SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 - Negative kapitalandele ved indre værdis metode

  Har den tilknyttet- eller en associeret virksomhed, der er opgjort indre værdis metode, en negativ værdi, er hovedreglen, at kapitalandelen indregnes til 0. Der er dog mulighed for at nedskrive eventuelle tilgodehavender hos dattervirksomheden eller den associerede virksomhed.

  Hvis moderselskabet har et tilgodehavende hos datterselskabet eller den associerede virksomhed, er det muligt at modregne det negative resultat i tilgodehavendet. Dog kan tilgodehavende ikke blive negativt og blive til en gæld.

  Hvis selskabet har en retlig eller faktisk forpligtigelse til at dække dattervirksomhedens underbalance, skal det resterende underskud indregnes som en hensat forpligtigelse.

  Eksempel – negative kapitalandele

  Forudsætninger:

  • Regnskabsmæssigværdi efter indre værdis metode -300.000
  • Tilgodehavende hos dattervirksomhed primo = +250.000

  Kontering i modervirksomhed

  DE

  Resultat fra dattervirksomhed

  -300.000

  Konto

  5011 xx/5012 xx

       

  Modkonto

  1651 xx /1652 xx

           

  DE

  Modregning i tilgodehavender

  -250.000

  Konto

  2188 01

       

  Modkonto

  1651 xx /1652 xx

           

  DE

  Rest – Hensættelse

  -50.000

  Konto

  2784 xx (opret konto)

       

  Modkonto

  1651 xx / 1652 xx


  Herefter vil ultimo for indeværende år være:

  Værdi af kapitalandele

  0

  Konto

  1651

         

  Tilgodehavende hos til-

       

  knyttede virksomheder

  0

  Konto

  2188 01

         

  Hensættelse til dækning af underbalance

       

  i tilknyttede virksomheder

  50.000

  Konto

  2784 xx

  Er denne vejledning nyttig?