SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Udlæs data - Kom godt i gang

  Arbejdsgang første gang du skal udlæse data fra Ø90

  På Kredsniveau

  1. Definer feltseparatorer til forskellige datatyper i Opsætning udlæs data
  2. Definer eksportfiltre til forskellige formål i Udlæs data

  Eksportfilter

  Anvend et eksportfilter oprettet på lands- eller kredsniveau.

  Hvis der ikke findes et eksportfilter, der passer til den måde du ønsker at få data udlæst på, så skal der først oprettes et eksportfilter.

  Opret nyt eksportfilter med tilhørende formater til de forskellige datatyper

  Et nyt filter oprettes i billedet Opsætning udlæs data  [Alt] + [M] + [M] + [P] på denne måde:

  1. Angiv navnet på det eksportfilter du vil oprette (fx Data til kredsanalyser)
  2. Vælg hvilken datatype du vil definere indholdet for (start med kasseregistrering)
  3. Angiv hvilke feltafgrænsninger du vil benytte når der skal udlæses kassedata, datoformat, feltseparator, decimalseparator, tusindtalsseparator og fortegn.
  4. Skift til næste datatype (fx efterposteriger) og vælg hvilke separatorer du ønsker at anvende.
  5. Fortsæt med de resterende datatyper
  6. Slut af med at gemme eksportfiltret.

  Udlæs skabelon

  Start Udlæs data første gang på en ejendom på følgende måde [Alt] + [M] + [M] + [U]:

  1. Vælg en Udlæs skabelon fra lands- / kredsniveau med [F4] fra feltet Udlæsskabelon
  2. I feltet Eksportfilter vælges F4, og du vælger hvilket format du vil benytte.
  3. Skift til datatype, og vælg hvilke data du ønsker udlæst
  4. Gem valget ved [Ctrl] +  [M] (her gemmes indholdet som en udlæsskabelon)

  Opret en ny Udlæs skabelon

  Start Udlæs data på følgende måde [Alt] + [M] + [M] + [U]:

  1. Skriv navnet på det valg som du ønsker (fx Kredsanalyser) i feltet Udlæsskabelon
  2. I feltet Eksportfilter vælges F4, og du vælger hvilket format du vil benytte.
  3. Skift til datatype, og vælg hvilke data du ønsker udlæst
  4. Gem valget ved [Ctrl] +  [M] (her gemmes indholdet som en udlæsskabelon)

  Udlæs data

  Når der er oprettet en udlæs skabelon kan data udlæses.

  1. Vælg ejendom som skal have udlæst data
  2. Fra Menu vælges Administration > Udlæs data [Alt] + [M] + [M] + [U]
  3. Hvis indholdet i skabelonen passer, kan den benyttes som den er, ellers opret en ny skabelon.
  4. Kontroller periode og kontointerval og vælg regnskabstype og specifiktaion
  5. Vælg udlæs. Vælg udlæs, enten til PC ([Alt] + [F] + [P]) eller vælg udlæs til mail ([Alt] + [F] + [D]. Vælger du mail, så sendes der en mail til den mailadresse som er tilknyttet din bruger login. Vælger du pc, så åbner en dialog, hvor du skal vælge hvilket drev og mappe du vil gemme filen i. (filnavnet kan ikke ændres)
  6. Herefter får du en kvittering for at data er gemt/afsendt i meddelelsesfeltet.

  Indlæs data i Excel

  Data kan indlæses i et regneark, fx Excel. Her er det vigtigt at feltseparator svarer til den separator der er valgt ved udlæs data.

  Eksempel:
  I Excel vælges Åben med [Ctrl + O] og filtype sættes til "alle filer" 

  Vælg fil og følg guiden:

  Ret Filoprindelse til "1252 : Vesteuropæisk (Windows) *
  Vælg Næste 

  Vælg Semikolon
  Vælg Næste

  Vælg Udfør

  Kontroller resultatet.

  * Valg af filoprindelse er vigtig for at få indlæst data korrekt, Hvis det er et andet format der anvendes, så er der fare for at fx æ,ø å i posteringstekster kan forveksles med den valgte feltseparator, og dermed kan kolonneindholdet forskubbe sig. Kontroller derfor efter indlæsning, om indholdet i de enkelte kolonner ser korrekt ud. 

  Dataformater og indhold i filer fra Ø90

  I dette afsnit er det beskrevet hvilke oplysninger der udskrives fra Ø90, og i hvilken rækkefølge data findes i filen.

