SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  DMS - Anbefaling: Håndtering af sæsonkælvninger i prognosen

  Håndtering af sæsonkælvninger i prognosen

  Når der laves en prognose for driftsenheder med sæsonkælvninger, har det betydning om driftsenheden allerede har sæsonkælvninger, eller om der skal startes op.

  Som udgangspunkt håndteres sæsonkælvninger via periodisering af reproduktionsparametre i prognosen. Men hvis en driftsenhed ønsker at starte op med sæsonkælvninger og se hurtig effekt, kan det være en mulighed at sælge køer og kælvekvier udenfor kælvningssæsonen og i stedet indkøbe køer hhv. kælvekvier med en ønsket afstand til kælvning.

  Opstart med sæsonkælvninger:

  -       Det er ikke muligt at påvirke kælvningstidspunkt for drægtige køer, kvier men giv evt. køer der kælver udenfor kælvningssæson en markering for ønskes udsat, så de slagtes først

  -       Sælg evt. køer og kælvekvier der kælver udenfor kælvningssæson

  -       Indkøb køer og kælvekvier med ønsket afstand til kælvning.

  2.    Ønskes at se effekt af sæsonkælvninger i prognoseperioden, kan dette håndteres via periodisering af reproduktionsparametre.

   Bestem følgende:

  -       Kælvningssæson: Eksempel forår

  -       Bestem insemineringsperiode (280 dage før kælvningssæson) og indtast ønsket insemineringsprocent og drægtighedspct. for perioden. Bemærk det er ikke muligt at indtaste værdierne 0 i startværdi for insemineringspct. og drægtighedspct., men det er muligt at indtaste 0,1 svarende til 0.

  Er denne vejledning nyttig?