SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  DMS - Fif til Prognose

  Prognose

  For at sikre en god opstart på prognosesæsonen, finder du i denne vejledning uddybende info vedr. Beregningsgrundlag Reproduktion.

  Efter der er kommet flere muligheder for at fremskrive på forskellige insemineringsstrategier, er der nogle særlige OBS-punkter vi vil fremhæve.

  Nul-værdier

  Hvis der anvendes ks t eller ks k sæd i prognosen, må drægtighedspct. for sædtypen ikke være blank eller 0 i startværdi. På få bedrifter kan feltet være blankt eller 0, men må så justeres inden prognosen kan beregnes.

  I prognosen er der en validering på dette og der kommer en fejlmeddelelse frem.

  Sum over 100%

  Summen af ”Køer hhv. kvier påbegyndt med ks k sæd” og ”Køer hhv. kvier påbegyndt med kødkvægs sæd i alt” må ikke give over 100. I prognosen er der en validering på dette og der kommer en fejlmeddelelse frem.

  Hvis der er en ”rest” op til 100 efter disse to værdier er summeret, ”fyldes der op” med konventionel malkeracesæd.

  Standard tal

  Vær opmærksom på at parametrene ”Maks antal ins med ks k” og ”Sædtype efter maks antal ins.” er standardværdier. Det samme gælder i de tilsvarende felter vedr. kødkvægssæd, ks t.

  I bør tage stilling til værdierne og vi opfordrer til, at I kontakter avlsrådgiveren, hvis I eller landmanden er i tvivl om, hvilken strategi der anvendes.

  Er denne vejledning nyttig?