SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – I/S - Overblik over arbejdet med I/S

  Ø90 forudsætter, at der intet privat indhold er i I/S-regnskaberne

  Regnskaber for I/S og interessent

  Ø90 forudsætter, at der intet privat indhold er i I/S-regnskaberne. Hvis der er bogført private poster - for eksempel private andele - skal de overføres til interessenterne via I/S-mellemregning.

  Du kan ikke bruge skattebilag i I/S eller hos interessent, fordi aktiverne ikke er placeret ens i årsrapport og skat. Af hensyn til individuel skattemæssig disponering, er mange af aktiverne placeret i interessenternes egne regnskaber i stedet for i I/S.

  Interessenternes andel af resultat og balance overføres fra I/S til interessenterne, så deres individuelle regnskaber viser deres samlede resultat og balance.

  • Årsrapport


  I I/S laves en fuldstændig årsrapport. I Interessenternes årsrapport kan man se deres andel af årets resultat og af egenkapital ultimo.

   

  • Skatteregnskab

  På I/S-ejendommen laves de dele af skatteopgørelsen, der med sikkerhed er ens for alle interessenter.

  Hos interessenterne laves de individuelle skattemæssige dispositioner.

   

  I I/S er der særlige konti 75xx, så regnskabet kan stemme, selv om en investering "mangler" i balancen.

  Hos deltageren anvendes konto 7509 som "mellemregning" ved investeringer.

  Perioder

  Når interessenterne beregner i Modtag I/S-posteringer, så tager Ø90 altid udgangspunkt i I/S-posteringer i den samme periode. Det betyder:

  • Hvis I/S og interessent ikke har samme regnskabsperiode, skal du selv indtaste resultat og balance hos interessenten. For at slippe for det, skal du for eksempel lade 
   regnskabsperioden dække hele året, selv om I/S er oprettet eller opløst i løbet af året.

  • Du kan lave kortperiodisk opgørelse for en interessent på samme måde som regnskab for hele året. Der skal bare vælges samme periode i I/S og hos interessent.

  Arbejdsgang ved arbejde med I/S

  Når man arbejder med I/S og interessenter er rækkefølgen meget vigtig. Ø90 har værktøjer, som skal sikre, at der er overensstemmelse mellem I/S-regnskabet og posteringerne hos interessenterne:

  1. Automatisk mellemregning i kasseregistrering
   Når du beregner i kasseregistrering i I/S, bliver der opdateret posteringer både i I/S og hos interessenterne.
  2. Billede I/S-mellemregning og fordeling på I/S-ejendommen
   Når du beregner her, bliver der opdateret posteringer på 88xx i I/S, som specificerer fordelingen af skattemæssigt resultat og balance mellem interessenterne. Der bliver ikke opdateret hos interessenterne.
  3. Billede Modtag I/S posteringer på interessent ejendommene 
   Når du beregner her, læser Ø90 på interessentens specifikationsnummer i I/S, og der bliver opdateret
   1. mellemregning, som stammer fra efterposteringer i samme periode i I/S
   2. fordeling, som beregnes ud fra posteringer på konto 8800 til 8899 i I/S
  4. Tilpasning af beregninger i andre opgørelsesbilleder
   Hvis du har tilpasset kontering af prisgrupper ved opstart, er der kun få ekstra opgaver i opgørelsen. Du skal for eksempel tage stilling til hvor meget af årets resultat, der skal udloddes og til om der skal foretages indskud eller udtræk.

  Opgørelsen skal være færdig i I/S, før der kan laves et korrekt regnskab for interessenten, og du skal følge en anden arbejdsgang end sædvanlig, hvis der skal laves moms hos en eller flere interessenter.


  Er denne vejledning nyttig?