SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  DMS - Vejledning til Analyseudskriften "Type 2 korrektion af husdyrgødning"

  Her finder du en vejledning til Analyseudskriften "Type 2 korrektion af husdyrgødning"

  Vejledning til udskriften ”Type 2 korrektion af husdyrgødning” i DMS-modulet Analyseudskrifter                                              

  Anvendelse

  Analyseudskriften Type 2 korrektion af husdyrgødning kan bruges til at korrigere den normfastsatte mængde af kvælstof(N) og fosfor(P) i husdyrgødning ud fra de faktiske forhold på bedriften, idet der ved en ”Type 2-korrektion” anvendes egne tal for mælkeproduktionen, foderforbruget og foderets indhold af N og P. En ”Type 2 korrektion” anvendes derfor, hvis de faktiske forhold giver en mindre mængde N og P i gødningen.

  For den faglige anvendelse - læs mere her: ”Vejledning i udarbejdelse af type 2 korrektioner”.

  Data fra DMS:

  Valg af driftsenhed

  Udskriften ”Type 2 korrektion af husdyrgødning” kan trækkes på alle driftsenheder oprettet på bedriften. Der skal vælges den driftsenhed, som passer med praksis i forhold til sammenhængen mellem marker og produktion af husdyrgødning. Bemærk specielt bedrifter med mere end 1 mælkeleverende besætning.

  Datagrundlag for Foderforbrug:

  Grundlaget er gemte Foderopgørelser i DMS.

  Det er et krav, at der er Foderopgørelser, der dække hele opgørelsesperioden for, at der beregnes foderforbrug for dyretypen (køer, kvier og tyre). Bemærk, at for køer gælder kravet for både malkende og goldkøer, og for kvier gælder kravet for både kælvekvier og kvier. Hvis disse krav ikke er opfyldt, kommer teksten ”Mangler data”.

  Datagrundlag for mælkeproduktion

  For ydelseskontrollerede besætninger (med ydelseskontroldato før og efter opgørelsesperioden) kvitteres produceret mælk pr. årsko beregnet ud fra ydelseskontrollen. For øvrige kvitteres mejerileverance.

  Bemærk: Der beregnes ikke data til blokken ”Mælkeproduktion”, hvis der er mere end en mælkeleverende besætning i driftsenheden. Bestil i denne situation udskriften for hver enkelt driftsenhed, der kun indeholder en besætning.

  Er denne vejledning nyttig?