SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Moms - Ændringer efter at angivelsen er låst

  Ændringer i forhold til låst angivelse

  Ændringer efter at angivelsen er låst

  Hvis der ligger en låst momsangivelse, og ny beregning for samme periode giver et andet resultat, så spørger Ø90, om du vil efterangive eller overføre til næste periode. 

  Hvis du vælger efterangiv, så vil Ø90 blive ved med at vælge efterangiv for den pågældende periode. Hvis du fortryder og vil overføre til næste periode i stedet for, skal du selv slette korrektionskolonnen og derefter beregne – så bliver du spurgt igen.

  Ved efterangiv opdaterer Ø90 en korrektionsangivelse, som du skal sørge for at angive til SKAT.

  Hvis ændringen sker før angivelse til SKAT, skal du blot stå på én af kolonnerne, når du beder om ”Lås overfør SKAT”, så lægger Ø90 originalen og alle rettelsesversioner sammen og overfører summen.

  Vælger du at anvende ”Lås TastSelv SKAT”, bliver du nødt til at lægge søjlerne sammen manuelt.

  Hvis der er ændringer til momsangivelsen, og der tidligere er overført elektronisk til SKAT, kan angivelsen korrigeres via TastSelv på skat.dk, hvis tidsfristen herfor ikke er overskredet.

  Efterangivelse til SKAT skal anvendes, hvis der er ændringer til den momsangivelse, som SKAT har registreret på sidste frist for indberetning. Her anvendes TastSelv på skat.dk.

  Efterangivelse til SKAT

  Når Ø90 har dannet en korrektion, skal du bruge Lås og TastSelv og indberette angivelsen til SKAT. P.t. (januar 2018) findes SKAT’s vejledning her.

  Hvis du ikke vil efterangive

  Du kan vælge at overføre rettelser til næste momsperiode, men bemærk at det er imod SEGES’ anbefaling, da SKAT i en korrespondance om det nye selvangivelsesfelt 'Skyldig/tilgodehavende moms', blandt andet har udtalt: ”I bedes huske, at I skal momsrette i den rette periode og i hvert fald i det rette momsår i de tilfælde, hvor der skal rettes”.

  SKATs officielle opfattelse er derfor, at der ikke er nogen bagatelgrænse vedrørende overførsel af momstilsvar til næste periode. I står derfor selv inde for, om overførslen til næste periode er efter reglerne eller ej.

  Kontrol af beløb overført til næste år

  På grund af svarene fra SKAT har vi nedsat grænsen for, hvornår du får kontroludfald om at overveje efterangivelse. Grænserne på landsniveau er:

  Grænsen kan som hidtil ændres på kredsniveau. Og på kredsniveau kan I beslutte, om alle kontrollerne skal komme, eller om det er tilstrækkeligt med kontrol på momstilsvaret.

  Er denne vejledning nyttig?