SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Tab på debitorer

  Regnskabsmæssig behandling af tab på debitorer i Ø90

  Forventer ledelsen et tab på en debitor, det kan være, hvis der over en længere periode er rykket for betaling, kan de vælge at lave en nedskrivning af debitoren. 

  Regnskabsmæssig behandling

  Du skal hensætte det beløb, der forventes tabt på debitoren.

  Nedskrivningen sker ved at lave en driftsmæssig ultimo postering på konto 2269 95. Der er i Ø90 tilknyttet formel og prisgruppe, så der automatisk laves en efterpostering fra konto 2269 95 til konto 4750 90 i resultatopgørelsen.

  Der kan efterfølgende være behov for at korrigere den nedskrivning der er lavet på en debitor. Det kan være at man har forventet et tab på 80%, men det reelle tab kun er 60% af saldoen. Korrektionen laves som en driftsmæssig ultimo postering på konto 2299 14. 

  Eksempel i Årsrapporten

  Primo saldo for debitor 1 = 100.000

  Ledelse forventer et tab på 80.000

  Kontering i Ø90

  DU                                       -80.000           2269 95

  Automatisk kontering via. prisgruppe

  DE                                       80.000            2269 95
  DE                                       -80.000           4750 90

  Nedskrivning af debitor indgår i resultatopgørelsen som Andre eksterne omkostninger.

   

  Og i balancen indgår nedskrivningen i Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.

   

  Skattemæssig behandling

  Når der kun er tale om en forventet nedskrivning, kan der ikke foretages en skattemæssig regulering.

  Skattemæssigt er det kun konstateret tab, der må indtægtsføres, så man kan få moms retur. Et tab er konstateret, hvis debitor er gået konkurs, er i betalingsstandsning, og/eller hvis tilgodehavendet har stået i over 3 år ol. 

  Det sker ved at nedskrive den skattemæssige saldo på debitor og modpostere i resultatopgørelsen på konto 4750.

  Eksempel Skat

  Primo saldo for debitor 1 = 100.000
  Konstateret tab 60.000

  Kontering i Ø90 

  SE     konstateret tab            60.000           2201 xx
                                           -60.000           4750

  SE     tab - urealiseret            40.000           2201 xx
                                            -40.000           7398 xx  

  Er denne vejledning nyttig?