SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Indregning af kapitalandele efter indre værdis metode

  Indregning af kapitalandele efter indre værdis metode

  Når du indregner kapitalandelene til indre værdi bliver købsprisen ændret i balancen ud fra hvilke op- og nedture, der har været i dattervirksomheden. Balancen vil derfor ændre sig ved:

  • Kursændring i datter-/associeret selskab
  • Køb
  • Salg
  • Kapitalnedsættelse i datter-/associeret selskab
  • Kapitalforhøjelse i datter-/associeret selskab

  Resultatopgørelsen påvirkes som udgangspunkt kun med resultatet fra datter-/associeret selskab.

  Udbytte fra datter-/associeret selskab vil ikke påvirke resultatet, men du skal derimod huske at flytte udbyttet fra bundne reserver til de frie reserver på egenkapitalen. 

  Ved indregning efter den indre værdis metode, er der i regnskabsklasse C krav om noteoplysning til finansielle anlægsaktiver.

  Definition på tilknyttet og associeret virksomhed

  Ejer moderselskabet mere end 20 % af egenkapitalen er der tale om en associeret virksomhed. Er indflydelsen over 50 % er der tale om en tilknyttet/dattervirksomhed, indflydelse kan både være den reelle indflydelse og +50 % af ejerskabet.

  Kontonumre som skal anvendes ved indregning af tilknyttet virksomhed til indre værdis metode

  Konto Tekst Bemærkning
  5011 00 Indtjening i tilknyttet virksomhed7  
  7305 10 Udbytte kapitalandele dattervirksomhed  
  7305 11 Resultat kapitalandele dattervirksomhed  
       
  1651 00 Kapitalandele  Opret specifikation
  5013 xx Nedskrivning af kapitalandele Opret evt. specifikation
  2188 00-74 Mellemregning tilknyttet virksomhed Opret specifikation
       
  7186 10 Reserve f opskr. eft. indre værdis metode  
  2273 30 Reserve for indre værdis metode  
  2273 39 Reserve for indre værdis metode (reg. pengestrøm)   

  Kontonumre som skal anvendes ved indregning af associeret virksomhed til indre værdis metode 

  Konto Tekst Bemærkning
  5012 00 Indtjening i associeret virksomhed  
  7305 10 Udbytte kapitalandele dattervirksomhed  
  7305 11 Resultat kapitalandele dattervirksomhed  
       
  1652 00 Kapitalandele  Opret specifikation
  5014 xx Nedskrivning af kapitalandele Evt. opret specifikation
  2188 75-99 Mellemregning tilknyttet virksomhed Opret specifikation
       
  7186 10 Reserve f opskr. eft. indre værdis metode  
  2273 30 Reserve for indre værdis metode  

  2273 99

  Reserve for indre værdis metode (reg. pengestrøm)
   

   

  Kontonumre som skal anvendes ved indregning af I/S til indre værdis metode

  Selskaber kan godt være I/S deltager og modtage automatisk overførelser fra et I/S.

  Du skal selv være opmærksom på, om I/S overførelser lander korrekt i årsrapporten. Er der I/S overførelser til nogle 7xxx/5xxx numre, der opsamles som fejlkonti, skal du efterpostere disse til relevante konti.

  Konto Tekst Bemærkning
  5010 00 Indtjening i I/S  
  7305 11 Resultat kapitalandele dattervirksomhed  
       
  2188 75-99 Mellemregning tilknyttet virksomhed Opret specifikation

   

  Opskrivning af kapitalandele

  Opskrivning af kapitalandele må ikke kunne udloddes som udbytte og skal derfor bindes som reserve på egenkapitalen. Det gøres sådan:

  Opskrivning       Konto         1651
                          Modkonto   2273 39

  Når du anvender 2273 39 i stedet for 2273 30, er det for, at regulere pengestrømsopgørelsen så denne stemmer.

  Har du fejl i pengestrømsopgørelsen, når du laver en opskrivning, så tjek at du har anvendt det rigtige kontonummer.

  Eksempel – indregning af tilknyttet virksomhed ved indre værdis metode

  Forudsætninger:
  Udbytte fra dattervirksomhed +200.000    
  Resultat fra dattervirksomhed +839.226    
           
  Efterpostering
  DE Resultat fra dattervirksomhed +839.226 Konto 5011
        Modkonto 1651
           
  SE Resultat fra dattervirksomhed +839.226 Konto 7305 11

   

   

  DE

   

   

  Resultat fra dattervirksomhed

   

   

  +839.226

  Modkonto

   

  Konto

  Modkonto

  1651

   

  2273 30

  7186 10

  Udbyttet som er afsat i årets regnskab for dattervirksomhed dvs. 200.000, skal først med til næste års regnskab.

  Hvis der i dattervirksomhedens regnskab for sidste år er udloddet udbytte til Holding selskabet, skal det med i dette års regnskab. Eksempelvis 100.000 kr. i udbytte.

           
  FE Udbytte +100.000 Konto 1651
        Modkonto 2188 00
           
  DE Udbytte +100.000

  Konto

  Modkonto

  2275 85 

  2273 30

           
  DE Udbytte +100.000 Konto 7186 10
        Modkonto 7180 10
           
  FU Resultat dattervirksomhed 739.226 Konto 1651 00

  Ved at bogføre som ovenfor, vil man have samme værdi på anparterne i årsrapport og skatteregnskabet. Dette betyder dog, at udloddet udbytte fra moderen ikke vil blive vist i regnskabet, men man skal stadig huske at medtage dem på selskabets selvangivelse. Alternativt kan man vælge at indregne til kostpris i skatteregnskabet. På denne måde vil et udloddet udbytte blive vist i skatteregnskabet.

  Skal der udbetales udbytte til direktionen skal du efterposter det som i alle andre selskaber.

           
  FE Udbytte +96.600 Konto 2275 90
        Modkonto 7185 10

   

  Placering i årsrapporten

   

  Placering i Skattebilaget

  Resultatet og udbyttet fra dattervirksomheden, bliver i skattebilaget medregnet som permanente afvigelser.

   

  Er denne vejledning nyttig?