SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  DMS - Vejledning til Nøgletalstjek

  Nøgletalstjek i DMS

  Nøgletalstjek er et brugervenligt og fleksibelt værktøj integreret i DMS. Det giver mulighed for tæt samarbejde mellem landmand, konsulent og sikrer mulighed for løbende opfølgning på produktionen. 
  Nøgletalstjek indeholder en række nøgletal, disse beregnes som udgangspunkt for de seneste 12 mdr. og opdateres ved månedsskifte. Det er vigtigt at være opmærksom på at nøgletal i eks. KMP opdateres oftere og derfor kan der være afvigelser mellem nøgletallene i de forskellige moduler.
  I Nøgletalstjek er det muligt at anvende en ønsket opsætning på sin egen bedrift eller anvende en standard opsætning defineret af SEGES. 
  Med nøgletalstjek kan du:
  - Se udviklingen i nøgletal over tid
  - Se alarmer for udvalgte nøgletal i forhold til nedre og øvre alarmgrænser på den enkelte bedrift
  - Se hvordan du ligger placeret i forhold til en udvalgt benchmarkgruppe. 
  Bruttolisten af nøgletal udbygges løbende.

  Opstart af Nøgletalstjek

  ”Nøgletalstjek” findes under menupunktet ”Analyse og lister” i menuen i venstre skærmbillede.

  Indgangsbillede

  I indgangsbilledet til Nøgletalstjek vises øverst en navigeringsstreng. Hvis man ønsker at gå tilbage til et af de forrige skærmbilleder er dette muligt via tryk på ønsket ”skærmbillede” i navigeringsstrengen. Under navigeringsstrengen vises funktionsbåndet. I funktionsbåndet er det muligt at tilgå de funktioner, der findes for det pågældende skærmbillede. Endvidere er det muligt at vælge mellem bedriftens driftsenheder. I selve skærmbilledet vises hhv. standardopsætninger og bedriftens egne opsætninger.
  Standardopsætninger er defineret af SEGES og kan tilgås fra alle bedrifter, og vil løbende blive udbygget med flere nøgletal.
  Bedriftens opsætninger kan dannes, redigeres og vises af alle der er legaliseret til den pågældende bedrift.

  Ny Bedriftsopsætning

  I funktionsbåndet øverst i skærmbilledet er det muligt at lave en ny bedriftsopsætning (1), redigere, kopiere eller slette en eksisterende. Ved oprettelse af en ny bedriftsopsætning vises et nyt skærmbillede. Her findes to faneblade hhv. en fane til at vælge nøgletal og kriterier og et faneblad til at vise resultatet af den ønskede opsætning.

  Vælg nøgletal og kriterier

  På fanebladet ”Vælg nøgletal og kriterier” skal der angives et navn for opsætningen. Vi anbefaler at der anvendes et sigende navn, så det efterfølgende er let at bestemme hvad opsætningen indeholder, idet der kan komme mange opsætninger pr. bedrift.


  Efter ”navngivningen” skal nøgletal vælges. Det er muligt at vælge mellem en række nøgletal inddelt i nogle overskrifter/hovedområder, for hurtig navigation. Yderligere er det muligt at
  søge specifikke nøgletal frem via søgefeltet. Når der skrives et nøgletal i søgefeltet indsnævres mulighederne i boksen med mulige nøgletal, og der vises kun overskrifter, hvor
  nøgletal fra søgefeltet findes. 

  Bemærk at det er muligt at få info til de enkelte nøgletal via tooltip når musen placeres over nøgletallet.

  For at få nøgletallene med i opsætningen skal de flyttes fra boksen ”Mulige nøgletal” til boksen med ”Valgte nøgletal”. Dette er muligt både via tilføj pil eller ved at dobbeltklike på
  nøgletallet.

