SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Værdipapirer - Kursoversigt

  Kursoversigten er motoren, der leverer værdipapirkurser til de automatiske beregninger i opgørelsesbillederne i Ø90. Kursoversigt er desuden et opslagsværk til at finde kurser og andre oplysninger om værdipapirer

  Kursoversigten er motoren, der leverer værdipapirkurser til de automatiske beregninger i opgørelsesbillederne i Ø90. Kursoversigt er desuden et opslagsværk til at finde kurser og andre oplysninger om værdipapirer 

  Kursoversigten indeholder ultimokurser fra foregående måned for:

  • Obligationer noteret på Københavns Fondsbørs
  • Aktier noteret på Københavns Fondsbørs
  • Udvalgte valutakurser 


  Ajourføring sker den første hverdag i hver måned. 

  Kursoversigten åbnes fra ”Kasseregistrering”, alle opgørelsesbilleder i Ø90 og ”Kontering af prisgrupper” via genvejen [Ctrl+e] eller via menupunktet ”Funktioner > Grundlag > Kursoversigt”.

  ”Til dato” øverst i kursoversigten bestemmer hvilke oplysninger, der bliver vist. Enten bliver de aktuelle oplysninger på ”Til dato” vist, eller også bliver de oplysninger vist fra den seneste dato før ”Til dato”. 

  Der kan søges på ISIN-kode, tekst og periode i kursoversigten. For ”ISIN-kode” og ”Papirnavn” er det nok at taste et udsnit af søgeteksten og trykke [F5]. Søgningen ophæves igen ved at slette indholdet i søgefelterne med ”ISIN-kode” og ”Papirnavn” og trykke på [F5].

  Beregningerne i opgørelsesbillederne kan automatisk hente kurser fra kursoversigten, hvis Ø90 kontoen er koblet sammen med formel 150, 153, 154, 155 eller 156 i ”Kontering og prisgrupper”, og hvis værdipapirets ISIN-kode er indtastet i ”Prisgrupper”.

  For at sammenkoble en Ø90 konto og et værdipapir, skal der indberettes en ISIN-kode i ”Prisgrupper”. I praksis gøres følgende:

  1. Opret en drift-/skatteopgave for opgørelsesperioden.
  2. Åbn det finansopgørelsesbillede som kontoen står i.
  3. Sæt fokus i kontoen. 
  4. Åbn ”Prisgrupper” med [Ctrl + P]. Scroll til højre indtil kolonnen med overskriften ISIN-Kode bliver synlig.
  5. Sæt fokus i ISIN-kode feltet og åbn ”Kursoversigten” [Ctrl+e].
  6. Brug ”Find” til at finde det relevante værdipapir og sæt fokus i værdipapiret og vælg ”Overfør”. 
  7. Luk ”Prisgrupper”

  Hvordan søger jeg i ”Kursoversigten”?

  Du kan søge på ISIN-kode, ”Papirnavn og ”Til dato” i kursoversigten. For ”ISIN-kode” og ”Papirnavn” er det nok at taste et udsnit af søgeteksten og trykke [F5]. Søgningen kan ophæves igen ved at slette indholdet i søgefelterne med ”ISIN-kode” og ”Papirnavn” og trykke på [F5].

  Når du søger på et udsnit af ”ISIN-koden”, skal der tastes fra venstre mod højre for at finde noget. Hvis du søger på et udsnit af ”Papirnavn”, kan der søges på op til tre søgeord af gangen. 

  Søgning på ”Til dato” bestemmer hvilke oplysninger, du får vist. Enten bliver de aktuelle oplysninger på ”Til dato” vist, eller også bliver de oplysninger vist fra den seneste dato før ”Til dato”.

  Hvad betyder forkortelserne?

  Nedenfor er der en kort beskrivelse af forkortelser i kursoversigtens kolonner. 

  Kolonne overskrift

  Betydning og mulige værdier

  ISIN-kode

  Det samme som fondskode

  Handelsenhed

  N = nominelt

  S = styk

  Kont./obl.lån

  K = kontantlån

  O = obligationslån

  Farve

  S = sort

  B = blå

  Forrentning

  F = fast

  V = variabel

  Z = ”kan ændres over tid”

  Låntype

  00 = ukendt

  01 = annuitetslån uden delydelse

  03 = serielån uden delydelse

  04 = fast lån

  05 = serielån med opkøb

  06 = annuitetslån med opkøb

  09 = Skatkammerbevis

  10 = delvis opkøb

  11 = IE-lån

  12 = IS-lån

  13 = I-lån, serie

  14 = Jordbrugslån (IJ)

  15 = I-lån annuitet

  21 = annuitetslån med delydelse

  23 = serielån med delydelse

  99 = uamortisabelt  

  Fys.lev

  J = fysisk levering

  N = ikke fysisk levering

  USA/EU

  Markering af om optionen er amerikansk eller europæisk

  A = amerikansk

  E = europæisk

  Optionstype

  C = call option

  P = put option

   

   

  Er denne vejledning nyttig?