9000 00 - 9999 99

  Skat

   

   

  9000 - 9049

  Grundforbedringer mv.

   

   

  9100 - 9199

  Bygninger m.v.

   

   

  9300 - 9349

  Installationer

   

   

  9400 - 9449

  Inventar

   

   

  9500 - 9549

  Bl. driftsmidler

   

   

   

   

   

   

  Drift

   

   

  9600 - 9649

  Grundforbedring m.v.

   

   

  9700 - 9749

  Bygninger m.v.

   

   

  9800 - 9849

  Inventar

   

   

  9900 - 9949

  Bl. driftsmidler

   

   


  Særlige forhold

  Skift af kontoplan nummer

  Bemærk, hvis du skifter kontoplan fra et kontoplannummer til et andet på ejendommen, og der i den forbindelse er oprettet ejendomskonti, som ikke længere er legale, skal disse fjernes.

  Det kan opstå, hvis der er oprettet specifikationskonti eller ændret på en grundkonto på kontoplan 1 (fx 1630 jordbeholdning som findes på kontoplan 1 men ikke på kontoplan 5).

  Hvis ejendomme skifter til plan 5, bliver konti på 1630 ikke legale.

  Sletning skal foretages manuelt på kontoplansbilledet.

  Specifikationskonti må ikke oprettes

  • I intervallet 8400-8649 foregår der beregninger på grundlag af indholdet på de enkelte specifikationskonti. Det er beregninger af moms, afgifter og VS-ordning. Du må ikke oprette yderligere specifikationskonti i dette interval.

  Find konto med tekst (navnekonti)

  • Hvis du har behov for at finde en konto, som er en del af en navnekonto, så kan du ikke åbne navnekontoen, når du er i Find status. Løsningen er at afbryde find og åbne navnekonto.

  • Eksempel
   • Find kontonummer til brændstof til bil nr. 1.
   • Find først ”bil 1” (benyt find konto med tekst)
   • Når konto 8300 00 vises, så sætter du fokus på denne konto
   • Dernæst ophæves find konto med [Ctrl] + [F5]
   • Nu åbnes navnekonto med [Alt] + [V] + [B]
   • og det fremgår hvilken konto der skal benyttes til brændstof (8310 00)

  Lukning på ejendoms- og kredsniveau

  • Hvis en åbningskode lukkes på en grundkonto på kredsniveau, gælder den for alle specifikationsnumre på kreds- og ejendom, der oprettes EFTER ændringen. Specifikationsnumre oprettet på landsniveau vil dog ikke blive påvirket. 
  • Lukning af momskode sletter momsforvalg
  • Specielt skal du være opmærksom på, at hvis du lukker åbningskoden for momsuddragning, sletter du samtidig kontoens momsforvalg (I eller U). Hvis du lukker åbningskoden for momsuddragning på en grundkonto, sletter du derved også momsforvalget for alle specifikationskonti under grundkontoen.
  • Lukkes på kredsniveau, gælder det alle ejendomme på kredsen.

  Er denne vejledning nyttig?