SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  DMS - Vejledning til Nøgletalsudskrift

  I denne vejledning kan du læse om Nøgletalsudskriften i DMS

  Nøgletalsudskrift i DMS Dyreregistrering

  Under Analyseudskrifter – Basisoplysninger findes "Nøgletal". Denne udskrift samler og giver et overblik over nogle af de vigtigste nøgletal i driftsenheden. Udskriften er opdelt i 5 blokke med hver deres tema:

  • Dyrestatus og –omsætning
  • Mælkeproduktion
  • Reproduktion og avl
  • Sundhed
  • Kødproduktion
  • Mange af nøgletallene er kendte tal fra bl.a. Nøgletalstjek. Se nærmere beskrivelse af de enkelte nøgletal i Nøgletalskataloget som kan findes under modulet Nøgletalstjek.

  Dyrestatus og –omsætning

  I denne blok fås et overblik over, hvilke dyr der er i driftsenheden dags dato, og hvor mange dyr der i gennemsnit har været i de sidste 12 mdr. Man får også et overblik over, hvordan driftsenhedens omsætninger har været fordelt samt indsætter- og udsætterprocent.

  Mælkeproduktion

  I denne blok fås et overblik over driftsenhedens mælkeproduktion.

  • "Celletal, Ydelseskontrol seneste 12 mdr." er opgjort ud fra kocelletal ved ydelseskontrol gennem de sidste 12 mdr.
  • "Celletal, Mejeri seneste 12 mdr." er et simpelt gennemsnit (ikke geometrisk gennemsnit). Mejeritallene er opdateret frem til nyeste afsluttede måned, uafhængig af ydelseskontroldatoen. De øvrige nøgletal i denne gruppe findes også på Mælkeproduktionsopgørelsen og i Nøgletalstjek.

  Reproduktion og avl

  I denne blok findes en samling af de vigtigste nøgletal omkring reproduktion for køer og kvier. Disse nøgletal findes også i Nøgletalstjek. Derudover finder man fordelingen af raceandele i driftsenheden dags dato. Dette er beregnet ud fra køerne i driftsenheden. Hvis der ikke findes køer i driftsenheden, bliver raceandelen beregnet på alle dyr i driftsenheden. Der vises det gennemsnitlige NTM for renracede køer og kvier i driftsenheden på dags dato. Der vises ingen NTM på krydsninger.

  Sundhed

  I blokken Sundhed findes de nøgletal, som giver et billede af driftsenhedens sygdomsfordeling og dødeligheden. Nøgletallene kan også findes i Nøgletalstjek, dog ikke de 3 nøgletal "Sygd. pr. kalv 0-2 mdr."," Sygd. pr. årskvie over 2 mdr." og "Sygd. pr. årstyr over 2 mdr.", de findes kun i denne udskrift, men er beregnet efter samme metode som i Sygdomsopgørelse, ungdyr.

  Det er også muligt at se driftsenhedens sundhedsstatus for forskellige smitsomme sygdomme. Ved salmonella og B-streptokokker vises niveauet for den besætning med det ringeste niveau i driftsenheden.

  Ved ParaTB angives andelen af testede køer, som er i infektionsgruppe 2+5+9 i driftsenheden. Samtidig kræves, at andelen af testede køer skal være større end 75 % af alle køer. For at der findes data, kræves det, at besætningen er tilmeldt Operation ParaTB.

  Kødproduktion

  Denne blok viser et overblik over slagteresultater - både for køer og ungdyr.

  For køerne kan man se "Dage efter kælvning", der viser gennemsnitlige antal dage fra kælvning til slagtning.

  Der er beregnet Daglig nettotilvækst (gram) for kvier, tyre samt stude. Nettotilvækst er beregnet således: (slagtevægt – (0,5 * fødselsvægt))*1000/(alder i mdr. * 30,4).

  Derudover kan der findes slagteform, slagtevægt og alder ved slagtning for stude.

  Er denne vejledning nyttig?