SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 - Opdeling af Langfristet gæld

  I årsrapporten kan en del af langfristet gæld flyttes til kortfristet gæld, som forventes at forfalde indenfor et år, flyttes til kortfristet gældsforpligtelser. Samtidig skal det oplyses, hvor stor en del af den langfristede gæld der forfalder efter 5 år.

  Del af langfristet gæld som kortfristet gæld

  Langfristet gæld, er gæld der forfalder efter et år. Derfor skal den andel af langfristet gæld, der forfalder indenfor et år, indregnes under kortfristet gæld. I praksis betyder det, at du skal flytte en andel af gælden fra langfristet gæld til kortfristet gæld.

  Det gør du ved at lave en ultimopostering på konto 2393 og konto 2391 zz.

  Oplysningen om, hvor meget der forfalder inden for et år, er ofte oplyst på årsopgørelsen fra kreditforeningen.
  Hvis der er anden langfristet gæld end prioritetsgæld, og du ikke har oplysninger om, hvor meget der forfalder inden for et år, må du beregne, hvor meget det cirka udgør.

  Oplysning om gæld der forfalder efter 5 år

  I Ø90 skal du kontere den gæld, der forventes at forfalde indenfor 2-5 år. Derud fra finder Ø90 oplysningen om, hvor stor del af gælden der forfalder efter 5 år.

  Du skal lave en ultimo postering på konto 2393 og 2392 zz.

  Oplysningen fremgår ofte af årsopgørelsen fra kreditforeningen.

  Eksempel – opdeling af langfristet gæld i forfald under et år og over 5 år

  Forudsætninger:

   

  Forfald indenfor et år

  kr. 190.000

  Forfald mellem 2-5 år

  kr. 770.000


  Posteringer:

  FU

  Forfald indenfor et år

  -190.000

  konto 2391 zz

  FU

  Forfald mellem 2-5 år

  -770.000

  konto 2392 zz

  FU

  Afstemning

  +960.000

  konto 2393

   I udskriften vil det se således ud:

  Note 530/565 i årsrapporten:  Internt regnskab

  Konto 2391 xx opsamles ikke i det interne regnskabs balance/specifikationer, da gælden i det interne regnskab ikke er opdelt i langfristet og kortfristet gæld.

  Er denne vejledning nyttig?