SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Moms - Billede moms

  Beskrivelse af hvilke fejl der kan stoppe beregningen og tips til, hvordan man finder de posteringer, der giver fejlen i opgørelsesbilledet 'Moms'.

  I billedet vises kolonner med momstilsvar, og der er mulighed for at overføre til SKAT. De posteringer, der er beregnet i billedet, bliver vist i ruden Tilknyttede konti. Eksempel:

  Der er tjeklistekontrol om at huske momsdokumentation

  Steder, SE-numre og personer

  Ø90 beregner altid moms pr. sted, også selv om der er samme SE-nummer på stederne, og de ikke er oprettet af hensyn til moms.

  Ø90 afgør, hvilken person et givet sted ”tilhører” ved at se på personkoden i stedets momsposteringer. Derfor er der krav om kun at bruge én person på hvert sted. Personkode 1 og 2 må gerne bruges sammen.

  Der er krav om at alle steder med samme SE-nummer er ens med hensyn til: 

  • momsprincip
  • ja/nej til fremskyndet
  • personkode (1 og 2 tilladt samtidig).

  Sted 0

  Momsprincip angives i stamdata - ruden opgavestyring.

  Fremskyndet tilbagebetaling angives i momsbillede - ruden med supplerende oplysninger

  SE-nummer angives i stamdata - ruden ejendomsoplysninger.

  Andre steder

  Momsprincip og SE-nummer angives på kontoplan > steder

  Fremskyndet tilbagebetaling angives i momsbillede, ruden med supplerende oplysninger

  Perioder

  Ø90 foreslår en periode, både når du opretter en momsopgave, og når du beregner moms i kasseregistrering. Du kan rette perioden, hvis den er forkert. Når du retter, skal perioden opfylde nogle krav for at kunne bruges:

  • Den sidste momsperiode i regnskabsåret: Den skal starte og slutte samme dag, som skatteregnskabet gør, jf. stamdata.
  • For en momsperiode, som ikke er den sidste i regnskabsåret: Den skal starte og slutte samme dag, som momsperioden
  • Hvis skatteregnskabet slutter midt i en momsperiode, skal der laves to opgaver, som senere automatisk lægges sammen, når der afleveres til SKAT.
   • Den første ”halve” i året fra skat primo til moms ultimo
   • Den sidste ”halve” i året fra skat primo til skat ultimo

  Beregningen for aktuel momsperiode

  I beregning af momstilsvar går Ø90 ud fra at det der står på tidligere søjler, er angivet til SKAT.

  Ø90 beregner for hele skatteregnskabet. Derefter trækkes de tal fra, som allerede er angivet til skat for tidligere perioder. På den måde sikres det, at eventuelle rettelser i en angivet momsperiode bliver medregnet i næste angivelse, hvis de ikke er efterangivet. 

  Tidligere perioder er alle kolonner, som du kan se i dialogen Moms Opgørelse, som slutter i den periode, du beregner for.


  ­Tidligere perioder (kolonner med momstilsvar) skal være rigtigt

  Fordi tidligere perioder indgår i beregningen af denne periode er det vigtigt, at de svarer til det, der er angivet til skat. Hvis du har fået opdateret et momstilsvar, som er forkert, skal du: 

  • Slette det (Opgavevalg > Ctrl+X).
  • Indtaste det rigtige

  Hvis det forkerte tilsvar er låst, kan du ikke slette det. I stedet for skal du lave en kolonne med modsat fortegn (Opgavevalg > Ctrl+X).

  Når du sletter (eller retter) et momstilsvar, bliver de momsopgaver, som de påvirker, berørte og skal beregnes igen.

  Det er en god ide at have det rette momsprincip stående på stamdata. Så forhindrer Ø90, at du kommer til at beregne en for kort periode.

  Automatisk moms

  Ø90 beregner moms af de posteringer, der har momskode 1 eller 2 og konterer momsen på 8401 10 Moms af salg beregnet eller 8402 10 Moms af køb beregnet. Der beregnes af ekstern omsætning og af efterposteringer, men IKKE af balanceposter.
   

  Bøvl med at få beregnet

  Hvis der er forskellige personkoder på samme sted

  Alle posteringer med momskode - og alle posteringer på momskonti indenfor et SE-nummer - skal høre til samme person. Det vil sige enten personkode 3 eller personkode 1/2. Det er nødvendigt for, at Ø90 kan afgøre, hvem et givet sted ”tilhører” og kontere momsen rigtigt.

