SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  DMS - Vejledning til analyseudskrift "Benchmark restbeløb pr. ko"

  Læs om analyseudskriften her

  ”Benchmark restbeløb pr. ko” i DMS

  Under "Analyseudskrifter" –  "Fodring" findes "Benchmark restbeløb pr. ko". Denne udskrift giver pr. foderkontrol mulighed for at sammenligne egne resultater fra foderkontrol med top, bund og gennemsnit i ønsket sammenligningsgruppe, samt mulighed for at følge udviklingen over tid.
  Restbeløbet pr. ko giver et øjebliksbillede af forholdet mellem mælkemængde, mælkepris, energiudnyttelse og foderpris. Når man kender restbeløb, kan man handle og optimere de muligheder, der er i stalden. På trods af, at det er et øjebliksbillede, vil det indenfor besætningen være interessant at følge udviklingen over tid og forskellige fodringsstrategier samt diskutere hvilke parametre, der skal sættes ind på, for at forbedre det økonomiske resultat køerne opnår, når foderet er betalt. Restbeløb pr. ko er det samme som parameteren ”Mælk minus foder”. 
  Beregningsgrundlaget kan være egne grovfoderpriser eller standardpriser (fra FarmtalOnline). Ved at vælge standard grovfoderpriser er nøgletallene fra egen foderkontrol og foderkontrollerne, der indgår i sammenligningsgruppen, beregnet efter samme grovfoderpriser.

  Sammenligningsgruppe:
  Den aktuelle mælkepris har stor betydning for det opnåede restbeløb og derfor er mælkeprisen, og dermed også det opnåede restbeløb i sammenligningsgruppen, korrigeret til samme prisniveau (Arla-afregning), som der var på datoen for foderkontrollen, der laves benchmark for. 
  På den måde er det muligt at sammenligne de opnåede resultater uden, at resultatet er påvirket af ændringer i mælkeprisen.
  Ved bestilling af udskriften kan sammenligningsgruppen opsættes efter race (tung/jersey), malkesystem (+/-AMS), økologi (ja/nej), mejeri (Arla, øvrige, alle) og beregningsgrundlag for grovfoderpris (egne/standard priser). Standard er som egen driftsenhed og med standard grovfoder-priser


  For at en foderkontrol kan indgå i en sammenligningsgruppe til ”Benchmark restbeløb” skal følgende krav være opfyldt:
  - Indeholde dyregruppen Malkende
  - Nøgletallet ”Energiudnyttelse” skal ligge i intervallet 85 - 108 pct.
  - Nøgletallet ”Restbeløb pr. ko pr. dag” skal ligge i intervallet 20 - 140 kr.
  - Nøgletallet ”Kraftfoderomkostninger pr. kg EKM” skal være større end 0,5 kr.
  - For Arla-leverandører må den beregnede mælkepris ikke være ændret.

  I modulet Foderkontrol fremgår det pr. driftsenhed hvilke foderkontroller, der opfylder nævnte krav.

  Udskriften er opdelt i to blokke

  Ud fra nøgletallet ”Restbeløb pr. ko” opdeles driftsenhederne i ”top og bund”. Indenfor ”top og bund” beregnes der herefter gns. af de enkelte nøgletal, så det er de samme driftsenheder, der indgår i gns. på tværs af nøgletallene.
  Princippet skal svare på spørgsmålet: ”Hvordan ser nøgletallene ud for dem, der har det højeste restbeløb”.
  OBS: Samme princip som i KPO men anderledes end i Nøgletalstjek.

  Nøgletallet "Restbeløb pr. ko pr. dag" er vist grafisk for de seneste 12 mdr. i driftsenheden og sammenligningsgruppen. I disse grafer er restbeløbet baseret på den faktiske mælkepris beregnet eller indtastet i Foderkontrol. Dvs. ingen korrektion af mælkeprisen som i den første tabel med sammenligning af en række nøgletal. Den grafiske visning er derfor påvirket af ændringer i mælkeprisen over tid.

  Hvis der for en driftsenhed er mere end én foderkontrol i en måned, vises der et gennemsnit af månedens foderkontroller.

  Der er mange forhold, som påvirker restbeløbet. Det kan være grovfoderkvalitet, sundhed, reproduktion, fodring, mælkeydelse eller foderprisen. På hver enkelt bedrift må man vurdere hvilke håndtag, der skal justeres på. Med hyppige foderkontroller og benchmark restbeløb pr. ko er det muligt at følge, om de opnåede resultater svarer til forventningerne og sætte ind på de områder, hvor der kan ske forbedringer.

  Er denne vejledning nyttig?