SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  DMS Vejledning til listeudskriften "Behandlingsoversigt øko"

  Her finder du vjledningen til listeudskriften "Behandlingsoversigt øko"

  Du kan bruge behandlingsoversigten som en vejledende oversigt til at danne et overblik.

  Hvordan bruger jeg "Behandlingsoversigt Øko"

  Du kan bruge listen til at få et vejledende overblik over hvor mange behandlinger dine dyr har fået. En behandling optælles som en sygdom med en tilhørende medicinsk behandling. Optællingen tæller, som standard, tilsvarende behandlinger på det samme dyr inden for 14 dage som én behandling

  Særligt omkring Sygdomskompleks

  Som økolog skal du selv være opmærksom på at flere forskellige behandlinger kan være
  en del af samme sygdomskompleks. Ifølge Vejledning i økologisk jordbrug (Landbrugsstyrelsen) kan behandlingen af forskellige sygdomme som indgår i samme sygdomskompleks regnes for én behandling. Vi kan ikke automatisk afgøre om to forskellige sygdomme kan være en del af samme sygdomskompleks. Dette håndteres derfor ikke på listen. Vurderingen af om forskellige sygdomme tilhører et kompleks. (f.eks. en tilbageholdt efterbyrd efterfulgt af en børbetændelse) kan du foretage sammen med din dyrlæge.

  Undtagelser der ikke tælles med

  Vær opmærksom på, at der kan være foretaget sygdomsbehandlinger, som ikke er med på listen. Der findes undtagelser for sygdomme som ikke tælles med i behandlingsregnskabet (fx behandling af mælkefeber med Calcium), selvom der er oprettet en medicinsk behandling.
   

  Disse sygdomskoder medtages ikke på listen i standardopsætningen


  Du skal også være opmærksom på at forskellige yverlidelser tælles sammen som en Yverbetændelse, Disse yverlidelser ses her: Yverbet.,goldper; Yverbet. eft. læsion;
  Yverbet. akut; Yverlidelse, andet; Fluemastitis; Yverbet., brandig; Yverbet., subklinisk; Yverbet. m. lammelse.

  Kan listen benyttes som logbog?

  Listen kan benyttes som logbog, ved at ændre i kriteriet fra økologisk sammentælling af behandlinger til ”alle behandlinger – uden sammentælling”. Så får man den rå liste
  med alle behandlinger. Hvis du tilføjer kolonnen Sygdom og medicin, så får du oplysninger om, hvilken medicin der er brugt til at behandle sygdommen.

  Hvor finder jeg ”Behandlingsoversigten øko”?

  Behandlingsoversigt øko findes under Listeudskrifter. Dobbeltklik på navnet og listen åbner(1). Du kan også kopiere listen ved at klikke på den en gang, så den er markeret,
  og derefter klikke på Kopier (2). Så kan du selv navngive listen (3) og den vil blive gemt under bedriftens udskrifter.

   


  Hvilke dyr vil jeg have med på listen?

  På fanen ”Vælg kriterier og kolonner” opsætter du kriterierne for hvilke dyr der kommer på behandlingsoversigten.
  Du kan vælge imellem en økologisk sammentælling, eller alle behandlinger uden sammentælling. Ved økologisk sammentælling angives antallet af behandlinger som de enkelte dyr har gennemgået indenfor de sidste 12 måneder. Der er dog mulighed for at vælge en kortere eller længere opgørelsesperiode. Behandlinger som foretages senest 14 dage efter en tilsvarende behandling på det samme dyr, tæller ikke med. Som standard er det økologisk sammentælling, som er valgt.
  Du vælger hvilke dyregrupper du vil se på listen. Du kan vælge imellem køer, kvier og tyre. Som standard er alle grupper valgt til. Du kan tilføje et kriterie ved at dobbeltklikke på det (1) eller ved at klikke på det én gang, så det er markeret og derefter klikke på Tilføj (2). Derefter tilpasser du det valgte kriterie.
  Du fjerner et kriterie fra feltet ”Valgte kriterier” ved at dobbeltklikke på det, eller ved at klikke på det én gang, så det er markeret og derefter klikke på Fjern.


  Hvilke oplysninger om dyrene vil jeg have med på listen?

  Her vælger du, hvilke oplysninger du ønsker at få vist om det enkelte dyr. Dyrnr. vil altid være vist på listen. Du kan tilføje/fjerne en oplysning/kolonne (1) ved at dobbeltklikke på det eller ved at klikke på det én gang, så det er markeret og derefter klikke på Tilføj/Fjern (2).


  Hvordan ser jeg min oprettede liste?

  Vælg fanebladet ”Behandlingsoversigt øko/eller det du har omdøbt listen til” (1) og din liste kommer frem med den gruppe dyr og de oplysninger/kolonner du har valgt.
  På listen kan du bl.a. sortere oplysninger i rækkefølge ved klikke på kolonneoverskriften (2), udskrive listen (3) og trykke på dyrnr.(4) for at komme til kokortet. Du har mulighed
  for at markere dyr og flytte dem over på et af registreringsbillederne (5). Du har mulighed for at filtrere på kolonnen Antal behandlinger, ved at trykke på den lille tragt (6), så kan
  du sortere mellem dyr med forskellige antal behandlinger. Som standard er de dyr med flest behandlinger øverst.

  Er denne vejledning nyttig?