SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  DMS - Vejledning til brug af klovbeskæringsprofil i DMS 

  Få hjælp til brug af klovbeskæringsprofilen i DMS

  Kurverne viser andelen af køer og/eller kvier i bedriftsenheden, der er blevet beskåret på et givent tidspunkt i forhold til kælvning. Da kurverne viser andelen, vil kurverne også kunne ændre sig, hvis der afgår eller tilgår dyr i en given periode. Dyr der tilgår eller afgår tæller kun med i de dage, de har stået i bedriftsenheden.

  A. Her kan du vælge om du vil se alle køer og kvier samlet eller kun udvalgte grupper.

  B. På grafen til venstre kan du se hvornår højdrægtige dyr er blevet beskåret indenfor de sidste 100 dage før kælvning. Der indgår kun dyr med en kælvningsdato, der ligger indenfor de seneste 12 måneder før udskriftsdato.

  C. Den grønne søjle viser SEGES’ anbefalinger for hvornår køer og kvier bør beskæres før kælvning.

  D. Den sorte kurve viser andelen af dyr der er beskåret i forhold til kælvning. For at følge SEGES anbefalinger bør den sorte kurve ligge indenfor den grønne søjle. Ved ’mouse over’ på kurven vises den nøjagtige andel af beskårne dyr på det givne tidspunkt.

  E. De grønne kasser under grafen viser de kriterier for klovbeskæring, der er gældende i din besætning.

  F. På grafen til højre kan du se hvornår køerne er blevet beskåret efter kælvning. Der indgår kun klovbeskæringer foretaget de seneste 12 måneder samt køer der har stået eller er indgået i driftsenheden i løbet af de seneste 12 måneder. Det er kun de fire første beskæringer pr. ko, der er taget med, da antallet af køer med flere beskæringer oftest vil være ret få og da flere end fire beskæringer efter kælvning oftest vil skyldes genbehandlinger af klovlidelser.

  G. Den grønne søjle viser SEGES anbefalinger for hvornår køer bør beskæres første gang efter kælvning.

  H. Den mørkegrønne kurve viser andelen af køer, der indenfor de seneste 12 måneder er blevet beskåret første gang efter kælvning ud af de mulige køer, der ikke er blevet beskåret endnu. For at følge SEGES anbefalinger bør den mørkegrønne kurve ligge indenfor den grønne søjle (g).

  I. Den grønne søjle viser SEGES anbefalinger for hvornår køer bør beskæres anden gang efter kælvning.

  J. Den orange kurve viser andelen af køer, der indenfor de seneste 12 måneder er blevet beskåret anden gang efter kælvning ud af de køer, der er blevet beskåret første gang. Da kurverne viser andelen af køer vil fx den orange kurve kunne overstige den mørkegrønne kurve. For at følge SEGES anbefalinger bør den orange kurve ligge indenfor den grønne søjle (i).

  K. Den lyseblå kurve viser andelen af køer, der indenfor de seneste 12 måneder er blevet beskåret tredje gang efter kælvning ud af de køer, der er beskåret anden gang. Der er ikke vist en tilsvarende anbefaling for hvornår det bør ske, da det vil være meget individuelt, om der er valgt en beskæringsstrategi med fire beskæringer pr. laktation.

  L. Den lysegrå kurve viser andelen af køer, der indenfor de seneste 12 måneder er blevet beskåret fjerde gang efter kælvning ud af antallet af køer, der er blevet beskåret tre gange. Antallet af køer, der er blevet beskåret tre gange, kan være relativt lille og derfor kan andelen heraf, der er blevet beskåret fjerde gang hurtigt blive ret høj og endda stige den lyseblå kurve. En større andel af disse køer vil ofte være køer, der er blevet genbehandlet for klovlidelser. Hvis nogle få køer beskæres for tredje og igen for fjerde gang kort tid efter kælvning, vil den lysegrå kurve stige voldsomt kort tid efter kælvning. Selv om der så senere vil være flere køer, der får en tredje beskæring, vil kurven for fjerde beskæring ikke falde, da kurverne er såkaldte akkumulerede grafer.

  M. Navigationsknapperne er til senere brug, da SEGES er ved at udvikle en side, der kan vise forekomst af klovlidelser i besætningen. Denne side forventes færdig i 2021.

  Er denne vejledning nyttig?