  Find fejlramte posteringer med momskode

  Undersøg først om alle steder har det rette SE-nummer. Alle steder med samme SE-nummer må også kun have posteringer på samme person.

  Når SE-numre er rigtige, men du stadig får stoppet beregningen, skal du finde de forkerte posteringer.

  Posteringer med momskode findes lettest med søgning på momskode, sted og person i kassen. Hvis ægtefællens virksomhed er på sted 1, kan du finde fejl ved at søge på:

  • momskode 1, Sted 0, Person 3
  • momskode 2, Sted 0, Person 3
  • momskode 1, Sted 1, Person 1
  • momskode 2, Sted 1, Person 1
  • momskode 1, Sted 1, Person 2
  • momskode 2, Sted 1, Person 2

  Find fejlramte posteringer på momskonti

  Hvis fejlen er på momskonti og på sted 0 eller 1, er der kontroludfald, som peger på de momskonti, der har forskellige personkoder. Der er to kontroller på hvert af stederne 0 og 1.

  • Udfald, som viser kontonumre med posteringer på personkode 3, hvis der også er personkode 1 eller 2 på stedet
  • Udfald, som viser kontonumre med posteringer på personkode 1 og 2, hvis der også er personkode 3 på stedet.

  Du vil altså få flere udfald og skal selv afgøre, hvilken af personkoderne, der er forkert.

  Teknisk kan kontrollen ikke laves helt sikker, derfor kan den accepteres. Det kan du roligt gøre, hvis den bliver der, efter at beregning er gennemført.

  Hvis der anvendes andre steder end 0 og 1, kommer der ikke noget kontroludfald. Her er man henvist til at bruge den ovenfor anførte metode for at finde fejlen.

  Find de afvigende personkoder i revisionslisten

  Hvis din fejl ikke er i kasseregistrering, og du ikke har kontroludfald på sted 0 og 1, er revisionslisten det bedste sted at finde posteringerne med forkert personkode. Se også på revisionsliste drift, selv om du kun laver skat.

  Her er der en ægtefællepostering på konto 8405 40 på sted 0

  Hvordan ser du, om Ø90 har (gen)beregnet?

  Når Ø90 beregner, bliver der opdateret på momstilsvar og/eller på posteringer. Når du arbejder i billedet, kan du nemt kontrollere sidste tidspunkt for beregning i billedets tilstand [Alt + F + L].

  Hvis det skulle være nødvendigt at tvinge Ø90 til at beregne, kan du gøre det ved at indtaste en postering, der berører billedet, men ikke påvirker beregning. For eksempel et kvantum på en momskonto. 

  Her er sidst beregnet 23.05.22, kl. 7:24. Du skal se på datoen 'Beregnet' - også selv om der er en tjekdato

  Momstilsvar

  Ø90 opdaterer momstilsvar, som du kan se i momsbilledet og i dialogen Moms Opgørelse. Det er kun momsopgaver og skatteopgaver, der opdaterer tilsvar, og kun hvis den periode, du arbejder med, svarer til en momsperiode. 

  Hvis du for eksempel arbejder med et 11-måneders skatteregnskab, og ejendommen har halvårsmoms, bliver der ikke opdateret et tilsvar.

  Hvis du arbejder med et skatteregnskab, der er forskudt i forhold til momsperioderne, så får du også opdateret for de to ”halve” momsperioder. For eksempel halvårsmoms og ultimostatus skat 30.09. Så bliver der opdateret momstilsvar for perioderne 01.01 til 30.06 samt og 01.07 til 30.09 og 01.10 til 31.12. 

  Posteringer

  Når du arbejder med skatteopgørelse og årsrapport, bliver beregningerne også gemt som posteringer. I billedet Moms kan alle momsposteringer ses i ruden Tilknyttede konti.

  De posteringer, der dannes, er:

  • Automatisk moms (momsbeløb fra posteringer med momskode 1 eller 2) på 8401 10 og 8402 10.
  • Efterpostering af ”Denne periode”. Hver linje i momsangivelsen efterposteres særskilt.
  • Efterpostering af ”Tidligere perioder”. Hver linje i momsangivelsen efterposteres særskilt.
  • Ultimopostering af momstilsvar for den sidste periode, der slutter samtidig med regnskabet.

   Der bliver ikke beregnet nogle posteringer, hvis du kun arbejder med en momsopgave eller laver momsen fra kasseregistreringen.

  Er denne vejledning nyttig?