SEGES Vejledninger

Søg i alle kategorier eller vælg en enkelt kategori i listen

  Beklager, vi fandt ikke finde nogen relevante vejledninger til dig.

  Kontakt os via formularen med dine spørgsmål, så vender vil tilbage til dig med en løsning.


  DMS - Vejledning til ParaTB Overblik

  Under Analyseudskrifter, Sundhed findes udskriften ParaTB Overblik

  Under Analyseudskrifter, Sundhed findes udskriften ParaTB Overblik, som giver et overblik over aktuel status og udviklingen i forekomsten af Paratuberkulose i driftsenheden.

  Bemærk:

  • Tilmelding til ParaTB-test (Operation ParaTB) via Ydelseskontrollen foretages pr. besætning i DMS under Daglig styring, Supplerende mælketest
  • Udskriften kan ikke trækkes for driftsenheder med flere besætninger tilmeldt til Operation ParaTB. Her skal udskriften trækkes for de enkelte besætninger på bedriften.

  Header


  Her vises følgende:

  • Besætning i driftsenheden, der er tilmeldt Operation ParaTB (vises til venstre i header)
  • Seneste beregningsdato = Dagen før udskriftsdato
  • Seneste ydelseskontroldato med ParaTB-resultater
  • Specielt for udpegningsmetode = Overvågning (= en årlig stikprøve på 150 køer) vises seneste ydelseskontroldato med udpegning af stikprøve til ParaTB-test

  Tilmelding til Operation ParaTB

  Her vises hvilket udpegningsprogram ”ParaTB-besætningen” i driftsenheden aktuelt er tilmeldt, samt historikken for tidligere tilmeldinger. 

  Aktuelle nøgletal for driftsenheden


  Følgende nøgletal fra seneste beregningsdato vises:

  Testpositive (% af testede køer):

  = Andel af testede køer, som er beregnet til ParaTB-infektionsgruppe 2 eller 9

  Bemærk:

  Er kun beregnet hvis der er testet køer nok, jf. følgende generelle krav til testomfang:

  • ENTEN antal køer med gyldig test >= 150
  • ELLER andel af mulige køer med test >= 95%

  Sandsynlig forekomst af ParaTB (%):

  = Testpositive korrigeret for test-usikkerhed og køernes alder.

  Bemærk:

  • Er analog med Testpositive kun beregnet, hvis der er testet køer nok
  • Hvis der aktuelt er meget få smittede køer, og forekomsten af ParaTB derfor er tæt på nul, så vises den Sandsynlige forekomst som ”< ” værdien for Testpositive, da beregningen her er noget usikkerHvis der derimod er relativt mange smittede køer, så beregnes den Sandsynlige forekomst højere end andel Testpositive, idet det her vurderes, at der er en del falske negativer

  Antal køer med test (stk.):

  Antal køer med gyldig test, som afhænger af udpegningsmetoden, jf. følgende:

  Fuld udpegning = Alle levende køer, som er testet seneste 12 mdr.

  Reduceret udpegning = Alle levende køer med test i indeværende eller forrige laktation

  Overvågning = Antal køer med testresultat fra seneste overvågningsudpegning

  Andel af mulige køer med test (%):

  Andel af køerne med gyldig test i forhold til mulige køer med test, hvor mulige køer med test afhænger af udpegningsmetoden, jf. følgende:

  Fuld udpegning, Reduceret udpegning = Alle levende køer, undtagen 1. kalvs køer som endnu ikke har været udtaget til test.

  Overvågning = Stikprøvens størrelse (150 for bes. >=150 køer, alle køer for bes. <150 køer).

  Certificeringsgruppe (skala fra 1-9):

  Beregnes kun for driftsenheder hvor besætningen, der er tilmeldt til Operation ParaTB, også er tilmeldt ”Certificering”, jf. bestillingsmulighederne i DMS.

  Jo lavere beregnet certificeringsgruppe desto lavere er smitterisikoen ved køb af dyr fra besætningen.

  Grundlaget for beregningen af certificeringsgruppe er følgende:

  • Beregnet forekomst af ParaTB i egen besætning og evt. indkøbsbesætning
  • Er indkøbsbesætningen tilmeldt ParaTB certificering (ja/nej?)

  Nøgle til bestemmelse af certificeringsgruppe 1-9:

   

  Beregnet årligt ydelsestab (kg EKM):

  = Produceret mælk seneste 12 mdr. * Andel af køerne, der er smittet * Tab pr. smittet ko

  hvor

  • Andel køer med smitte = Sandsynlig forekomst af ParaTB, idet det forudsættes, at de ikke testede køer har samme smitteniveau som testede køer
  • Tab pr. ko er sat til 10 pct. nedgang i mælkeydelsen. 

  Aktuelt antal smittefarlige dyr

  Her vises en optælling af smittefarlige dyr i driftsenheden på seneste beregningsdato.

  Numrene på de enkelte dyr kan findes på diverse listeudskrifter.

  Bemærk, at det kun er testede dyr, der er med i optællingen.

  Det betyder f.eks., at i større driftsenheder med udpegningsmetode = Overvågning kan der være smittede køer, som aktuelt ikke er testet, og derfor ikke er med i optællingen. 

  Test pr. ydelseskontroldato seneste 12 mdr.

  Her vises omfanget af ParaTB-test i driftsenheden opgjort pr. ydelseskontroldato de seneste 12 mdr.

  Testede køer:

  = Antal ParaTB-prøver foretaget pr. ydelseskontrol. Afspejler den valgte udpegningsmetode

  Antal køer med test:

  = Er pr. ydelseskontroldato beregnet på samme måde som under blokken Aktuelle nøgletal 

  Andel af alle levende køer med test:

  = Antal køer med test * 100 / Alle levende køer i driftsenheden pr. ydelseskontroldato 

  Andel af mulige køer med test:

  = Er pr. ydelseskontroldato beregnet på samme måde som under blokken Aktuelle nøgletal. 

  Forekomst af ParaTB

  Her vises udviklingen i forekomsten af ParaTB i de seneste 5 år + indeværende år.

  Test positive for driftsenheden:

  Andel Testpositive er pr. ydelseskontroldato beregnet på samme måde som ved seneste beregningsdato. Dvs. alle køer i infektionsgruppe 2 eller 9 i forhold til alle køer med gyldig test på ydelseskontroldato.

  Sandsynlig forekomst for driftsenheden:

  På kontroldatoer hvor forekomsten af ParaTB er tæt på nul vises den Sandsynlige forekomst ikke, da beregningen her er noget usikker, jf. testusikkerheden.

  Midterste 50% i Opreration ParaTB:

  Til sammenligning vises udviklingen i forekomsten af Testpositive blandt alle besætninger tilmeldt Operation ParaTB, idet der ultimo pr. måned vises 50 % fraktilen beregnet ud fra alle besætninger tilmeldt til Operation ParaTB. 

  Indkøb af dyr

  Her vises indkøb af køer og opdrætskvier til driftsenheden i de seneste 5 år + indeværende år. Interne flytninger i driftsenheden er ikke talt med.

  Indkøb af dyr kan evt. være med til at forklare ændringer i forekomsten af ParaTB i driftsenheden over tid.

  Er denne vejledning nyttig?