  Kasseregistrering

  Filnavn: Krs-ejd-kasse-dd-mm-åå-dd-mm-åå-datokørsel-datoklok

  Indhold i filen:

  Feltnummer

  Indhold

  Bemærkning

  1

  Dato

   

  2

  Kontonummer (4 + 2)

   

  3

  Produktionsgren

   

  4

  Sted

   

  5

  Personkode

   

  6

  Virksomhedskode

   

  7

  Kvantum 1

  Fortegn = minus hvis negativt

  8

  Kvantum 2

  Fortegn = minus hvis negativt

  9

  Beløb netto

  Fortegn = minus hvis negativt

  10

  Tekst

  Ikke ved sum

  11

  Bilag

  Ikke ved sum

  12

  Reference 1

  Ikke ved sum

  13

  Reference 2

  Ikke ved sum

  14

  Løbenummer

  Ikke ved sum

  15

  Posteringsundertype

  Ikke ved sum

  16

  Ajourføringskode

  Ikke ved sum

  17

  Aflusningskode

  Ikke ved sum

  18

  Godkendelseskode

  Ikke ved sum

  19

  Posteringstype

  Ikke ved sum

  20

  Momskode

  Ikke ved sum

  21

  Indberetterkode

  Ikke ved sum

  22

  Regnskabstype

  Ikke ved sum

  23

  Ejendomsnummer

   

  24

  Fast tekst "Ø90"

   
       

  Efterposteringer

  Filnavn: Krs-ejd-efterposterigner-dd-mm-åå-dd-mm-åå-datokørsel-datoklok

  Indhold i filen:

  Feltnummer

  Indhold

  Bemærkning

  1

  Dato

   

  2

  Kontonummer (4 + 2)

   

  3

  Produktionsgren

   

  4

  Sted

   

  5

  Personkode

   

  6

  Virksomhedskode

   

  7

  Dato primo

   

  8

  Kvantum 1  

  Fortegn = minus hvis negativt

  9

  Kvantum 2  

  Fortegn = minus hvis negativt

  10

  Beløb netto  

  Fortegn = minus hvis negativt

  11

  Ajourføringskode

   

  12

  Regnskabstype

   

  13

  Ejendomsnummer

   

  14

  Fast tekst "Ø90"

   
       

  Status posteringer

  Filnavn: Statusposterigner: Krs-ejd-statusposteringer-dd-mm-åå-dd-mm-åå-datokørsel-datoklok
  Statusposteringer, primo: Krs-ejd-statusprimo-dd-mm-åå-dd-mm-åå-datokørsel-datoklok

  Indhold i filen:

  Feltnummer

  Indhold

  Bemærkning

  1

  Dato

   

  2

  Kontonummer (4 + 2)

   

  3

  Produktionsgren

   

  4

  Sted

   

  5

  Personkode

   

  6

  Virksomhedskode

   

  7

  Kvantum 1  

  Fortegn = minus hvis negativt

  8

  Kvantum 2  

  Fortegn = minus hvis negativt

  9

  Beløb netto  

  Fortegn = minus hvis negativt

  10

  Ajourføringskode

   

  11

  Regnskabstype

   

  12

  Ejendomsnummer

   

  13

  Fast tekst "Ø90"

   
       

  Interne posteringer

  Filnavn: Krs-ejd-interne-posteringer-dd-mm-åå-dd-mm-åå-datokørsel-datoklok

  Indhold i filen:

  Feltnummer

  Indhold

  Bemærkning

  1

  Dato

  Dato = til dato i udlæsperioden

  2

  Kontonummer (4 + 2)

   

  3

  Produktionsgren

   

  4

  Sted

   

  5

  Personkode

   

  6

  Virksomhedskode

   

  7

  Kvantum 1  

  Fortegn = minus hvis negativt

  8

  Kvantum 2  

  Fortegn = minus hvis negativt

  9

  Beløb netto  

  Fortegn = minus hvis negativt

  10

  Ajourføringskode

   

  11

  Regnskabstype

  Altid = D (drift)

  12

  Ejendomsnummer

   

  13

  Fast tekst "Ø90"

   
       

  Supplerende oplysninger

  Filnavn: Supl. opl 501 årsrapport: Krs-ejd-supplerende-oplysninger-dd-mm-åå-dd-mm-åå-datokørsel-datoklok
  Navnet "501 årsrapport" afhænger af hvilken bestilling der er gennemført. 

  Indhold i filen:

  Feltnummer

  Indhold

  Bemærkning

  1

  Dato

   

  2

  Produktionsgren

   

  3

  Sted

   

  4

  Dato primo

   

  5

  Oplysning ref.nr

  Referencenummer

  6

  Oplysning: Numerisk værdi

  evt. med decimaler

  7

  Oplysning: J/N kode

  J for Ja, og N for Nej

  8

  Oplysning: Dato

  Dato udlæses som valgt i eksportfilter

  9

  Ejendomsnummer

   

  10

  Fast tekst "Ø90"

   

     

   

  Er denne vejledning nyttig?