SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  DMS - Kort beskrivelse af beregninger for reproduktions-nøgletal

  Beregninger for reproduktions-nøgletal, især med fokus på konsekvenser for tolkning

  Der er gennemført en række faglige justeringer i grundlaget for beregning af nogle af reproduktionsnøgletallene. Det bør man være opmærksom på, hvis man sammenholder niveauet med tidligere udskrifter for de enkelte besætninger.

  For at optimere kørsler og beregninger er der foretaget en teknisk omlægning af datagrundlaget og beregningen af alle nøgletal vedr. reproduktion i DMS Dyreregistrering.

  Grundlæggende er nøgletallene de samme, men i forbindelse med den tekniske omlægning er der også foretaget enkelte fejlrettelser samt nogle faglige ændringer, bl.a. vedr. beregningen af insemineringspct.

  I Nøgletalstjek er der tilføjet nye nøgletal vedr. anvendelse af kønssorteret sæd.

  Faglige ændringer:

  Oversigt over de væsentligste faglige ændringer er listet efterfølgende. Detaljeret beskrivelse af alle repro-nøgletal i DMS Dyreregistrering (KMP, Reproudskrifter, Nøgletalstjek) findes her.

  Oversigt over de vigtigste ændringer:

  Emne:

   

  Generelt:


  ”Slagtekvier ” (kødkv.kryds.mv.)

  ”Slagtekvier” er taget helt ud af alle beregninger.

   

  Løbning med tyr

  Hvis løbestart = løbeslut indgår løbningen i alle beregninger på samme måde som en inseminering.

   

  KMP:  Insemineringspct.

  Der er foretaget flere ændringer, der berører beregningen af ”Cyklusdage”. Den mest betydende ændring er, at ved optælling af cyklusdage til beregning af insemineringspct. pr. uge, tages nu højde for driftsenhedens drægtighedspct.. Via denne justering kommer der til at indgå flere cyklusdage. 

  I rapporterne bag ’Insemineringer på køer (Antal)’ og ’Insemineringer på kvier (Antal)’, er niveauet for insemineringspct. pr. uge derfor fremover lavere, og svarer nu til niveauet i Reproudskrift køer hhv. kvier.

   

  Reproudskrift, køer (hhv. kvier)  Insemineringspct. ved 1. ins.

  Ændringen drejer sig om de 10 pct. af dyrene, der er insemineret forud for opnået start ins.. Indtil nu har deres insemineringer indgået i beregning af insemineringspct. MEN IKKE deres cyklusdage. Det har givet en kunstigt høj insemineringspct. ved 1. inseminering, og nogle gange gjort det svært at se sammenhængen mellem den generelle insemineringspct. på den ene side – og insemineringspct. ved 1. og øvr. insemineringer på den anden side.

  Det er nu ændret, så både insemineringer og cyklusdage, fra dyr insemineret før opnået start ins., indgår i beregningen.

  Resultatet er, at ”Ins.pct, 1. ins.” (og dermed også den generelle ins.pct.) pr. driftsenhed nu er lidt lavere end før. Specielt vil dem, som før havde en insemineringspct. ved 1. ins. tæt på 100 pct., opleve et fald.

  Pct. påbegyndte

  Der indgår flere ”koder” i definitionen af ”Påbegyndt” og periodeafgrænsning for kvierne er rettet.

  Resultatet er, at Pct. påbegyndte” er højere for kvierne og kan være højere” end før

  Pct. drægtige af påbegyndte

  Påbegyndte de sidste 60 dage i opgørelsesperioden indgår ikke længere i beregningen, idet der skal være tid til drægtighedsundersøgelse.

  Resultatet er, at ”Pct. drægtige af påbeg.” er højere end før.

   

  Nøgletalstjek

   

  Nye nøgletal vedr. kønssorteret sæd (KSS)

  Kvier:

  Drægtighedspct., øvr. ins., KSS

  Køer: (samme nøgletal som for kvier)

  Drægtighedspct. 1. ins, KSS.

  Drægtighedspct. øvr. ins., KSS

  Andel køer ins. med KSS

  KSS-doser pr. ko ins. med KSS


  Forskelle der altid har været der – og stadig er der

  Der er forskel på hvilke dyr der indgår i Reproudskrift, køer hhv. i KMP Reproduktion, da man på Reproudskrift, køer hhv. kvier følger hændelserne på en gruppe af dyr, der har kælvet (køer) / opnået løbestatus (kvier) i en 12 mdr. periode i driftsenheden, forskudt 60 dage bagud fra dags dato. I KMP ses løbende på hændelser fra dyr, der aktuelt er i driftsenheden i en specifik kalenderuge uanset hvor de har kælvet /opnået løbestatus.

  Andre vigtige punkter

  Insemineringspct. / cyklusdage:

  1. Hvis den eneste registrerede hændelse efter en kælvning (køer) eller opnået løbekviestatus (kvier) er en af følgende hændelser:

  - Løbestart
  - Positiv drægtighedsundersøgelse
  - Ny kælvning

  Så bidrages der ikke til beregning af insemineringspct. (ingen cyklusdage eller insemineringer).

  2. Insemineringer efter indberettet kode 60 indgår ikke i beregningen af insemineringspct.

  Drægtighedspct.

  1. Flere positive drægtighedsundersøgelser efter samme inseminering tælles kun som 1 drægtighed

  2. Hvis en ko / kvie er insemineret, har ingen drægtighedsundersøgelse, men har kælvet (igen), så optælles 1 drægtighed

  3. Insemineringer efter indberettet kode 60 indgår ikke i beregningen af drægtighedspct.

  4. Insemineringer efterfulgt af pos. dr., efterfulgt af neg. dr., optælles ikke som drægtighedsgivende

   

  Er denne vejledning nyttig?