SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  DMS - Insemineringsstrategi i prognosen

  Læs her om fanen "Insemineringsstrategi".

   
  I prognosen er der en resultatfane/udskrift kaldet ”Insemineringsstrategi”. 
  Denne fane er ikke en budgetfane, men en fane/udskrift som ud fra prognosens forudsætninger kan svare på: Produceres der opdrætskvier nok til at dække behovet for kælvekvier i fremtiden? Man kan altså se om besætningens insemineringsstrategi opfylder behovet eller om der skal justeres.

  På udskriften ses et skema som viser behovet for kvier, producerede kvie, spild af opdrætskvier og overskud af opdrætskvier. Ud over det, ses beregningsgrundlaget og 12 måneders resultater.

  Kælvninger, levendefødte kalve og opdrætskvier pr. måned

  Skemaet ”kælvninger og opdrætskvier pr. måned” viser for hver måned, hvor mange kvier der bliver født, forventet spild af kvier, behovet for kvier og hvor mange der er i overskud.
  For dem, der laver systematiske drægtighedsundersøgelser, er listen ”Forventede kælvninger” og Kælvninger i alt i prognosen stort set identiske de første 7 måneder. Typisk er der lidt færre kælvninger i prognosen pga. afgang. De sidste måneder er en prognose, beregnet ud fra prognosegrundlaget.

  Antal levendefødte kalve er opdelt på hhv. opdrætskvier, kvier kødkvægskryds, tyre malkerace og tyre kødkvæg kryds. Der regnes med 90 % kvier, når der anvendes ks k sæd og 85% tyre, når der anvendes ks t sæd.

  Opdrætskvier pr. måned

  • ”Spild i alt” er beregnet ud fra procent dødfødte, antal døde i opdrætsperioden og slagtet i opdrætsperioden. Slagtekvier er ikke en del af beregningen.
  • ”Behov kvier” er regnet ud fra maks. antal køer og min. udsætterprocent. I prognoseperioden beregnes behovet for kælvekvier i fremtiden.
  • ”Overskud af fødte” er fødte kvier minus spild og behov. Derved kommer der til at stå et overskud eller underskud af kvier for den enkelte måned.

  Det er et fremtidigt underskud/overskud. Målet er at ramme så tæt ved nul, hvis forudsætningerne er rigtige og man ikke ønsker et overskud eller underskud.

  Beregningsgrundlag og 12 måneders resultater

  I prognosen, kan der fortages ændringer i beregningsgrundlaget. Hvis man eksempelvis hæver andel af kødkvægssæd, eller forventer en mindre udsætterprocent. Variablene i beregningsgrundlaget kan også ses på udskriften. De er vist for seneste 12 mdr. og prognoseperioden
  Beregningsgrundlaget består af tre faner; ”Generelt”, ”Beregningsgrundlag, køer” og ”Beregningsgrundlag, kvier”.
  I ”Generelt” kan man give prognosen et navn, og bestemme om den skal anvendes til budget og Arlanotering.
  Disse to skal ikke vinges af, når der laves insemineringsstrategi.

  Antal køer, kælvninger, levendefødte kalve og salg levebrug

  Udsætterpct., min. er som standard i programmet 10 procentpoint laver end det faktiske tal, så her skal man være opmærksom på at få rettet den til, så den passer til besætningen.
  Der skal også tages højde for salg af køer og kvier. Hvis der fremadrettet ønskes at sælge dyr til levebrug, skal det tastes ind og det vil fremgå af denne tabel. Under køb/salg af dyr tastes ind præcis hvornår og hvor mange dyr man ønsker at sælge.
  Bemærk: Ved genberegning af en prognose efter ændringer til repro-grundlaget kan antallet af kælvninger og fordelingen af de levendefødte kalve på køn og race (malkera-ce/krydsn.) varierer lidt pga. tilfældigheder i fremskrivningen
  I ”Beregningsgrundlag, køer” og ”Beregningsgrundlag, kvier” kan man fortage en ændring fra en pågældende dato, som er fra dags dato og fremadrettet.
  Prognosen kan så bruges til at se, hvordan det vil påvirke overskud af fødte kvier, ved at bruge mere eller mindre kønssorteret sæd og/eller Kødkvæg.

  Spild af fødte opdrætskvier

  I ”Beregningsgrundlaget, køer” kan der ændres på dødfødte kalve.
  I ”Beregningsgrundlaget, kvier” kan der ændres på
  • dødelighed 1 – 180 dage
  • dødelighed over 180 dage
  • "Pct. opdrætskvier slagtet pr. år"
  Disse tal påvirker spild i alt af fødte kvier.

  Overskud af fødte opdrætskvier

  Denne tabel er et resultat ud fra de indtastede værdier. De fire parametre er beskrevet tidligere. Det er her vigtigt at holde sig for øje, at overskud af fødte kvier først kælver ca. to år senere, så i dette tilfælde bliver overskuddet af kvier i 2017 først køer i 2019.
   

  Er denne vejledning nyttig?