SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Statusseddel – Tom ejendom

  En anbefaling til hvordan du med nogle få midlertidige indtastninger, kan få dannet en statusseddel med relevant indhold til en helt ny ejendom i Ø90.

  Denne vejledning indeholder anbefaling til hvordan du med nogle få midlertidige indtastninger kan få dannet en statusseddel med relevant indhold til en helt ny ejendom i Ø90. Det vil sige en ejendom, hvor bogføringen ikke er startet på det tidspunkt, men hvor statussedlen ønskes udskrevet.

  Klargøring af stamdata

  Uanset hvilken ejendomstype, der skal udskrives statusseddel til, er det vigtigt, at stamdata er korrekt indberettet inden nedenstående indtastningsskemaer anvendes.

  Indberetning af stamdata og oprettelse af ejendom er beskrevet i vejledningen til ejendomsoprettelse.

  I billedet stamdata [Alt] + [m] + [n] + [s] under opgavestyring findes der seks oplysninger, som har indflydelse på statussedlen indhold. For at få det rigtige indhold på statussedlen skal der tages stilling til oplysningerne, der er vist nedenfor.

  Der udarbejdes årsrapport?

  Ja / nej*

  Der udarbejdes produktionsgrensopgørelse

  Ja / nej

  Regnskabet indg. stati./prod.gren. SEGES

  Ja / nej

  Regnskabet indeholder analyser

  Ja / nej

  Regnskabet indgår i statistik SEGES

  Ja / nej

  Regnskabet indgår i statistik FØI

  Ja / nej

   

   


  *

  Som standard er der altid svaret Ja til oplysningen, hvilket betyder, at der udarbejdes både skatteregnskab og årsrapport. Hvis der svares Nej til oplysningen, betyder det, at der kun udarbejdes skatteregnskab for kunden. Bemærk, at for at få udskrevet en skatteudgave af statussedlen, skal der også svares nej til de andre oplysninger vist ovenfor.

  Statusseddel til kvægejendom

  Nedenstående posteringer indtastes i kasseregistreringsbilledet.

  Dato

  Kontonr.

  Tekst

  Kvantum 1

  Beløb

  ultimo dato

  3300 00

  Mælk salg

  1

  1

  ultimo dato

  3321 00

  Køer

  1

  1

  ultimo dato

  4000 00

  Udsæd korn

  -1

  -1

  ultimo dato

  4020 00

  Handelsgødning

  -1

  -1

  ultimo dato

  4040 00

  Planteværn

  -1

  -1

  ultimo dato

  4400 00

  Foderkorn

  -1

  -1

  ultimo dato

  4401 00

  Kraftfoder

  -1

  -1

  ultimo dato

  4701 00

  Løn

  -1

  -1

  ultimo dato

  8310 00

  Brændstof

  -1

  -1

  ultimo dato

  8310 01

  Brændstof

  -1

  -1

  Hvis grovfoderbeholdninger skal indberettes til 442X XX i stedet for 317X XX numre, skal der laves en primopostering på et 442X XX-nummer. Benyt enten dialogen "Ret primo" i den samme periode som statussedlen skal gælde (dvs. der skal oprettes en opgørelsesopgave til perioden).

  R

  Type

  Tekst

  Kvantum 2

  Kvantum 1

  Beløb

  Konto

  F

  U

  Majsensilage  beholdning

  1

   

  1

  4421 94

  Eller gør det ved at oprette en driftsopgave til foregående periode, og indberet ovenstående statuspostering via dialogen "Indtast posteringer" 

  Statusseddel til svineejendom

  Nedenstående posteringer indtastes i kasseregistreringsbilledet

  Dato

  Kontonr.

  Tekst

  Kvantum 1

  Beløb

  ultimo dato

  3404 00

  Søer og gylte

  1

  1

  ultimo dato

  3461 00

  Slagtesvin

  1

  1

  ultimo dato

  3020 00

  Rajgræs til frø

  1

  1

  ultimo dato

  4000 00

  Udsæd korn

  -1

  -1

  ultimo dato

  4003 10

  Udsæd raps

  -1

  -1

  ultimo dato

  4003 40

  Udsæd ærter

  -1

  -1

  ultimo dato

  4020 00

  Handelsgødning

  -1

  -1

  ultimo dato

  4040 00

  Planteværn

  -1

  -1

  ultimo dato

  4400 00

  Foderkorn

  -1

  -1

  ultimo dato

  4401 00

  Kraftfoder

  -1

  -1

  ultimo dato

  4701 00

  Løn

  -1

  -1

  ultimo dato

  8310 00

  Brændstof

  -1

  -1

  ultimo dato

  8310 01

  Brændstof

  -1

  -1

  Statusseddel til planteavlsejendom

  Nedenstående posteringer indtastes i kasseregistreringsbilledet

  Dato

  Kontonr.

  Tekst

  Kvantum 1

  Beløb

  ultimo dato

  3020 00

  Rajgræs til frø

  1

  1

  ultimo dato

  4000 00

  Udsæd korn

  -1

  -1

  ultimo dato

  4003 10

  Udsæd raps

  -1

  -1

  ultimo dato

  4003 40

  Udsæd ærter

  -1

  -1

  ultimo dato

  4002 00

  Læggekartofler

  -1

  -1

  ultimo dato

  4001 80

  Udsæd handelsroer

  -1

  -1

  ultimo dato

  4020 00

  Handelsgødning

  -1

  -1

  ultimo dato

  4040 00

  Planteværn

  -1

  -1

  ultimo dato

  4701 00

  Løn

  -1

  -1

  ultimo dato

  8310 00

  Brændstof

  -1

  -1

  ultimo dato

  8310 01

  Brændstof

  -1

  -1

  Afsnit til indberetning af arealer og bonitet

  Hvis note "210 Arealoplysninger vedrørende egen ejendom", note "220 Arealoplysninger vedrørende tilforpagtede arealer / ejendomme" og/eller note "230 Bonitet og dyrkningsforhold" også skal ud på statussedlen, er det nødvendigt at følge nedenstående fremgangsmåde. Nedenstående fremgangsmåde er kun relevant, hvis der i stamdata er svaret ja til en eller flere af nedenstående oplysninger, for ellers kommer noterne ikke ud alligevel.

  Regnskabet indeholder analyser

  Ja / nej

  Regnskabet indgår i statistik SEGES

  Ja / nej

  Regnskabet indgår i statistik FØI

  Ja / nej

  For at få noterne ud til en tom ejendom gøres følgende:

  • Opret midlertidig en driftsopgave til foregående periode. Dvs. hvis statussedlen skal gælde kalenderåret 2017 skal der oprettes en driftsopgave for kalenderåret 2016
  • Åbn billedet "Tværgående kontroller" [Alt] + [M] + [O] + [G] + [T]
  • I ruden med supplerende oplysninger vælges "Vis alle"
  • Indberet følgende oplysninger

  Opl. nr.

  Tekst

  Oplysning

  310 901

  Landbrugsareal, dyrket, Ha, F/A

  1

  310 941

  Landbrugsareal, dyrket, Ha, F/A

  1

  310 939

  Særlige jordtyper humus mv. F

  1

  • Slet driftsopgaven via opgaveoversigten 

  Er denne vejledning nyttig?