SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  DMS - Beregning af Gns. tilvækst og Aktuel vægt for køer i Foderkontrol

  Beregning af tilvækst og vægt i Foderkontrol

  Ved opret af en ny foderkontrol for malkende køer bliver der på fanen ”Dyregrundlag” vist en beregnet værdi for ”Gns. tilvækst” og ”Aktuel vægt” for foderkontrolperioden.

  Ved behov kan brugeren redigere i disse beregnede nøgletal.

  Begge nøgletal er vigtige og indgår i beregningen af resultater fra foderkontrollen, f.eks. ved beregningen af nøgletallet Energiudnyttelse. 

  Beregningsprocedurer for Gns.tilvækst og Aktuel vægt

  Oversigt over faktorer, der indgår i beregningen:

  Generelt

  I beregningerne indgår der en række raceafhængige standardværdier, jf. nedenstående beskrivelse.

  Bemærk, at det i beregningerne er racen for de enkelte køer, som aktuelt står i driftsenheden, der anvendes og ikke racen for driftsenheden angivet i Grundoplysninger.

  Tilvækst til udvoksning

  Pr. race er der standardværdier for tilvækst til udvoksning for 1. og 2 kalvs køer (mest for 1. kalvs). 

  Mobilisering/deponering

  Pr. race er der standardværdier for mobilisering 0-70 dage efter kælvning og tilsvarende deponering i resten af laktationen.

  Ekstra tilvækst

  ”Ekstra tilvækst” beregnes ud fra opnåede slagteresultater de seneste 12 måneder. Hvis køerne har højere slagtevægt end forventet (beregnet ud fra Udvokset vægt på bedriften og daglig tilvækst ud fra kælvenr. og dage fra kælvning), så bliver Ekstra tilvækst positiv (og modsat bliver den negativ). Dvs. på bedrifter, hvor der praktiseres ”færdig fedning”, bliver Ekstra tilvækst positiv.

  Udvokset vægt, driftsenhed

  Er estimeret ud fra bedriftens slagtedata de seneste 24 mdr. I beregningen indgår der slagtede køer med kælvenr. > 1 og dage efter kælvning i intervallet 100 - 500 dage.

  Der er stor variation mellem bedrifterne. F.eks. ligger de opnåede værdier for stor race i intervallet 600 - 750 kg.

  Udvokset vægt, standard pr. race

  Hvis der ikke findes slagtedata på bedriften, eller anvendelse af slagtedata er slået fra via Grundoplysninger, anvendes der følgende standardværdier for Udvokset vægt:

  RDM = 665 kg

  JER = 450 kg

  HOL (+ øvrige) = 640 kg

  Ny grundoplysning: ”Medtag slagtedata til beregning af resultater i Foderkontrol”

  Mulige værdier

  Ja = Slagteresultater seneste 24 mdr. medtages ved beregning af gns. tilvækst og vægt (= standard)

  Nej = Slagteresultater medtages ikke. I stedet anvendes der standardværdier pr. race

  Bemærk, hvis grundoplysningen ændres, har det først effekt i Foderkontrol dagen efter.


  Er denne vejledning nyttig?