SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  Ø90 – Indregning af kapitalandele efter indre værdis metode

  Indregning af kapitalandele efter indre værdis metode

  Når du indregner kapitalandelene til indre værdi bliver købsprisen ændret i balancen ud fra hvilke op- og nedture, der har været i dattervirksomheden. Balancen vil derfor ændre sig ved:

  • Kursændring i datter-/associeret selskab
  • Køb
  • Salg
  • Kapitalnedsættelse i datter-/associeret selskab
  • Kapitalforhøjelse i datter-/associeret selskab

  Resultatopgørelsen påvirkes som udgangspunkt kun med resultatet fra datter-/associeret selskab.

  Udbytte fra datter-/associeret selskab vil ikke påvirke resultatet, men du skal derimod huske at flytte udbyttet fra bundne reserver til de frie reserver på egenkapitalen. 

  Ved indregning efter den indre værdis metode, er der i regnskabsklasse C krav om noteoplysning til finansielle anlægsaktiver.

  Definition på tilknyttet og associeret virksomhed

  Ejer moderselskabet mere end 20 % af egenkapitalen er der tale om en associeret virksomhed. Er indflydelsen over 50 % er der tale om en tilknyttet/dattervirksomhed, indflydelse kan både være den reelle indflydelse og +50 % af ejerskabet.

  Kontonumre som skal anvendes ved indregning af tilknyttet virksomhed til indre værdis metode

  Konto

  Tekst

  Bemærkning

  5011 00

  Indtjening i tilknyttet virksomhed7

   

  7305 10

  Udbytte kapitalandele dattervirksomhed

   

  7305 11

  Resultat kapitalandele dattervirksomhed

   
       

  1651 00

  Kapitalandele 

  Opret specifikation

  5013 xx

  Nedskrivning af kapitalandele

  Opret evt. specifikation

  2188 00-74

  Mellemregning tilknyttet virksomhed

  Opret specifikation

       

  7186 10

  Reserve f opskr. eft. indre værdis metode

   

  2273 30

  Reserve for indre værdis metode

   
  2273 39

  Reserve for indre værdis metode (reg. pengestrøm) 

   

  Kontonumre som skal anvendes ved indregning af associeret virksomhed til indre værdis metode 

  Konto

  Tekst

  Bemærkning

  5012 00

  Indtjening i associeret virksomhed

   

  7305 10

  Udbytte kapitalandele dattervirksomhed

   

  7305 11

  Resultat kapitalandele dattervirksomhed

   
       

  1652 00

  Kapitalandele 

  Opret specifikation

  5014 xx

  Nedskrivning af kapitalandele

  Evt. opret specifikation

  2188 75-99

  Mellemregning tilknyttet virksomhed

  Opret specifikation

       

  7186 10

  Reserve f opskr. eft. indre værdis metode

   

  2273 30

  Reserve for indre værdis metode

   

  2273 99

  Reserve for indre værdis metode (reg. pengestrøm)
   

   

  Kontonumre som skal anvendes ved indregning af I/S til indre værdis metode

  Selskaber kan godt være I/S deltager og modtage automatisk overførelser fra et I/S.

  Du skal selv være opmærksom på, om I/S overførelser lander korrekt i årsrapporten. Er der I/S overførelser til nogle 7xxx/5xxx numre, der opsamles som fejlkonti, skal du efterpostere disse til relevante konti.

  Konto

  Tekst

  Bemærkning

  5010 00

  Indtjening i I/S

   

  7305 11

  Resultat kapitalandele dattervirksomhed

   
       

  2188 75-99

  Mellemregning tilknyttet virksomhed

  Opret specifikation


  Opskrivning af kapitalandele

  Opskrivning af kapitalandele må ikke kunne udloddes som udbytte og skal derfor bindes som reserve på egenkapitalen. Det gøres sådan:

  Opskrivning       Konto         1651
                          Modkonto   2273 39

  Når du anvender 2273 39 i stedet for 2273 30, er det for, at regulere pengestrømsopgørelsen så denne stemmer.

  Har du fejl i pengestrømsopgørelsen, når du laver en opskrivning, så tjek at du har anvendt det rigtige kontonummer.

  Eksempel – indregning af tilknyttet virksomhed ved indre værdis metode

  Forudsætninger:

  Udbytte fra dattervirksomhed

  +200.000

     

  Resultat fra dattervirksomhed

  +839.226

     
           

  Efterpostering

  DE

  Resultat fra dattervirksomhed

  +839.226

  Konto

  5011

       

  Modkonto

  1651

           

  SE

  Resultat fra dattervirksomhed

  +839.226

  Konto

  7305 11

   

   

  DE

   

   

  Resultat fra dattervirksomhed

   

   

  +839.226

  Modkonto

   

  Konto

  Modkonto

  1651

   

  2273 30

  7186 10

  Udbyttet som er afsat i årets regnskab for dattervirksomhed dvs. 200.000, skal først med til næste års regnskab.

  Hvis der i dattervirksomhedens regnskab for sidste år er udloddet udbytte til Holding selskabet, skal det med i dette års regnskab. Eksempelvis 100.000 kr. i udbytte.

           

  FE

  Udbytte

  +100.000

  Konto

  1651

       

  Modkonto

  2188 00

           

  DE

  Udbytte

  +100.000

  Konto

  Modkonto

  2275 85 

  2273 30

           

  DE

  Udbytte

  +100.000

  Konto

  7186 10

       

  Modkonto

  7180 10

           

  FU

  Resultat dattervirksomhed

  739.226

  Konto

  1651 00

  Ved at bogføre som ovenfor, vil man have samme værdi på anparterne i årsrapport og skatteregnskabet. Dette betyder dog, at udloddet udbytte fra moderen ikke vil blive vist i regnskabet, men man skal stadig huske at medtage dem på selskabets selvangivelse. Alternativt kan man vælge at indregne til kostpris i skatteregnskabet. På denne måde vil et udloddet udbytte blive vist i skatteregnskabet.

  Skal der udbetales udbytte til direktionen skal du efterposter det som i alle andre selskaber.

           

  FE

  Udbytte

  +96.600

  Konto

  2275 90

       

  Modkonto

  7185 10

   

  Placering i årsrapporten

   

  Placering i Skattebilaget

  Resultatet og udbyttet fra dattervirksomheden, bliver i skattebilaget medregnet som permanente afvigelser.

   

  Er denne vejledning nyttig?