SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  DMS - Vejledning til listeudskriften "Slagtekalve på stald"

  Vejledning til listeudskriften ”Slagtekalve på stald”.

  Vejledning til listeudskriften ”Slagtekalve på stald”. Du finder listen under menupunktet Slagtekalve-> Udskriftsoversigt.


  Hvordan bruger jeg ”Slagtekalve på stald”? 

  Hvis du klikker på redigeringspennen (1), kan du redigere listen. Hvis du klikker på kopiér (2), så får du mulighed for at navngive din egen nye liste. Efter du har givet den et navn, trykker du OK, og listen kommer frem med det nye navn under Driftsenhedens udskrifter (3).

  Hvilke dyr vil jeg have med på listen? 

  På fanen ”Vælg kriterier og kolonner” vælger du kriterie for, hvilke dyr du vil se på din liste. Hvis du ikke vælger nogle kriterier, kommer alle dyr i driftsenheden på listen.

  For hvert kriterie du vælger, kommer der færre dyr på listen. Dvs., at du kan indkredse en bestemt gruppe dyr ud fra de forudsætninger, du vælger.

  Du kan tilføje et kriterie ved at dobbeltklikke på det (1) eller ved at klikke på det én gang, så det er markeret, og derefter klikke på Tilføj (2). Derefter tilpasser du dit til valgte kriterie.
  Du fjerner et kriterie fra feltet ”Valgte kriterier” ved at dobbeltklikke på det eller ved at klikke på det én gang, så det er markeret - og derefter klikke på Fjern.

  Hvis du f.eks. vælger disse kriterier:
  - Dyret har status = tyrekalv
  - Alder i mellem >= 2 mdr og <=2 mdr 
  - Vægt >= 100 kg

  vil du få en liste, som viser de tyrekalve, som er 2 mdr. gamle og er over 100 kg i vægt. Den kan f.eks. bruges til at finde de dyr, som skal fravænnes.

  Hvilke oplysninger om dyrene vil jeg have med på listen? 

  Her vælger du, hvilke oplysninger du ønsker at få om det enkelte dyr.

  Dyrenr. bliver altid vist på listen sammen med nogle supplerende oplysninger, som du selv kan fjerne. Du kan tilføje en oplysning/kolonne ved at dobbeltklikke på den eller ved at klikke på det én gang, så det er markeret og derefter klikke på Tilføj (3).

  Du fjerner en oplysning/kolonne fra feltet ”Valgte oplysninger/kolonner” ved at dobbeltklikke på det eller ved at klikke på det én gang, så det er markeret og derefter klikke på Fjern (3).

  Hvis du vælger disse oplysninger/kolonner:
   - 12 mdr. fødselsdag
    - Seneste vejning, kg
    - Hold.

  vil du få oplyst, hvornår dine valgte dyr har 12 mdr. fødselsdag, deres seneste vægt i kg, og hvilket hold dyret går i.  

  Hvordan ser jeg min oprettede liste?

  Vælg fanebladet ”Slagtekalve på stald” (eller det du har omdøbt listen til) (4), og din liste kommer frem med den gruppe dyr og de oplysninger/kolonner, du har valgt.

  På listen kan du bl.a. sortere oplysninger i rækkefølge ved klikke på kolonneoverskriften (5), udskrive listen (6) og trykke på dyrenr. (7) for at komme til ko-kortet. På kolonnen Hold kan du trykke på den lille sorte tragt og vælge imellem dine oprettede hold (8). Du har mulighed for at markere dyr og flytte dem over på et af registreringsbillederne (9). Listen kan også bruges til at sætte markerede dyr i hold eller skifte status på kvierne (10) samt udskrive en leveringserklæring (11).

  Hvordan gemmer jeg listen?

  Din liste bliver altid gemt med den seneste opsætning, uden at du skal gøre noget.

  Er denne vejledning nyttig?