SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  DMS - Vejledning til blandeopskrift

  I denne vejledning kan du læse om Blandeopskrift i DMS

  Hvad er Blandeopskrift?

  I Blandeopskift kan du gøre dine foderplaner klar til udfodring. Du kan nemt tilpasse opskriften til den aktuelle dag ved for eksempel at tilpasse antal dyr, justere tørstofprocenten på grovfoder eller ved at modregne en foderrest.

  Ugeplanen

  Når du åbner Blandeopskrift, kommer du ind på ugeplanen, hvor dagen i dag vil være markeret. Under hver ugedag kan du se de blandeopskrifter, der gælder for denne dag.

   

  Opret blandeopskrift

  For at oprette en blandeopskrift skal du igennem disse 4 trin: 

  Trin 1: Vælg foderplan
  Trin 2: Vælg fodermidler
  Trin 3: Tilpas fodermidler
  Trin 4: Færdiggør blandeopskrift

  Trin 1: Vælg foderplan

  Når du opretter en blandeopskrift, kan du tage udgangspunkt i foderplanerne fra DMS, så du automatisk får fodermidler og mængderne med.

  Du skal beslutte om du vil basere din blandeopskrift på en foderplan, fodergruppe eller om du vil starte helt fra bunden. Vælg en af følgende:

  Vælg foderplan hvis du har optimeret foderplanen i DMS til flere fodergrupper. Hvis du baserer din blandeopskrift på foderplan niveau, vil mængderne på fodermidlerne på næste trin blive vist som et vægtet gennemsnit.

  Bemærk! Du kan vælge blandt de foderplaner, der har markering i ”Anvendt” i DMS. Hvis du opretter en ny foderplan i DMS skal du klikke på ”GENINDLÆS” (3), før den vises i listen.

  • Vælg fodergruppe, hvis du kun ønsker at basere blandeopskriften på de fodermidler og mængder, der er gældende for den valgte fodergruppe.
  • Vælg Ingen foderplan, hvis du vil starte fra bunden og selv tilføje fodermidler og mængder på næste trin.
  • Klik på knappen ”TRIN 2 / 4 ->”

  Trin 2: Vælg fodermidler

  På trin 2 ser du fodermidlerne fra foderplanen eller fodergruppen valgt på Trin 1. Listen er tom, hvis du på trin 1 har valgt ”Ingen foderplan”.

  Tilpas blanderækkefølgen ved at markere et fodermiddel og trække det op/ned til den ønskede placering.

  Bemærk! På mobiltelefonen skal du først klikke på

  før du kan trække fodermidlerne til en ny placering.

  Når rækkefølgen er som ønsket, skal du klikke på
  .

  Fjern evt. fodermidler, der ikke skal med i blandingen.

  Tilføj evt. flere fodermidler fra bedriftsfodermidler: Klik på ”+ TILFØJ” Vælg Bedriftsfodermidler Find og markér det ønskede fodermiddel. Søg evt. på fodermiddel- navnet. Klik på knappen ”TILFØJ”

  Bemærk! Hvis du opretter et nyt bedriftsfodermiddel i DMS, skal du klikke på genindlæs-ikonet (3e), før fodermidlet vises i listen.

  • Tilføj evt. en Premix:
  • Klik på ”+ TILFØJ” (3a)
  • Vælg Premix
  • Find og markér den ønskede premix.
  • Klik på knappen ”TILFØJ”

  Bemærk! Der skal være oprettet en blandeopskrift markeret som Premix, før du kan tilføje den til en ny opskrift. Læs mere under ”Trin 4: Færdiggør blandeopskrift”

  • Klik på knappen ”TRIN 3 / 4 ->”
  • Hvis der indgår en blanding i opskriften (enten oprettet i foderplanen eller tilføjet under bedriftsfodermidler), skal den først opdeles for at få vist fodermidlerne enkeltvis, når du efterfølgende skal blande efter opskriften.
  • Klik på blandingen så den foldes ud og fodermidlerne bliver synlige
  • Klik på ”OPLØS BLANDING”

   

  Trin 3: Tilpas fodermidler

  På dette trin kan du tilpasse mængde, tørstofindhold og blandetid på de enkelte fodermidler. Ændringerne gælder kun for den aktuelle blandeopskrift og påvirker ikke foderplanen.

  Mængde pr. ration angives i Kg eller Kg TS. 

  Hvis fodermidlet indgår i den foderplan, du har valgt på trin 1, så kan du altid se den oprindelige mængde fra foderplanen under linjen.