  Ønsker man at bestemme hvilke kriterier, der skal gælde for sammenligningsgruppen gøres dette i blokken helt til højre på fanen. Der er sat en standardopsætning for driftsenheden. Der kan vælges i mellem en sammenligningsgruppe for mælkeproduktion eller for slagtekalveproduktion. 
  1: Det er muligt at vælge en sammenligningsgruppe, der afviger fra den valgte driftsenhed.
  2: Vælges andre kriterier end driftsenhedens egne fremkommer en advarsel.
  Alle standardvalg for sammenligningsgruppen er fremhævet, så det er altid let at finde tilbage til standard.
  Ved skifte til fanen ”Resultat” er det muligt at se resultatet af den valgte opsætning. Vil du gemme opsætningen er det muligt via funktionsbånd på knappen ”Gem” eller ved at
  lukke på krydset, hvor der kommer en advarsel med mulighed for at gemme.
  Det er muligt at tage udgangspunkt i en standardopsætning, tilføje eller fjerne nøgletal, hvorefter opsætningen kan gemmes som en kopi. 

  Resultat

  På resultatfanen findes øverst et funktionsbånd. Her er det muligt at:
   - Udskrive, vise udskrift eller overføre til en pdf fil
   - Vælge ønsket driftsenhed
   - Redigere alarmgrænser i grundoplysninger og mål. Vær opmærksom på at ændringer i grundoplysninger og mål først opdateres i nøgletalstjek ved tryk på knappen genindlæs
   - Vælge opgørelsesperiode, her vises som standard seneste 12 måneder. Hvis det fagligt giver mening kan man for en del af nøgletallene også vælge seneste 3 måneder og seneste måned
   - Vælge fraktiler hhv. 10 og 90% og 25 og 75%.

  Derudover er det muligt at vælge, hvilke kolonner man ønsker vist.

   
  På resultatfanen vises:
  - Alarm: Yderst til venstre findes en rød eller grøn alarm for det pågældende nøgletal. Ud fra nedre eller øvre alarmgrænse fra målsætningsmodulet bestemmes farven på alarmen. Alarmer/status vises kun for relevante nøgletal.
  - Opnået værdi og referenceværdi. Referenceværdien vises for perioden svarende til den opnåede periode forskudt bagud i tid dvs. er den opnåede periode = seneste måned er
  referenceperioden = seneste måned -1.
  - Opnået værdi i forhold til sammenligningsgruppen. Det er muligt på indikatorlinjen at se, hvordan den opnåede værdi ligger placeret i forhold til sammenligningsgruppens øvre
  og nedre fraktiler. For relevante nøgletal vises grøn/rød farvemarkering på indikator linjen, hvor grøn repræsenterer de bedste.
  - Rangering viser, hvordan den pågældende driftsenhed er rangeret i forhold til alle de tværfaglige driftsenheder, der findes i sammenligningsgruppen. Jo lavere rangering jo
  bedre. Bemærk rangeringen sker pr. nøgletal uafhængigt af andre nøgletal (man vælger ikke et samlet nøgletal til rangering af bedste). Det betyder at opgørelsen viser variationsområdet pr. nøgletal.
  Yderst til højre vises som udgangspunkt en ”tendens graf” pr. nøgletal, enkelte nøgletal giver det dog ikke mening af vise grafisk. Ønskes det at se en tydeligere graf kan man
  trykke på knappen ”Vis graf” eller dobbeltklikke på nøgletallet. Det er også muligt at få vist resultaterne i et søjlediagram og i tabelform.

  Når man viser grafen for de seneste 12 måneder, vises de opnåede værdier pr. måned og forrige 12 måneder vises som reference.
  Når man viser grafen for seneste 3 måneder vises de opnåede værdier pr. måned. Hvis man viser grafen for seneste måned viser grafen detaljer på dagsniveau.
  Hvor det er muligt, vises udviklingen for nøgletallet fordelt på laktationsnummer.
   

   

  Er denne vejledning nyttig?