SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 - Skat – Små skatteregnskaber - Beskrivelse af standardejendommene

  Kontoplan, stamdata og udskrift er tilpasset på de standardejendomme, som man kan bestille kopi af.

  Ny meta description

  Kontoplan

  Kontoplanerne er tilpasset på standardejendommene. Der er vedhæftet kontoplan over de konti der har ’anvendt’ markering på de forskellige typer af ejendom. 

  Stamdata

  Fælles for standardejendommene er disse oplysninger i stamdatabillede og -dialoger:

  Du skal huske at rette felter markeret med ”Ret”

  Du skal tage stilling til om felter markeret med ”?” er rigtigt udfyldt

   

  Stamdata: Ejendomsoplysninger

   

   

  HUSK 

  CVR-, Se- og CPR-nummer

   

  Ret

  Statusperiode

  01.01 til 31.12

   

   

  Stamdata: Personoplysninger

   

   

  Gift

  Nej

  ?

  Ægtefælles personoplysninger

  Blanke

  ?

  Kommunenummer

  810

  Ret

  Folkekirke

  Ja

  ?

  Nedslag pga førtidspension eller inv.ydelse

  Nej

  ?

  Nedslag pga fleksydelse eller efterløn

  Nej

  ?

   

  Stamdata: Opgavestyring

   

   

  Momsprincip

  1 (halvår)

  ?

  Beskatning

  Kapitalafkastordning

  ?

  Almindeligt kontrolniveau

  Nej

   

  Kontrol af moms, selvangivelse og skat

  Nej

   

   

  Opgavevalg: Stamdata > beregninger og udskrifter, 

  beregninger

   

   

  Skal restskat konteres automatisk

  Nej

   

   

  Opgavevalg: Stamdata > beregninger og udskrifter, 

  skattemæssige beregninger

   

   

  Ægtefælles andele (medarbejdende, ligedeling, kapitalafkast)

  0,0

  ?

  Erklæringskode på selvangivelse

  (for en sikkerheds skyld, selvangivelse anvendes ikke)

  3 (assistance)

   

   

  Opgavevalg: Stamdata > beregninger og udskrifter, 

  virksomhedsoplysninger

   

   

  Der anvendes reviewerklæring

  Nej

   

   

  Opgavevalg: Periodens data > beregninger og udskrifter, 

  skattemæssige beregninger

   

   

  Kapitalafkastordning i det aktuelle regnskab

  Ja

   

   

   

   

  Udskrift

  Fælles for standardejendommene er at udgave D og E til tilpasset. De har dette indhold:

  D: Kontorets udgave

  E: Kundens udgave

  Skatteyders erklæring

  Skatteyders erklæring

  Revisors erklæring

  Revisors erklæring

  Virksomhedens resultat

  Virksomhedens resultat

  Indkomstopgørelse

  Indkomstopgørelse

  Virksomhedens balance

  Virksomhedens balance

  Privat balance

  Privat balance

  Kapitalforklaring

  Kapitalforklaring

  Noter til indkomstopgørelse

  -    Alle

   

  Noter til indkomstopgørelsen

  -    Ingen

  Noter til balance

  -    Alle

  Noter til balance

  -    Ingen

  Noter til kapitalforklaring

   

  Anden virksomhed

  Anden virksomhed

  Virksomheds/kapitalafkastordning

  Virksomheds/kapitalafkastordning

  Afskrivning fast ejendom

  Afskrivning fast ejendom

  Afskrivning og fordeling driftsmidler

  Afskrivning og fordeling driftsmidler

  Selvangivelse

   

  Advarsler og fejl dokumenteres kun i revisionsliste.

  I udgave D er alle noter aktive. Hvis du har mange konti i brug, og ønsker en lille kontorudgave skal du selv passivere noter til indkomstopgørelse og balance. Men husk at beholde noter jf. mindstekrav, så du kan svare på spørgsmål fra SKAT. December 2014 er det noterne Personaleomkostninger, Fast ejendom og Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar (se udgave B på landsniveau)

  I udgave E er alle noter passiverede, så hvis du undtagelsesvis har behov for at vise en enkelt note, skal du aktivere afsnittet og dén note, du vil se.

  Med eller uden privat?

  Det er nødvendigt at have visse private poster med, hvis du vil anvende SA-pro. De låste felter bliver stående selv om du overfører, men private felter, der ikke er feltlåst, bliver overskrevet. Samtykke og autorisation hos SKAT skal være på plads før dette er muligt. 

  Men beslutningen afhænger også af hvilken beskatningsform, der skal bruges.

  Ved virksomhedsordning:
   Tag udgangspunkt i ejendommen med privat inkluderet. Det er nødvendigt for at få opgjort mellemregningen, medmindre kunden anvender helt adskilte konti til virksomhed og privat.

  Ved kapitalafkastordning:
   Kapitalafkastgrundlag opgøres som alle aktiver/passiver inklusiv private, men der er sjældent private af den type, som medregnes (bil undtaget). Du kan derfor godt vælge ejendommen uden privat, hvis det i øvrigt stemmer overens med kundens ønske.


  Vedhæftning

  Små skatteregnskaber - kontoplan.pdf

  forpagtningsindtægt (A) kundens eksemplar.PDF.pdf

  VE_Anlaeg_kontorets_eksemplar.PDF (1).pdf

  VE_Anlaeg_kundens_eksemplar.PDF (1).pdf

  Alm Ejendom (B) kundens eksemplar.PDF.pdf

  Alm ejendom byerhver (D) kontorets eksemplar.PDF.pdf

  Alm ejendom byerhverv (D) kundens eksemplar.PDF.pdf

  forpagtningindtægt (A) kontorets eksemplar.PDF.pdf

  alm ejendom (B) kontorets_eksemplar.PDF.pdf

  Er denne vejledning nyttig?