  Tørstofprocent

  • Hvis fodermidlet indgår i den foderplan du har valgt på trin 1, så kan du altid se den oprindelige tørstofprocent fra foderplanen under linjen.
  • Blandetid (i minutter) – giver mulighed for at sætte en timer i gang, når du blander.
  • Klik på knappen ”TRIN 4 / 4 ->”

  Trin 4: Færdiggør blandeopskrift

  På sidste trin i oprettelsen giver du blandeopskriften et navn og angiver antallet af rationer, evt. fordelt pr. fodringsafsnit:

  1. Giv blandeopskriften et sigende navn
  2. Skriv antal rationer der i alt skal blandes. Du kan angive rationer på to måder:
   1. Skriv et samlet antal rationer i Rationer i alt.
   2. Tilføj fodringsafsnit og skriv et antal rationer pr. fodringsafsnit. Du kan se det samlede antal rationer summeret nederst på siden.
  3. Sæt markering i de dage, hvor du skal blande med denne opskrift. Blandeopskriften vil blive vist i ugeoversigten på den eller de dage, du markerer.
  4. Sæt markering i Premix, hvis blandingen skal indgå som premix i en anden blanding.

  Gem blandeopskrift

  • Klik til sidst på knappen ”GEM”. Nu ser du en kvitteringsside, hvor du kan sikre dig, at oplysningerne er korrekte. Hvis du har ændringer, kan du klikke på knappen ”RET” og du kommer tilbage til blandeopskriften.
  • Klik på ”AFSLUT” og du vil vende tilbage til ugeoversigten, hvor den nye blandeopskrift vil blive vist på de ugedage, du markerede på sidste trin i oprettelsen.

   

  Anvend blandeopskrift

  Når du skal anvende opskriften til at blande efter, kan du tilpasse mængden, så den passer til den aktuelle dag. Dine justeringer gælder kun for denne udfodring. Har du ændringer til f.eks. antal dyr, som også skal gælde fremadrettet, skal du ændre det i blandeopskriften.

  1. Klik først på den ønskede blandeopskrift i ugeplanen

  2. Tilpas mængden ved at justere på en eller flere af nedenstående kriterier. Du kan ændre i intervaller ved at klikke på  og  , eller du kan klikke på tallet og skrive den nye værdi.

  1. Antal dyr i alt
  2. TS korrektion (grovfoder)
  3. Antal dage
  4. Andel af ration
  5. Rest fra seneste fodring

  3. Markér ”Opret foderregistrering og -kontrol” hvis du ønsker at gemme dagens blanding som en foderregistrering og foderkontrol i DMS. Læs mere i næste afsnit.

  4. Kontroller totalmængden for blandingen og klik på ”VIS RATION”

  Herefter vises fodermidlerne et efter et i den rækkefølge, der er defineret i blandeopskriften.

  Hvis fodermidlet er oprettet i SEGES Lager og tilknyttet en lokation, kan du se, hvor fodermidlet er placeret.

  Det gælder både det fodermiddel, du arbejder på lige nu, samt det næste.

  Opret foderregistrering og foderkontrol

  Når du anvender blandeopskriften til din daglige fodring, får du mulighed for registrere, hvad der læsses i blanderen og hvad der efterfølgende læsses af i et fodringsafsnit. Med disse oplysninger oprettes der auto- matisk en foderregistrering og foderkontrol i DMS 2 dage efter udfodringen. Du kan også vælge samtidigt at få nedskrevet dine lagerbeholdninger med mængderne fra blandingen.

  1. Sæt markering i ”Opret foderregistrering og -kontrol”, når du anvender blandeopskriften.

  2. Første gang vil du blive spurgt om lager skal nedskrives med de læssede mængder. Efterfølgende kan du ændre dit valg ved at klikke på linket.

  Bemærk! Der skal være oprettet en beholdning på fodermidlet, før lagerbeholdningen kan nedskri- ves. Vi anbefaler ikke lagernedskrivning, hvis du er med i KvægNøglen.

  3. Klik på ”VIS RATION” når du er klar til at blande. Da du har markeret ”Opret foderregistrering og - kontrol” under pkt. 1, vil du udover at se hvor meget der ifølge opskriften skal i blanderen, nu også få mulighed for at justere mængden, så det passer med det, der faktisk er kommet i blanderen.

  4. Du kan tilpasse mængden på to forskellige måder:

  1. Klik på  eller  og mængden justeres i intervaller.
  2. Tast på mængden og ændr tallet til den faktiske mængde.

  5. Fortsæt til næste fodermiddel og gentag punkt 4 indtil alle fodermidler er kommet i blanderen.

  Til sidst får du en kvittering på mængderne, der er kommet i blanderen og nu mangler du bare at angive de sidste oplysninger, der skal bruges for at oprette en foderregistrering: 

  6. Vælg hvilke(t) fodringsafsnit, du aflæsser blandingen i. Klik på ”TILFØJ FODRINGSAFSNIT” og vælg et fodringsafsnit. Du kan vælge blandt de fodringsafsnit, der er oprettet i DMS under Foderregistrering.

  7. Tast for hvert fodringsafsnit Antal dyr og Mængde.

  8. Til sidst trykker du på ”GEM” og lagerbeholdningerne nedskrives med de læssede mængder, hvis du har sagt Ja i punkt 2. Efter 2 dage kan du se en foderregistrering og en foderkontrol i DMS.

  Bemærk! For at der oprettes en foderkontrol automatisk kræver det, at DMS har oplysninger om leveret mælk, samt at energibalancen er mellem 75 og 125. 

   

  Er denne vejledning nyttig?