SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  DMS - Foderkontrol pr. fodringsafsnit/hold

  Læs om muligheder for opdeling af Foderregistreringen i fodringsafsnit, samt om hvordan standardværdierne for tilvækst og vægt er beregnet.

  Generelt

  Foderkontrol pr. fodringsafsnit/hold betyder, at der udover resultater for hele dyregruppen (alle malkende, alle kvier eller alle tyre) også kan beregnes resultater for de enkelte fodringsafsnit/hold, som besætningen /driftsenheden er opdelt i.

  Der er principielt to metoder til foderkontrol pr. fodringsafsnit/hold:

  1. Med holdregistrering

  Holdnr. registreres løbende på de enkelte dyr, så systemet ved hvilke dyr, der er på hvilket hold hvornår.

  Denne metode giver mulighed for den mest præcise beregning.

  Bemærk, at holdnr. for de enkelte dyr skal være indberettet dagen før, at foderkontrollen laves.

  2. Uden holdregistrering

  Holdnr. registreres ikke pr. dyr, men ved hjælp af nogle kriterier kan det i Foderkontrol beskrives hvilke typer af dyr, der indgår pr. hold, f.eks. 1. kalvs køer eller øvrige kalvs køer min. 100 dage efter kælvning.

  Denne metode giver færre krav til registrering, men beregningerne bliver så også knap så præcise.

  I det følgende gennemgås kort de to metoder fra registrering af fodermængder i Foderregistrering til beregning af resultater i Foderkontrol.

  Foderregistrering 

  1. Opsætning af fodringsafsnit


   

  a. Med holdregistrering

  Allerede oprettede hold i Kvægdatabasen kan tilknyttes til de enkelte fodringafsnit (1).

  b. Uden holdregistrering

  Ikke noget ekstra

  2. Antal dyr pr. dyregruppe og pr. fodringsafsnit/hold


   

  a. Med holdregistrering

  Antal dyr pr. fodringsafsnit/hold beregnes automatisk af systemet (1).

  Der gives advarsler i følgende situationer (antal = rød farve):

   - For dyregruppen findes der dyr uden registreret holdnr.

   - For et fodringsafsnit/hold findes der dyr, som ikke passer med aktuel dyregruppe

  I begge situationer kan der fås detailoplysninger ved at holde musen henover tallet.

  Dyr uden eller med forkert holdnr. kan let findes og rettes, jf. denne vejledning om indberetning af holdnr.

  DMS - Slagtekalve - Flyt og opret hold from SEGES on Vimeo.

  b. Uden holdregistrering

  Antal dyr pr. fodringsafsnit/hold skal optælles og indtastes manuelt.

  Foderkontrol

  1. Opret af ny foderkontrol

  Hvis der ønskes foderkontrol pr. fodringsafsnit/hold, skal der sættes et flueben i feltet ”Opsplit i fodringsafsnit/hold” (1).

  2. Blok ”Dyr pr. fodringsafsnit”

  a. Med holdregistrering

  Pr. fodringsafsnit, hvor der er registreret foder i Foderregistrering, kvitteres der en linje med oplysninger om fodringsafsnittet, tilknyttet hold og beregnet gns. tilvækst og gns. aktuel vægt.

  b. Uden holdregistrering

  I denne situation skal der pr. fodringsafsnit (1) angives ”Hvilke dyr” (2) ud fra følgende mulige kriterier:

  • Malkende: Opdeling efter kælvenr. og dage efter kælvning
  • Kvier og tyre: Opdeling efter alder. Se vejledning ved holde musen over feltet ”Hvilke dyr”.

  Efter angivelse af ”Hvilke dyr” beregner systemet automatisk gns. tilvækst og gns. aktuel vægt (3).

