SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  DMS - Vejledning til Avlsudvikling

  DMS - Se udviklingen i dine kviers avlsværdital i denne analyseudskrift


  Indhold


  Følg avlsudviklingen i din besætning

  Den avlsmæssige udvikling i besætningen er vigtig for at lave en produktionsøkonomisk ko med god ydelse, sundhed, eksteriør og reproduktionsegenskaber. Derudover kan man have enkelte egenskaber man finder mere vigtige i ens egen besætning og derfor gerne vil have ekstra fokus på. I DMS er der udviklet en ny analyseudskrift, som følger avlsudviklingen på den enkelte bedrift over de seneste årgange af kvier. Dette er en kort vejledning til at læse udskriften.

  Hvor finder jeg den?

  Udskriften hedder Avlsudvikling og ligger under analyseudskrifter i DMS. Udskriften er bygget op med en samlet tabel øverst og en række grafer for hver egenskab efterfølgende. Hvis man skal have alle grafer med bliver udskriften lang og derfor får man som det første et billede, hvor man kan vælge, hvilke grafer man vil have med – se figur 1.

  Figur 1: Indgangsbillede til udskriften Avlsudvikling

  Derudover kan man også vælge race, hvis man har flere racer i besætningen. Som standard er valgt den mest betydende race af de fødte opdrætskvier i besætningen. Hvis man har udelukkende krydsningskøer giver udskriften ikke meget mening, da der ikke beregnes avlsværdital for krydsningsdyr.

  Hvad viser udskriften?

  Øverst på udskriften er der en kasse med forskellige informationer der bruges som grundlag for udskriften – se figur 2.

  Figur 2: Kasse med forskellige informationer der danner grundlag for udskriften Avlsudvikling

  Kassen indeholder de besætninger der indgår i udskriften og hvordan raceandelen fordeler sig på de fødte kvier i perioden. Raceandel afgør ikke hvilken sammenligningsgruppe der sammenlignes til – det afgøres derimod af det racevalg man laver i det første billede (figur 1).

  Derudover fremgår det for hvilke 12 mdr. tallene i tabellen er trukket og at referenceperioden er de foregående 12 mdr. Den sidste information er hvor mange driftsenheder der indgår som grundlag for at beregne tal for en sammenligningsgruppe. For at kunne være en driftsenhed i sammenligningsgruppen skal driftsenheden have 95% renracede opdrætskvier født det seneste år inden for den pågældende race og minimum 10 kvier med NTM.

  Næste kasse er en tabel med resultater for den pågældende race i driftsenheden, de 10% bedste driftsenheder for den pågældende race og et gennemsnit for alle kvier i den pågældende race.

  Tallene der indgår, er data for kvier født i driftsenheden indenfor de seneste 12 mdr. Hvis der er flere racer i driftsenheden vises kun resultatet for den race der er valgt.

  Figur 3: Eksempel på tabel i udskriften Avlsudvikling

  I de første 3 kolonner vises det gennemsnitlige indeks for den enkelte egenskab for kvierne født de sidste 12 mdr. I første kolonne er det gennemsnittet for driftsenhedens kvier og i parentes står hvor mange kvier i driftsenheden med den pågældende race, som er født indenfor de sidste 12 mdr. og har beregnet NTM.

  I 2. kolonne har vi gennemsnittet for de 10% bedste driftsenheder med den pågældende race. De 10% bedste er udvalgt på NTM og det er fra disse driftsenheder at gennemsnittet for de øvrige egenskaber kommer.

  I 3. kolonne ses gennemsnittet for alle kvier indenfor racen født de sidste 12 mdr.

  I de næste 3 kolonner vises ændringen fra kvier født indenfor de sidste 12 mdr. i forhold til kvier født for 12 til 24 mdr. siden. I 1. kolonne ses udviklingen for driftsenheden, i 2. kolonne ses udviklingen for de 10% bedste driftsenheder målt på NTM og i 3. kolonne ses udviklingen for racen.

  Hvordan er udviklingen over tid?

  Efter tabellen kommer der en række grafer, hvor udviklingen for den enkelte egenskab vises over tid. I figur 4 ses et eksempel på en graf for lemmer i en driftsenhed.

  Figur 4: Graf over avlsudviklingen for lemmer i en driftsenhed sammenholdt med udviklingen indenfor racen. Grafen viser en egenskab, hvor driftsenheden ligger under racegennemsnit.

  Grafen viser 2 kurver. Den lyse kurve er udviklingen for racen, mens den mørke kurve er for driftsenheden. Den stiplede linje for det sidste år indikerer, at året ikke er afsluttet og det derfor kun er et foreløbigt resultat.

  Grafen i figur 4 viser således en egenskab, hvor driftsenheden ligger under racegennemsnit, men hvor man har flyttet sig tættere mod racegennemsnit over år.

  I figur 5 vises derimod en graf, hvor driftsenheden ligger over racegennemsnit og det skyldes at der har været ekstra fokus på denne egenskab på driftsenheden.

  Figur 5: Graf over avlsudviklingen for yversundhed i en driftsenhed sammenholdt med udviklingen indenfor racen. Grafen viser en egenskab, hvor driftsenheden ligger over racegennemsnit.

  Er denne vejledning nyttig?