SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  DMS - Analyseudskrift - Holdbarhed

  Her kan du finde hjælp til analyseudskriften Holdbarhed

  Få hjælp til analyseudskriften ”Holdbarhed” i DMS


  Udskriften finder du under Analyse og lister > Analyseudskrifter > Basisoplysninger > Holdbarhed

  Udskriften indeholder 3-4 sider afhængig af driftsenhedens registreringer. Den har følgende indhold:

  • Kvier holdbarhed
  • Køer holdbarhed
  • Nøgletal med betydning for holdbarhed
  • Afgangsårsager for slagtekøer og døde/aflivede køer

   Analyseudskriften er baseret på de seneste 12 måneder. I sidehovedet er angivet opgørelsesperioden og der er også angivet den sammenligningsgruppe, som bliver anvendt. Det anbefales at vælge en tværfaglig driftsenhed, som inkluderer alle dyrene, for at give det bedste billede af hele bedriftens holdbarhed.

   

  Kvier holdbarhed

  Siden giver et godt billede af, ved hvilken alder, besætningen eventuelt mister kvier, fordi kviernes holdbarhedsprofil vises. Det er også vigtigt at vide, om der sælges dyr til levebrug, når man skal have overblik over holdbarhedsprofilen. Hvor ’død/aflivet’ og ’slagtet’ repræsenterer en eller anden form for tab, når dyret jo som udgangspunkt var tiltænkt at indgå i mælkeproduktionen, vil ’salg til levebrug’ og ’afgang til køer’ jo repræsentere en gevinst. Derfor vises en opsummering af den samlede omsætning af kvierne i driftsenheden.

  Der vises benchmark på den opnåede overlevelse/holdbarhed. 

  Kvier solgt til levebrug, og afgang til køer indgår ikke i illustrationen af Holdbarhedsprofilen. Holdbarhedsprofilen viser sandsynligheden for overlevelse fra første levedag til kælvning. I overgangen mellem arealet, der viser dyr, der har kælvet og dyr, der er slagtet ses det i nogle tilfælde, at de to arealer ikke når helt sammen (der er ”hul” i grafen”). Hvis der er ”hul” i grafen, kan det skyldes at der er dyr, som er ældre end 4 år og ikke er død, slagtet eller har kælvet, så vi dermed ikke har viden om hvor dette skal placeres. Det kan også skyldes, at en kvie skiller sig ud, og endnu ikke har kælvet, selvom den er ældre end den højeste kælvningsalder hos kvierne. 


  Udskriften giver et billede af omsætninger hos køerne de seneste 12 måneder. For hvert laktationsnummer op til laktationsnummer 5 vises, hvor mange dyr som dør, slagtes, købes eller sælges til levebrug. Køer der omsættes efter 5. laktation fremgår ikke af tabellen.

  Køer holdbarhed

  Tabellen med omsætninger viser indenfor hvilke laktationer omsætninger sker. Om sætninger efter 5. laktation er ikke vist.

  Overlevelse beregnes indenfor hver laktation på

  • De første 60 dage i laktationen, hvor der ikke ønskes udsætning
  • Fra kælvning frem til næste laktation, for at se hvor stor udskiftningen er der indenfor denne laktation

  Her sammenlignes mod andre driftsenheder fra samme sammenligningsgruppe. Driftsenhederne i sammenligningsgruppen skal have mere end 50 årskøer.

  Holdbarhedskurven viser køernes overlevelse. Der anvendes de seneste 12 måneders data. Holdbarhedsprofilen viser, hvad sandsynligheden er for at en ko afgår som død eller til slagtning i forhold til dens alder målt i laktationer og dage. Samtidig viser kurven alle de afgange der er til død og slagtning, således at hvert lille hak på figuren svarer til en afgang indenfor de seneste 12 måneder. For hver laktation vises dag 0-365, og de laktationsdage, som ligger fra dag 365 op til den efterfølgende laktation ses komprimeret som et stykke. Egen driftsenhed kan holdes op mod et gennemsnit af driftsenheder med samme race og driftsform (grøn linje) samt mod de 10% af driftsenheder med højest holdbarhed (blå linje). 

   

  Nøgletal med betydning for holdbarhed

  Driftsenhedens egne opnåede nøgletal vises i forhold til sammenligningsgruppens nøgletal. Sammenligningsgrupperne er vurderet ud fra holdbarhedsgrafen for køer, hvor der vises gennemsnitlige nøgletal for de 10% af bedrifterne som har længste holdbarhed, gennemsnit af alle og gennemsnittet af de 10%, som har korteste holdbarhed. Holdbarheden er beregnet ud fra det hvide areal under holdbarhedsprofilen, hvor det største areal angiver den længste holdbarhed.

  Sammenligningsgrupperne er reduceret til kun at indeholde de bedrifter som har mere end 50 årskøer og som ikke har udvidet eller reduceret antallet af årskøer med mere end 10% indenfor de aktuelle 12 mdr.

  Samtidig vises avlsværdital med betydning for holdbarhed hos de kvier som er født de seneste 12 måneder og som har fået beregnet avlsværdital. I sammenligningsgruppen for avlsværdital skal driftsenhederne desuden have minimum 10 opdrætskvier med NTM indenfor sammenligningsgruppens race for at indgå.

  Ydelse og holdbarhed

  Her vises en tabel-oversigt, som er tilsvarende den som vises på Mælkeproduktionsopgørelsen, bortset fra at denne er udvidet med ekstra information.

  • Her vises Antal af afgåede køer (slagtning/døde)
  • Her vises Antal køer solgt til levebrug/eksport

   

  Afgangsårsager for slagtekøer og døde/aflivede køer

  De registrerede afgangsårsager er vist opdelt i slagtekøer og i døde/aflivede køer. Her vises både 1. og 2. afgangsårsag. Det er forskelligt, hvorvidt 2. afgangsårsag bruges i driftsenhederne. Der er 4 kolonner som viser 1. afgangsårsag og hvilke afgangsårsager der er registreret med hvor stor procentdel. Bemærk at kun afgangsårsager som er anvendt i perioden fremgår af tabellerne. Nederste række i hver tabel er ”Ukendt”, som er de køer som ikke har afgangsårsag eller i enkelte tilfælde hvor afgangsårsagen er registreret som ”ukendt”.

  Slagtefund (seneste 12 mdr.)

  Her vises slagtefund hos køer fundet indenfor de seneste 12 måneder. Der vises 4 grupperinger af slagtefund hvilket er trykninger, leverikter, lungebetændelse og leverbylder. Øvrige slagtefund vises ikke i tabellen, men kan findes for de slagtede køer på Listeudskriften Slagteresultater, køer.

  I Nøgletalstjek kan der benchmarkes på de samme 4 grupperinger af slagtefund.

   


  Er denne vejledning nyttig?