  Standardværdier for gns. tilvækst og gns, aktuel vægt

  For både med og uden holdregistrering er standardværdierne for tilvækst og vægt pr. fodringsafsnit/hold beregnet efter følgende principper:

  Malkende:

  Gns. tilvækst:

  • Tilvækst til udvoksning for 1. og 2. kalvs køer
  • Mobilisering / deponering beregnet ud fra afstand efter kælvning
  • ”Ekstra tilvækst” beregnet ud fra opnåede slagteresultater seneste 12 måneder. Hvis køerne har højere slagtevægt end forventet (pga. færdigfedning?) bliver ”Ekstra tilvækst” positiv og modsat negativ.

  Gns. vægt:

  • Beregnet ud fra kælvenr., afstand fra kælvning og tilvækst i de forskellige stadier

  Kvier/tyre: 

  Gns. tilvækst:

  • Samme værdi i alle fodringsafsnit som for hele dyregruppen. Dvs. beregnet ud fra:
  • Kvier: Opnået ”Alder 1. kælvning” og ”Kælvningsvægt” seneste 12 mdr.
  • Tyre: Opnået alder og vægt ved slagtning seneste 12 mdr.

  Gns. vægt:

  • Beregnet ud fra alder for dyr i fodringsafsnittet og tilvæksten for dyregruppen.

  Redigering af aktuel tilvækst og vægt pr. fodringsafsnit

  Hvis den aktuelle vægt og/eller tilvækst kendes for de enkelte fodringsafsnit (eller nogen af dem), så er det muligt at ændre standardværdierne ud fra følgende princip:

  Hvis f.eks. vægten øges for et fodringsafsnit, så reducerer systemet automatisk vægten for de andre fodringsafsnit, så gns. vægten for hele dyregruppen svarer til værdien angivet i blokken ”Grundlag”.

  Bemærk, at de manuelle redigeringer nulstilles, hvis der redigeres i nøgletallene for hele dyregruppen eller funktionen ”Genindlæs Dyregrundlag” anvendes.

  3. Blok Mælkeproduktion for dyregruppen Malkende


   

  a. Med holdregistrering

  Mælkeproduktion pr. fodringsafsnit/hold beregnes automatisk ud fra følgende principper, hvis der findes ydelseskontroldata for besætningen/driftsenheden:

  Mælk til mejeri (1):

  Mælk til mejeri (kolonnen alle malkende) fordeles ud på de enkelte fodringsafsnit/hold i samme forhold som sum kg mælk pr. hold beregnet ud fra seneste ydelseskontrol for køer tilknyttet holdet.

  Hvis forskellen mellem mejeri og ydelseskontrollen er større end 25%, beregnes der ikke mælk pr. fodringsafsnit/hold automatisk. Mælk til mejeri skal så indberettes manuelt.

  Fedt% (og protein%) (2):

  Fedt% pr. hold fra seneste ydelseskontrol korrigeres, så vægtet gns. af fedt%. pr. hold er lig med fedt% til mejeri

  Ved at holde musen over navnet pr. fodringsafsnit vises beregnet sum og gns. fra seneste ydelseskontrol.

  b. Uden holdregistrering

  Mælkeproduktion pr. hold skal angives manuelt.

  Redigering af mælkeproduktion

  Redigering af mejeritallene (kolonnen alle Malkende):

   - Hvis liter mælk til mejeri ændres, så korrigeres liter mælk for alle fodringsafsnit automatisk, så summen er lig med mælk til mejeri.

   - Hvis fedt-/protein% til mejeri ændres, så korrigeres fedt-/protein for alle fodringsafsnit automatisk op eller ned med samme ændring.

  Redigering af tallene for de enkelte fodringsafsnit/hold:

   - Hvis liter mælk til mejeri hhv. hjemmeforbrug ændres for et fodringsafsnit, så korrigeres liter mælk for de øvrige fodringsafsnit automatisk, så summen er lig mælk til mejeri hhv. hjemmeforbrug i alt

   - Hvis fedt-/protein% ændres for et fodringsafsnit, så korrigeres fedt-/protein for de øvrige fodringsafsnit automatisk op/ned, så der stadig er sammenhæng til mejeritallene.

  Er denne vejledning nyttig?