SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  DMS – Vejledning til bedriftsbegrebet

  Læs om de tre niveauer i bedriftsbegrebet her

  Bedriftsbegrebet består af tre niveauer: 

  • Besætning
  • Bedrift 
  • Driftsenhed

  Styringen, af hvilke besætninger der indgår i bedriften, og definitionen af hvilke besætninger der skal indgå i de forskellige driftsenheder, foregår i DMS under Bedrift > Bedritsoverblik.

  Besætning

  Dyr som er opstaldet på en bestemt geografisk beliggenhed, og som har én ejer. Besætningen er registreret med et unikt nummer inden for hver dyreart i CHR = et besætningsnummer.


  Bedrift

  En enhed der samler de besætninger, som en landmand har adgang til via sit ejerskab eller engagement.

  Bedriften vil altid bestå af de besætninger, der ejes af det CVR-nummer, bedriften er dannet på baggrund af.

  Det er muligt at tilføje besætninger med en anden ejer til en bedrift, når ejeren af besætningen har givet brugeren af bedriften rettigheder til besætningen. Er relevant f.eks. ved udlicitering af kvier.


  Driftsenhed

  En logisk enhed, som anvendes til opgaveløsning i DMS. En driftsenhed består som minimum af én besætning.

  Besætningerne inden for bedriften kan grupperes, som man ønsker i Driftsenheder.

  Driftsenheder bruges også i Dyreregistrering til at trække udskrifter, f.eks. mælkeproduktionsopgørelse.

  Den samme besætning kan godt indgå i flere driftsenheder.

  Den ejendom, hvor besætningen holdes, har et CHR-nummer. CHR-nummeret refererer til ejendommens geografiske placering og altså ikke til ejeren af ejendommen. 

  Er denne vejledning nyttig?