SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  DMS Analyseudskrift Kvier - tilvækst og størrelse

  Læs om analyseudskriften Kvier – tilvækst og størrelse


  Her finder du udskriften

  Analyse og lister > Analyseudskrifter > Sundhed > Kvier – tilvækst og størrelse

  Fanerne

  Fanen Vejninger viser samtlige vejninger på kvier indenfor de seneste 24 måneder inklusiv indeværende måned.

  Fanen Nyfødt til 56 dage viser vejninger indenfor de seneste 12 måneder af kviekalve 42-84 dage gamle.

  Fanen Vejninger 

  Som udgangspunkt vises der vejninger af kvier, som findes på driftsenheden de seneste 24 afsluttede måneder samt indeværende måned. Der findes ikke vejninger på kvier, som er slagtekvier, således at udskriften fokuserer på de kvier, som er tænkt til mælkeproduktion. 

  • Findes der ikke vejninger er udskriften helt tom.
  • Registreres der vejninger er de tilgængelige i udskriften næste dag. 
  • Vejninger i perioden kan justeres til en kortere periode end de seneste 24 måneder, hvis det ønskes
  • Der kan filtreres efter kviens Race og også Fars race.
  • Der kan filtreres på de Hold, som kvien tilhørte, da vejningen blev foretaget
  • Alder på kvier viser hele spændet af alder, hvor der findes vejninger. Der medtages vejninger op til og med 28 måneder.
  • Der vælges mellem 2 målsætninger – tung race eller jersey
  • Nøgletal – viser nøgletal for alle de punkter/kvier som opfylder filtreringskrav og er vist på figuren. Kvier som er vejet flere gange indenfor en periode vil indgå i nøgletallene flere gange.
  • Mouse-over punkter: Der vises værdier for den enkelte kvier ved at holde musen over et punkt på grafen
  • Mouse-over målsætning: Funktionen bag målsætningskurverne vises ved at holde musen henover tekstbeskrivelsen under X-aksen.

  Målsætninger

  Der er 2 ambitiøse målkurver som er baseret på at kvierne kan nå en vægt på minimum 85% af udvokset vægt ved en kælvningsalder på 23 måneder for Tung race og ved kælvning på 22 måneder for Jersey.

  Fanen Nyfødt til 56 dage

  Her vises vejninger indenfor de seneste 12 måneder af kviekalve 42-84 dage gamle.

  Fokus er, om dyrene har fordoblet deres vægt ved 56 dage. 

  • Der anvendes den registrerede fødselsvægt eller registreret vægt indenfor 3 dage efter fødsel. Såfremt den ikke eksisterer, anvendes racespecifik standard fødselsvægt.
  • Der beregnes en vægt ved 56 dage ud fra de registrerede vejninger.
  • Herefter beregnes om denne vægt er en fordobling af fødselsvægten.
  • Kviekalvene opdeles efter om de har haft ”Diarré eller tarmbetændelse” eller ”Lunge- eller mellemørebetændelse” eller ingen af delene. Har de registrering af begge sygdomsgrupper vises de under ”lunge- og mellemørebetændelse”

  Den daglige tilvækst i perioden 1-56 dage vises opdelt månedsvis for de seneste 12 måneder. Vejningen indgår under den måned hvor den er foretaget.

  Er denne vejledning nyttig?